Hvis politikerne ønsker det, er modulbyggevirksomheden evt. sammen med udlejningsspecialisten, Ajos, klar til at genstarte produktionen, der i 1990erne etablerede og opstillede 52 flygtningecentre rundt om i landet. Staten kan selv vælge om den vil købe eller leje

STENSTRUP PR-pressemeddelelse for Scandi Byg a/s

Scandi Byg producerede og opstillede i starten af 1990’erne 52 flygtningecentre landet over. Enkelte er stadig i drift og andre er kommet til, som her i Hanstholm, som i øjeblikket bebos af ca. 300 syriske flygtninge.

Scandi Byg producerede og opstillede i starten af 1990’erne 52 flygtningecentre landet over. Enkelte er stadig i drift og andre er kommet til, som her i Hanstholm, som i øjeblikket bebos af ca. 300 syriske flygtninge.

I perioden 1993 til 2000 leverede virksomheden Scandi Byg a/s (dengang Scandi Camp a/s) i alt 100.000 kvadratmeter flygtningecentre, som præfabrikeret modulbyggeri. Heri kunne på en og samme tid huses op til omkring 5000 flygtninge fordelt på 52 centre rundt om i landet. I dag er enkelte centre fortsat i drift i Hanstholm, Brovst og Frederikshavn. En stadig mere alvorlig global situation og et eskalerende tryk af flygtninge fra verdens krigszoner skaber imidlertid behov for flere flygtningeboliger igen – regeringen har foreløbig afsat to en halv milliard kr. ekstra til modtagelse og indkvartering af tusindvis af ekstra flygtninge, der søger mod bl.a. Danmark.

Scandi Byg i Løgstør, der siden har markeret sig som en af Danmarks største leverandøre af bolig-, institutions- og kontorbyggeri over hele landet, melder sig derfor klar med et tilbud om hurtigt at genstarte den tidligere produktion af flygtningeboliger som industrielt fremstillet modulbyggeri med al den know how virksomhedens tidligere projekter repræsenterer.

Klar på få uger

”Hvis politikerne ønsker det, vil vi være i stand til at levere de første boliger indenfor to måneder,” understreger Scandi Bygs administrerende direktør Jesper Hoffmann.

Direktør Jesper Hoffmann, Scandi Byg a/s står klar ved én af de produktionslinjer, der nu i en opgraderet version, og såfremt politikerne vælger denne læsning, kan bidrage til at løse opgaven med flygtningestrømmen.

Direktør Jesper Hoffmann, Scandi Byg a/s står klar ved én af de produktionslinjer, der nu i en opgraderet version, og såfremt politikerne vælger denne læsning, kan bidrage til at løse opgaven med flygtningestrømmen.

Vælger politikerne at gå denne vej, ser Hoffmann flere muligheder – alt efter hvor permanente man ønsker, at byggerierne.skal etableres.

”Fra midlertidige løsninger i standardmoduler, – en gentagelse af vort nu 20 år gamle koncept, opgraderet i teknik og arkitektur til 2014-niveau naturligvis – til udvikling af et eventuelt helt nyt koncept. Alt er muligt i forhold til økonomi og tidsperspektiv” forklarer Jesper Hoffmann og tilføjer, at staten, alt efter valg af løsning, også kan vælge mellem, om man vil købe eller evt. leje.

Leje og købe-
løsninger

Scandi Byg er en over 40 år gammel byggevirksomhed og et datterselskab i MT Højgaard. Virksomheden har bl.a. sammen med en anden MT Højgaard virksomhed Ajos, der er specialiseret i byggepladsindretning og udlejning, tidligere løst lignende opgaver.

Langt de fleste centre, der blev etableret i 1990erne primært for at huse flygtningene fra det da borgerkrigshærgede ex-jugoslavien, er nu taget ned eller af kommunerne brugt til andre formål. De kan derfor ikke bare benyttes igen.

”Vi ved ikke, hvilke indkvarteringsløsninger, som politikerne og myndighederne denne gang forestiller sig. Men savner man hurtig reaktion, med velegnet, fleksibelt og hastigt etableret husly, har de med vores koncept en gennemprøvet sikkerhed for problemfrit at kunne få leveret, opstillet og evt. også driftet fleksible kvalitetsboliger. Nøjagtigt hvor i landet, der besluttes at være plads. Og vel at mærke uden at staten nødvendigvis skal påtage sig store etableringsomkostninger. Den kan som nævnt både vælge at købe eller leje af os,” forklarer adm. dir. Thomas Raunsbæk, Ajos.

Illustration 1 (a, b, c og d): Scandi Byg producerede og opstillede i starten af 1990’erne 52 flygtningecentre landet over. Enkelte er stadig i drift og andre er kommet til, som her i Hanstholm, som i øjeblikket bebos af ca. 300 syriske flygtninge.
Illustration 2: Scandi Byg har de senere år haft stor succes med levering hundredevis af almene boliger efter AlmenBolig+-koncept. Her ses nogle af disse, 70 familieboliger på Ravnsborgvej i Køge.

Illustration 3: Direktør Jesper Hoffmann, Scandi Byg a/s står klar ved én af de produktionslinjer, der nu i en opgraderet version, og såfremt politikkerne vælger denne læsning, kan bidrage til at løse opgaven med flygtningestrømmen.

For yderligere spørgsmål kontakt enten Scandi Byg a/s’ adm. dir. Jesper Hoffmann tlf. 98 67 25 00 / 40 54 83 53 eller e-mail jfh@scandibyg.dk . Eller Ajos a/s adm. direktør, Thomas Raunsbæk tlf.: 70 25 63 63 / 30 23 79 15 eller email: trbk@ajos.dk læs mere på www.scandibyg.dk og www.ajos.dk