63 procent af befolkningen i det primære kundeområde i Aalborgs opland syd for Limfjorden synes, at etableringen af et nyt biografcenter i indkøbscentret Shoppen er ”en god ide” – viser en markedsundersøgelse fra Jysk Analyse

Stenstrup PR-pressemeddelelse for Ceraco a/s

Ceracos biografprojekt i City Syd - i arkitektens streg.

Ceracos biografprojekt i City Syd – i arkitektens streg.

Mens politikerne i Aalborg Byråds tekniske udvalg diskuterer behovet for en eventuel lokalplansændring, der kan bane vej for et nyt biografcenter i indkøbscenteret Shoppen i City Syd, er der ingen tvivl hos flertallet af de potentielle brugere. Jysk Analyse A/S har netop i forbindelse med en markedsanalyse spurgt et repræsentativt udsnit på 501 borgere over 15 år i biografens forventede primære kundeområde, om de opfattede biografplanerne som ”en god ide” eller det modsatte – hvortil hele 63 procent svarede ”God ide”.** Undersøgelsen er helt konkret foregået i Aalborg Kommune syd for Limfjorden og uden for selve bycentrum, samt i Støvring-området*.

”Resultaterne er meget positive og viser at den folkelige opbakning til projektet er solid og mere end rigelig for os. Særligt i betragtning af den endnu forholdsvis beskedne kendskabsgrad til projektet blandt borgerne i området,” siger Carl Ejler Rasmussen om den helt nye markedsundersøgelse, der samtidig viser, at bare 37 procent af befolkningen i området kendte til projektet på forhånd på trods af projektomtalen i medierne.

Supplement
ikke konkurrent

Den nordjyske forretningsmand er gennem sin ejendomsinvesteringsvirksomhed Ceraco A/S, der også har etableret Shoppen, initiativtager til biografprojektet. Markedsundersøgelsens resultat vurderer han altså klart taler for økonomisk rentabilitet i et biografcenter med seks sale i tilknytning til Shoppen, som skal ses som et supplement – ikke en konkurrent – til bl.a. Aalborgs store BioCity med ti sale i Kennedy Arkaden samt Metropol-biografen i Midtbyen. Nordisk Film har da også tilkendegivet at have til hensigt fremover at ville drive alle biografer samtidig. Carl Ejler Rasmussen forventer, at der med et nybyggeri på ca. 2000 kvadratmeter i alt skal investeres 60 mio. i projektet, der også indeholder planer om etablering af såvel en stor familierestaurant samt et såkaldt ”Foodcourt” med 6-7 mindre restauranter i Shoppen. Sammenlagt ventes projektet i fremtiden at kunne beskæftige 60-70 ansatte.

”Undersøgelsens resultater indikerer, at markedsgrundlaget er i orden, da de tre biografcentre jo netop ikke henvender sig til samme geografiske kundegruppe. Det nuværende BioCity og Metropol er primært for beboerne i midtbyen, mens den nye biograf i Shoppen snarere er tænkt som et tilbud for indbyggerne i oplandet, der typisk kommer længere fra i bil. Undersøgelsen viser jo tydeligt, at der opleves et behov for dette ekstra tilbud blandt områdets borgere udenfor Aalborg Centrum, selv om man selvfølgelig i praksis kan forvente et vist overlap af kundegrupperne mellem biograferne,” forklarer Carl Ejler Rasmussen.

Aalborg Kommunes udvalg for teknik og miljø skal behandle spørgsmålet om en ændring af lokalplanen for det 2000 kvadratmeter nye store biografcenter ved Shoppen på sit næste møde, den 7. november.

For yderligere oplysning, kontakt: Carl Ejler Rasmussen tlf.: 98 29 64 06 / 40 73 06 12 eller email: CER@ceraco.dk