No PR – no pay

Ønsker du en  resultatorienteret og risikofri PR-afregningsmodel tilbyder stenstrup PR afregning efter mediernes gældende listepriser pr. spaltemillimeter annonceplads – i en no cure no pay – model. Det betyder, at stenstrup PR fakturerer samme pris for artiklens størrelse og placering (inklusiv eventuel illustration), som det pågældende medie ville have faktureret, hvis din omtale i stedet var indrykket som annonce.

Det betyder også, at opnår din ”nyhed”, dit produkt eller din service ingen eller ringere omtale end forventet, så fakturerer stenstrup PR heller ikke for mere: No cure no pay – vil kalder det: No PR – no pay****

Enkel arbejdsform:

Først bliver vi enige om en relevant historie, som stenstrup PR så tager fat på at bearbejde til pressemeddelelse.

Undervejs udpeger vi sammen medier, som kan have interesse for din ”nyhed, f.eks. indenfor:

  • Dagblade, med temasektioner og lignende
  • Distriktsaviser
  • Fagpresse
  • Magasiner
  • Radio & TV***
  • Netmedier

Derefter tager stenstrup PR kontakt til de udpegede medier, afleverer evt. pressemeddelelse til rette redaktør og melder siden tilbage med dokumentation af eventuel medieomtale* og specificeret faktura.

Eksempel på beregning af honorering:www.e-pages.dk/nordjyske...4/scripts/?module=print

 

Omtale i BoGodt, Nordjyske 

4 spalter (Artiklen markeret i blåt)

150 mm

spaltepris 17,65 kr. (april 2013)

 

Honorering (4 x 140 x 17,65): 9884 kr.

 

 

BEMÆRK – Faktureringsloft:

 

En løst opgave efter ”no PR, no pay”-modellen har et maksimum faktureringsloft på 25.000** kr., og den samlede fakturering, som godt kan falde af flere omgange kan derfor aldrig overstige dette beløb pr. opgave, uanset de opnåede omtalers omfang og antal af medier.

 

*og direkte afledt medieomtale

**Alle priser er ex. moms

***TV eller radioindslag afregnes som udgangspunkt efter TV2’s og TV2-regionernes reklamespotspriser

****Som udgangspunkt forudbetales 20.000 kr. + moms, når aftalen indgås – dette indskud tilbagebetales helt eller delvist, hvis Stenstrup PR mod forventning ikke efter seks måneder kan dokumentere at have leveret PR-værdi i aftalte medier for minimum dette beløb.