Mens TDC opkræver 210 kr. for en kvarterlang telefonsamtale til Brasilien, kan et konkurrerende telefonkortsfirma gøre det for 11,50 kr. IT- og telestyrelsen mener, at TDC udnytter folks uvidenhed. TDC siger, at der er afgørende kvalitetsforskel. (JP 1. sek + Forbrug, 18. juni 2008)

Se både nyhedsartikel og forbrugsartikeltema herunder:

Udlandstelefoni