Snart skal Forsvaret udskifte de 30 år gamle LYNX-helikoptere med nye navy-helikoptere for 2,3 mia. kr. – det nyoprettede erhvervsnetværk, CenSec Maritime Helicopter Network, arbejder for, at en række mindre virksomheder får part i underleverandørordrerne hos de internationale producenter med flere danske arbejdspladser i lokalområderne til følge

Direktør Børge Witthøft, CenSec, repræsenterer en stribe mindre men teknisk avancerede erhvervsvirksomheder, der kan levere delkomponenter i forhold til Forsvarets køb af nye navyhelikoptere. De skal afløse de aldrende Lynx-helikoptere, som her på Flyvestation Karup.Foto: Søren Palmelund/Tilsted.Com

Forsvaret står foran anskaffelse af nye, avancerede navy-helikoptere til Søværnets krigsskibe. Helikoptere, der både skal kunne effektivisere Søværnets piratindsats ved Afrikas Horn, men f.eks. også skal løse fiskeriinspektions- og redningsopgaver ved Færøerne og Grønland. En gruppe små- og mellemstore virksomheder tilknyttet klyngeorganisationen CenSec, (Center for Sikkerhedsindustrien i Danmark) arbejder på at få part i underleverandørordrerne, når det i begyndelsen af 2012 afgøres, hvilken af de tre kandiderende internationale helikopterproducenter der vinder ordren til en samlet værdi af 2,3 mia. kr.

”Mange flere virksomheder end dem, der sædvanligvis vinder militære underleverandørordre herhjemme, kan i virkeligheden leve op til de krav, som de internationale producenter stiller for samarbejde. Problemet er, at de fleste af disse højteknologiske virksomheder rundt om i Danmark er for små til hver for sig at gøre sig synlige overfor de kæmpestore internationale producenter. Det hjælper CenSec med,” forklarer Børge Witthøft. Som direktør for CenCec’s maritime helikopternetværk har han fået til opgave at promovere de 15-20 medlemsvirksomheder, der i helikoptersammenhæng har produkter og kompetencer at byde ind med.

Politisk interesse

for arbejdspladser

Witthøft rejser af samme årsag i næste uge til et af verdens største professionelle udstillingsvinduer for flyindustrien, ”Paris Airshow” (20.-26. juni), for at fortsætte møderækken med repræsentanter for de tre kandiderende helikopterleverandører. Henholdsvis franske Eurocopter, italiensk-britiske Agusta Westland og amerikanske Sikorsky/Lockheed Martin.

Den helikopterleverandør, der vinder den danske helikopterordre, er forpligtet til at indgå modkøbsaftaler med danske virksomheder for de 2,3 mia. kr., som salgsprisen forventes at blive.

”Vores mål er, at flere af vores små og mellemstore virksomheder får glæde af modkøbsaftalerne. I CenSec arbejder vi meget fokuseret på at opkvalificere medlemsvirksomhederne, så de er klædt på til at operere indenfor den globale forsvars- og sikkerhedsindustri,” forsætter Witthøft.

Fra regionalpolitisk side følger man også Forsvarets helikopterindkøb med interesse:

”Der skal ikke herske tvivl om, at jeg gerne ser, at flere af de små og mellemstore underleverandørvirksomheder med CenSecs hjælp forsøger at udnytte mulighederne indenfor modkøbssystemet. Det er jo netop blandt de små og mellemstore virksomheder, vi finder det største vækstpotentiale,” siger regionrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen og fremhæver, at det også er i denne erhvervsgruppe, at de fleste danske arbejdspladser skabes:

”Særligt i en krisetid er det naturligvis vigtigt at fokusere ekstra på at sikre flest mulige arbejdspladser i Danmark. Og også gerne uden for hovedstaden og metropolerne. Politisk mener jeg derfor ikke alene, at den tekniske løsning i forhold til helikopterbehovet må vægtes. Der bør også tages hensyn til hvilken producent, der kan og vil sikre, at flest arbejdspladser og mest muligt know how opbygges rundt om i Danmark. For helikopterordren bør kunne sikre mange arbejdspladser lokalt. Alt andet ville også være et samfundsproblem,” lyder det fra Bent Hansen.

Mindre virksomheder

må står sammen

Hos CenSec, der bl.a. støttes økonomisk af Region Midtjylland og EU, håber man på at sikre mindst 10 procent af underleverandørordrerne vedrørende navyhelikopteren til de små- og mellemstore medlemsvirksomheder. Bl.a. måske til NECAS i Støvring, der er etableret i Nordjylland som ordreproducerende i vigtige højteknologiske produkter, f.eks. printplader med op til et par tusinde bittesmå komponenter. Der er f.eks. avanceret og coat’ed NECAS-elektronik i landingssystemerne i mange lufthavne men også i følsomt udstyr, der fungerer i mineskakte og på boreplatforme. Virksomheden har optimistisk etableret ny fabrik og fundet gennem nåleøjet til den særlige EN 9100 certificering, der netop er adgangskrav for at producere elektronik for f.eks. NASA og de store producenter af fly og militær højteknologi:

”Vi har igennem flere år forsøgt at skubbe døren op for at få de internationale producenter af forsvarsmateriel i tale, hvilket nu også ser ud til at lykkes med flere underskrevne fortrolighedserklæringer. Erfaringen lærte os, at den indsats gør vi som mindre virksomhed bedre sammen med andre ligesindede, hvorfor vi har engageret os i CenSec, hvor vi har kunnet lære meget,” forklarer NECAS-direktør Ib Gosmer.

Lignende høres fra andre medlemsvirksomheder, f.eks. Hydraulic Group i Viborg, der leverer avancerede hydrauliske systemer til eksempelvis vindmølle- og offshore-industrien, og Combilent i Allerød i Nordsjælland, der mestrer avancerede telekommunikationsløsninger til f.eks. Falck og totalforsvaret.

Børge Witthøft tilføjer om CenSec’s opgaver i forhold til medlemsvirksomhedernes interesser:

”Vi vil hjælpe disse virksomheder med at komme grundigt ned i detaljerne i forhold til de internationale producenters indkøbsafdelinger. Det behøver ikke alene at være i forhold til leverancer direkte til de helikoptere, som Forsvaret til sin tid køber: Også komponenter eller produkter, som producenterne anvender i andre sammenhænge, kan være relevante og interessante og skabe flere jobs herhjemme.”

Nye strammere

bevillingsregler

Helikopterordren bliver i øvrigt den første til Forsvaret, der effektueres efter et nyt regelsæt, hvor det bevilgende aktstykke først godkendes af Folketinget, når ordren er færdigforhandlet. De nye regler ses som en motiverende faktor, der er med til at sikre en forbedring af kvaliteten af det forudgående beregningsarbejde, som skal finde sted hos Forsvaret, inden en producent udpeges. Hermed håber Folketinget at sikre, at f.eks. de nye navy-helikopter også på lang sigt lever op til såvel de tekniske som økonomiske forventninger.

Fakta om CenSec: er med sine ca. 80 medlemmer den primære klyngeorganisation blandt de små- og mellemstore danske virksomheder, der er eller ønsker at blive leverandør til forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien og derfor skabe kontakt til de store udenlandske producenter. CenSec er økonomisk støttet af Region Midtjylland, EU’s regionale og sociale fonde samt Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Fakta om helikopteranskaffelsen: skal styrke Søværnets evne til at løse opgaver med fiskeriinspektion og -overvågning samt transport, eftersøgning og redning – også ved Færøerne og Grønland. Ligesom helikopterne i internationale operationer skal kunne løse opgaver i forbindelse med antipirateri-operationer, beskyttelse af egne krigs- og handelsskibe. Og så skal de desuden kunne deltage i evakuerings- og nødhjælpsopgaver, hvis påkrævet.

Læs i øvrigt mere om kandidaterne, de nye helikopteres arbejdsopgaver og anskaffelsesprocessen, her: http://forsvaret.dk/FMT/Materiel/Fly%20og%20helikoptere/Skibsbaseret%20helikopter/Pages/default.aspx

Fototext: Direktør Børge Witthøft, CenSec, repræsenterer en stribe mindre men teknisk avancerede erhvervsvirksomheder, der kan levere delkomponenter i forhold til Forsvarets køb af nye navyhelikoptere. De skal afløse de aldrende Lynx-helikoptere, som her på Flyvestation Karup.

For yderligere oplysning, kontakt: Børge Witthøft, director, Maritime Helicopter Business Network under CenSec tlf.: 24 24 62 87 eller E-mail: bw@censec.dk Og læs mere på: www.censec.dk Regionrådsformand Bent Hansen træffes på 40 31 37 eller email: bent.hansen@rr.rm.dk Mens NECAS-direktør Ib Gosmer har tlf.: 96 86 87 88 / 20 64 12 33 og email: ig@necas.com