Echoclipsen, der forventes at forbedre kvaliteten af 100.000 bypassoperationer verden over, er blot en af mange gode brugerideer fra Aalborg Sygehus’ ansatte, der er modnet gennem sygehusets EU-støttede Ideklinik – senere på måneden afgøres Ideklinikkens fremtid af Regionsrådet

Hjertekirurgerne Niels-Henrik Staalsen (t.v) og Jan Jesper Andreasen. Foto: Michael Rasmussen / Baghuset

En banebrydende iltsut til syge spædbørn, der ellers har tendens til at rage iltslangerne ud af næsen. Et sammenklappeligt løbehjul, der kan monteres på sengen, så portørerne hurtigt kan komme videre til næste opgave efter at have afleveret en sengeliggende patient. Og et dropbælte til oppegående patienter, der oplever det som besværligt at skulle slæbe rundt på det traditionelle dropstativ.

Ideerne fra Aalborg Sygehus’ 6000 ansatte har været gode og mange – og de 11 ansatte i den tværfaglige Ideklinik i Forskningens Hus har siden etableringen for to år siden haft rigeligt at rive i. Faktisk har man allerede viderebehandlet hele 70 af de bedste blandt mere end 300 indkomne ideer med henblik på realisering og produktudvikling. 16 rigtig gode ideer har foreløbig ført til patentansøgninger.

”Ideklinikken er et strålende initiativ som katalysator for de mange ideer og tanker til problemløsninger, der i en travl dagligdag opstår på et driftigt universitetshospital, men som sjældent alligevel forbliver andet end en strøtanke. For hvor går man normalt hen med sin ide,” siger hjertekirurg Niels-Henrik Staalsen.

Lavpraktisk tilgang

Hjertekirurgen håber som sygehusets ledelse, at regionspolitikerne tænker visionært og sikrer klinikkens fremtid mere permanent, når de går til budgetforhandlinger i slutningen af august. Ideklinikken har siden sin etablering været finansieret af EU-midler, der imidlertid helt efter planen nu ophører, hvorefter regionspolitikerne selv må finde de ekstra seks millioner kroner, som driften af afdelingen, der er blevet en integreret del af Forskningens Hus på sygehuset, koster.

Sådan ser Echoclip ud i forhold til hjertet.

”Jeg håber meget, at det lykkes. For Ideklinikken er med sin lavpraktiske tilgang yderst perspektivrig,” fremhæver Niels-Henrik Staalsen. Han har selv sammen med sin kollega, ledende overlæge ved Hjertelungekirurgisk afdeling, Jan Jesper Andreasen, leveret en af de foreløbig bedste blandt mange gode ideer, ”Echoclipsen”, som Ideklinikkens specialister sammen med ophavsmændene og andre samarbejdspartnere, bl.a. den industrielle designvirksomhed Top-Link i Brønderslev, har viderebearbejdet.

International succes venter

Echoclipsen tænkes at skulle kvalitetssikre de mange kostbare bypassoperationer på hjertet, der hvert år foretages. Ikke bare de ca. 300 på Aalborg Sygehus eller ca. 2.500 på landsplan – nej målet er hele den million operationer, der foretages verden over. Der er tale om en computerstyret sensor, der allerede under selve operationen kan kontrollere om de nye blodårer, som lægen under operationerne vælger som afløsere for patienternes forkalkede åre, nu også er gode og sikrer optimal blodgennemstrømning. Staalsen forklarer:

”Sagen er jo, at op til 10 procent af alle de bypassoperationer, der hvert år foretages ender med omkørsler, som ikke fungerer optimalt, bl.a. fordi de forsnævres ved selve påsyningen til kranspulsåren. Det problem erkendes først – med de hidtil brugte ultralydsbaserede målemetoder – efter operationen er afsluttet. Men da hver operation i snit koster 163.000 kr., kan reoperationer for et trecifret millionbeløb hvert år måske undværes på verdensplan. Echoclipsen gør nemlig opmærksom på problemer inden operationen afsluttes.”

I den sammenhæng synes den formodede stykpris på den færdigt producerede clips, der måler 35 gange 25 mm, på 500-1000 kr. ikke at være nogen økonomisk forhindring for en kommerciel succes for Region, sygehus og ideophavsmænd, der efter en fast fordelingsnøgle deler et eventuelt overskud mellem sig.

Made in Aalborg

”Det videnskabelige er imidlertid det vigtigste for os. Og det at kunne sige, at det var to læger fra Aalborg, der opfandt echoclipsen,” understreger hjertekirurgen. Foreløbig har den 51-årige Niels-Henrik Staalsen de seneste år benyttet opfindelsen til at bypassoperere over 100 forsøgsgrise. Resultaterne har vist sig så entydigt gode, at man nu sammen med en international medicovirksomhed er klar til at gå i gang med en klinisk forsøgsrække på Aalborg Sygehus’ patienter, så snart undersøgelsen er godkendt af lægemiddelstyrelse og den lokale videnskabetiske komité. Derefter er der kort til egentlig masseproduktion.

”At samle midler, produktudvikle, bringe jura og de mange tilladelser i orden til at måtte igangsætte regelrette kliniske studier er simpelthen ikke muligt for den enkelte. Som privatmand kan man glemme det. Opgaven er alt for tung. Ellers måtte jeg opgive mit job som læge,” fortæller Niels-Henrik Staalsen, der med op mod 70 årlige operationer blandt Aalborg Sygehus bypass-patienter er yderst erfaren på området.

De to Aalborg-kirurgers tanke er nu gennem Ideklinikken udmøntet i en prototype, der allerede er patenteret i mere end 150 lande. Ligesom flere end 15 andre af Ideklinikkens meget forskellige udviklingsprojekter.

Knaldgod ide

Også politisk møder klinikken velvilje. Bl.a. hos regionsrådsmedlem Henrik Ringbæk Madsen (S), der som repræsentant for Danske Regioner i EU’s Regionsudvalg i Bruxelles har været politisk medinitiavtager og problemknuser i forhold til forsøgsordningen, der har ført til etablering af Ideklinikken på Aalborg Sygehus:

”De foreløbige resultater og initiativer viser, at denne tværfaglige lille enhed er en knaldgod ide. Den både fremmer konstruktive brugerorienterede løsninger til gavn for patienter, ansatte og sygehusets arbejdsgange, er tillige til gavn for nordjysk forskning og erhvervsliv og fremmer endvidere sygehusets og regionens anseelse. Jeg håber meget, at mine regionsrådskolleger forstår, at klinikken har været og er en indiskutabel succes, og at de nødvendige midler må findes for fremtiden,” siger Henrik Ringbæk Madsen.

Lederen af Ideklinikken, innovationschef Kjeld Lisby, der er hentet hos CSC, er også meget tilfreds:

”Vi fokuserer på, at de ideer, som vi arbejder med, virkelig skal være til gavn såvel her på sygehuset og meget gerne også i det øvrige land og internationalt. Ofte er problemstillingerne jo de samme,” siger Kjeld Lisby, der konstaterer, at ideen bag Ideklinikken er blevet rigtig godt modtaget af sygehusets ansatte:

”I starten kom hovedparten af ideerne fra lægegruppen, der jo er vant til at blive hørt. I dag er fordelingen meget mere lige – fra rengøringspersonale til lægerne. Det har givet nogle meget spændende og indsigtsfulde forslag at arbejde videre med i de kommende år,” bemærker Lisby.

Foto 1: Hjertekirurgerne Niels- Henrik Staalsen (t.v) og Jan Jesper Andreasen. Foto 2: Prototype af Echoclips.

Fakta Ideklinikken har sine to første år behandlet over 300 ideer fra Aalborg Sygehusets ansatte – altid i samarbejde med ideernes ophavsmænd, ofte i samarbejde med Aalborg Universitet og så vidt muligt med hjælp fra lokale nordjyske virksomheder til den praktiske udførsel. Klinikkens ansatte består af jurister, ingeniører, sundhedspersonale samt en cand. mag., en antropolog, en industriel designer og en projektsekretær. Dertil kommer et hold på 36 frivillige ”idespejdere”, der melder ind, hvilke gode ideer, der florerer blandt kollegerne på sygehuset. Udover EU bidrager C.W. Obel og Spar Nord-fondene også til driften. Blandt de ideer, der via Ideklinikken ikke er langt fra realisering er bl.a. den ultrahygiejniske serveringsvogn ”kræsevognen”, hvis indhold af kager og andre delikatesser skal lokke specielt ældre underernærede patienter til at indtage de nødvendige kalorier. Eller træningsprogrammerne til balanceøvelser som man sammen med fysioterapeuterne søger at integrere på den kendte og relativt billige spilkonsol Nintendo Wii’s platform.

For yderligere information om Aalborg Sygehus’ Ideklinik kontakt innovationschef Kjeld Lisby tlf.: 99 32 69 34 / 30 54 42 96 eller email: k.lisby@rn.dk . For yderligere information om Echoclipsen kontakt hjertekirurg Niels-Henrik Staalsen tlf. 99 32 11 11 / 42 34 55 91 eller email: n.staalsen@rn.dk Eller læs mere på www.ideklinikken.dk Regionrådsmedlem Henrik Ringbæk Madsen kan kontaktes på tlf.: 20 26 06 55 eller email: henrikrm@rn.dk