Vejl. priser

Vi tilbyder maksimalt know how for pengene

Hos Stenstrup PR er første PR-sonderende møde selvfølgelig gratis og uforpligtende – med mindre konkret opgave aftales – se også Kaffe &  gratis PR tjek. Standardtimeprisen er derefter 1658 kr. for PR og PA, pr. 1. april 2023 (i overensstemmelse med Journalistforbundets vejledende takster for PR).* Andre text-opgaver løses for 1150 kr. i timen. Akutte damage control-opgaver løses for 2200 kr. i timen (eller efter aftale).

Vi bruger af erfaring typisk 16-25 fakturerede arbejdstimer timer på en fuldt løst opgave. Dvs en pressemeddelelse på 3000-4500 anslag leveret til et aftalt antal relevante medier og relateret opfølgning.

Hos Stenstrup PR har vi alligevel, for at du kan danne dig et prisindtryk, valgt at lave to vejledende pakkeprisforslag, der i øvrigt, alt efter kundeønske, er delvist bonusorienterede**.

Pakkeløsninger (Pressemeddelelser):

Standardpressemeddelelse: En standardpressemeddelelse med én interviewet kilde, inklusiv:

 • Ideudvikling m. kunde.
 • Projektstyring,
 • Koordination m. kilde (evt. også med f.eks. extern pressefotograf)
 • Research.
 • Text-udarbejdelse,
 • Rettegang m. kilder
 • korrektur.
 • Videreformidling til udpegede medier
 • Plus direkte pitching i forhold til op til tre medier fra prioriteret liste og deres relevante redaktører.

…koster  16.400 kr. plus moms inklusiv en måneds presseovervågning (hertil 25 kr. pr. tilsendt udklip som pdf-fil, samt eventuelle ekstra udgifter herunder kørsel betalt efter statens takster)

Premium-pressemeddelelse: Vores Premium-pressemeddelelse med samme grundydelse som standard-pressemeddelelsen (læs ovenfor), men flere interviewede kilder typisk 2-3, herunder referencekilder, der alle godkender den færdige tekst – samt direkte pitching i forhold til op til fem medier fra kundegodkendt prioriteret liste og deres relevante redaktører, koster 23.500 kr.

Andre PR opgaver:

Men du kan naturligvis også bestille os til at løse enkeltopgaver:

 • Pressemeddelelsestekst (som standard men uden pitch) herunder eks. også kronikker, profilartikler eller evt. som kundebrev e.l.: 12.500 kr.  Læserbreve (indtil 1800 tegn m. mellemrum) 9.300 kr.
 • Pressemeddelelsestekst (som Premium men uden pitch): 16.600 kr
 • Udsendelse som mail til op til 50 medier i Stenstrup PR’s database pr. email: 7.500 kr.
 • Ekstra versionering af tekst 7.500 kr.
 • Pitching af pressemeddelelse, personlig kontakt til op til tre redaktører fra forskellige medier efter aftalt liste: 8.600 kr.

Bonustillæg i. f. m. omtale i radio + tv**

Omtale i elektroniske medier som radio og tv er svær at opnå. Vi har imidlertid stor erfaring og succes med at få dette til at lykkes.

Når det lykkes er prisen:

 • Landstv-program (f.eks. TV-Avisen, TV2Nyhederne, Go’morgen Danmark og Go’aften Danmark etc. ): 30.000 kr.
 • Regionalt TV-program (f.eks. TV2’s regionalprogrammer eller 24Nordjyske): 13.000 kr.
 • Landsradioprogram (på f.eks. DR’s P1, P2, P3 og P4): 6.500 kr.
 • Regionalt radioprogram (f.eks. DR’ P4 regionalstationer eller lignende) 3.000 kr.

Ekstra PR-ydelser:

Vi kan også levere følgende ydelser:

 • 60-90 minutters powerpoint foredrag om pressehåndtering inklusiv spørgsmål: 15.000 kr.
 • Akut damage control og pressehåndtering: 30.000 kr., for første påbegyndt dag, herefter 2200 kr. i timen.
 • Retaineraftale: Typisk 19.- 27.000 kr. pr. måned med tre måneders opsigelse.**

**Stenstrup PR foretrækker længerevarende samarbejdsaftaler med f.eks. aftalte månedlige presseaktivitet (f.eks. udarbejdelse af pressemeddelelse, læserbreve og kronikker samt afvikling af medarbejderkursus, indkaldelse til og afvikling af pressemøde, lobbyvirksomhed etc.) samt versionering til f.eks. hjemmeside og nyhedsbrev etc. Der aftales en fast månedlig pris, der reguleres ind efter det faktiske timeforbrug. Kundens fordel er udover ca. 20 pct. besparelse i forhold til timeprisen altid at kunne trække på en fast, ekstern professionel, kommunikationschef, med  større viden om virksomhedens udfordringer.

Rabat-muligheder:

Løsning af en enkeltstående opgave for dit firma eller din virksomhed kræver relativt meget research. Ønsker du at vi skal løse flere opgaver i sammenhæng skal den samme grundresearch ikke foretages flere gange, hvorfor vores tidsforbrug bliver relativt mindre, og vi kan tilbyde mængderabat

 • Klippekort (gyldig et år): 10 timer giver 10 pct. rabat 20 timer eller mere 20 pct.
 • En serie på minimum 4 udsendte standardpressemeddelelser inden for et år leveres for 15.000 kr. pr. stk med halvdelen af det fulde beløb betalt forud. Resten i rater pr. afsluttet opgave.
 • En serie på minimum 4 Premiumpressemeddelelser leveres for 19.500 kr. pr. stk med halvdelen af det fulde beløb betalt forud.
 • Enkeltopgaver, som vi kan få minimum 30 dage til at udarbejde og pitche efter research kan derudover tilbydes med 20 procents rabat i forhold til standardpris.

Alle oven for omtalte priser er vejledende og eksklusiv moms.

*50 pct. tillæg for aftalt arbejdstimer efter kl. 20.00 eller i weekender og på helligdage.

Fakturaer betales til SparNord Bank, reg. nr. 9314 kontonr. 2140237461

…eller pr. check til Stenstrup PR, v. redaktør Mads Stenstrup, Nørholm Bygade 58A, 9240 Nibe

Læs i øvrigt også vores betalingsbetingelser