Betalingsbetingelser

Selv om der fra Stenstrup PR’s side tilstræbes og arbejdes maksimalt på at leve op til det med kunden afstemte succeskriterie i forhold til den enkelte opgave, udstedes der som udgangspunkt ingen garanti (med mindre f.eks. en ”no cure no pain”-løsning er aftalt).

Da der samtidig kan forventes relativt lang ventetid, ofte op til en måned eller længere fra pressemeddelelsen udsendes til resultatet i form af forventet medieomtale kan aflæses, udsender Stenstrup PR faktura med 8 dages betalingsfrist, når artikelteksten af kunden er godkendt. Dog sådan at eventuel ekstra betaling af eksempelvis tv / radio-bonus samt presseudklip først efterfaktureres, når resultaterne er dokumenteret. Ved senere betaling end 14 dage fra fakturaudstedelsesdato, beregnes 1 pct. i rente, porto og administrationsudgifter. pr. påbegyndt måned dog min. 100 kr.

Alle Beløb bedes indbetalt på kontonr. 7444-1126187 i Nørresundby Bank, Vejgård afd., Aalborg, eller tilsendt pr. check til:

Stenstrup & Partners

v. Mads Stenstrup

Nørholm Bygade 58A

9240 Nibe

Bemærk: Afbryder kunden aftalt arbejde undervejs og inden udsendelse faktureres denne øjeblikkeligt for 50 procent af samlet aftalt pris minus evt. bonus, dog mindst 5.000 kr. plus moms. Hertil aftalte ekstra omkostninger, f.eks. kørselspenge efter statens takster. Afbrydes arbejdet først efter aftalt udsendelse faktureres kunden for 100 procent af aftalt pris inklusiv forventede bonusser og ekstraomkostninger.