Nørresundby Banks undersøgelse viser, at over 70 pct. af de unge nordjyder ikke kender til pengeinstitutter, der gør noget specielt for de unges økonomiudfordringer. Omvendt er mere end 80 pct. åbne for bankens hjælp til skat, SU og boligsikring – hvis bare de kendte muligheden!

 

Stenstrup PR-pressemeddelelse for Nørresundby Bank

Rekordmange, over 8.000 unge, er efter sommerferien på vej til at påbegynde et videregående uddannelsesforløb i Aalborg, primært på universitetet og UCN – det er dobbelt så mange som for bare fem år siden. En stor del af de nye studerende flytter samtidig hjemmefra. For første gang skal de dermed også ofte stå på egne ben. Og ikke alene i forhold til den daglige madlavning, tøjvask og rengøring – men også hvad angår styring af egen økonomi, så den ikke løber løbsk i forhold til de unges ofte begrænsede indkomster under studierne. Fremover skal de selv sikre, at regninger bliver betalt til tiden, men også at der bliver afleveret f.eks. forskudsregistrering til SKAT, søgt rettidigt om SU og eventuel boligsikring osv.

”Mange unge brænder fingrene, mens de indledningsvis forsøger at skabe sig overblik over alt det nye, hvoraf studierne jo helst skal komme i første række”, forklarer en af Nørresundby Banks nye ungerådgivere i Aalborg, 29-årige Thomas Kjær, der altså selv er et eksempel på det ekstra ungdomsfokus, som banken det seneste års tid har indarbejdet.

De unge, forklarer hun, har ofte ingen erfaring med selv at skulle opstille og efterleve realistiske SU-venlige budgetter, midt i alt det nye.

”Ofte ved de heller ikke, hvor de i det hele taget kan søge råd, når far og mor ikke længere automatisk tager sig af alt det praktiske. De ved ikke, at de f.eks. ofte kan henvende sig i et pengeinstitut og få hjælp af os til at få det hele sat i system og vejledning til at udfylde ansøgninger og formularer rettidigt,” fortæller Thomas Kjær.

Undersøgt unges
bankvaner og behov

Nørresundby Bank har det seneste års tid – sammen med CompanYoung, der har specialiseret sig i kommunikation med unge – gennemført en spørgeskema- og interviewundersøgelse med udgangspunkt i mere end 200 tilfældige unge nordjyders bankvaner. Analyseresultaterne afklarer bl.a. hvilke økonomiske udfordringer, som de unge selv finder væsentligst i deres nye ”voksne” studieliv, og hvad de forventer af deres pengeinstitut.

”Og de unge kunne sagtens forvente endnu mere,” lyder konklusionen fra bankens salg og marketingschef Palle Skyum. For de fleste unge er slet ikke bevidste om, at mange pengeinstitutter kan og vil være meget mere end bare et passivt sted for opbevaring eller lån af penge – også i forhold til de unge med få midler.

”Vores interviewundersøgelse viser, at de unge generelt ikke er bevidste om, at der er masser af gratis personlig rådgivning at hente i f.eks. Nørresundby Bank, også specifikt for netop de unge på SU. I gruppen af 18-27-årige viser der sig særligt at være bekymring omkring skat, lånemuligheder, rentesatser i forhold til den unge studerendes særlige situation,” forklarer Palle Skyum videre.

Vigtigt budskab
til de unge

Når man ser bort fra de selvfølgelige forventninger om en velfungerende mobilbank, gratis Visa/Dankort o.s.v. viser undersøgelsen nemlig også, at næsten 70 procent af de unge ikke umiddelbart kender navnet på et pengeinstitut, der har særlig fokus på de unge – uanset hvilket. Samtidig er mere end 80 procent i forskellig grad åbne overfor at benytte sig af deres pengeinstituts rådgivning, hvad angår boligstøtte, SU, skat m.m. – hvis de altså vidste, at banken tilbød denne service!

”Vores undersøgelse fortæller os med andre ord, at vi hos pengeinstitutterne har et vigtigt budskab at få frem til de unge studerende, der flytter til Aalborg, om at vi både kan og meget gerne vil hjælpe og rådgive dem med deres økonomiske spørgsmål,” tilføjer Thomas Kjær.

Ungdomsansvarlige
og facebookpiloter

For Nørresundby Banks eget vedkommende har man også analyseret en del på, hvordan man så får dette budskab frem til målgruppen, hvilket bl.a. sker gennem Facebook, ligesom man har fået produceret en Youtube-film om spørgsmålet. Samtidig oprettes på Nørresundby Banks hjemmeside bl.a. en test, hvor de unge kunder bevidstgøres om problemstillinger og udfordringer i forhold til hver enkeltes konkrete situation – og om hvad banken så kan hjælpe med.

Nørresundby Banks egen ungdomssatsning sikrer desuden, at der i hver af bankens 13 afdelinger i Aalborg-området nu er minimum en ungdomsansvarlig medarbejder, der primært tager sig af kundegruppen af 17-27 årige. Ungerådgiveren er selv nogenlunde i alder med denne kundegruppe og kan identificere sig med deres problemer og hverdag. Desuden indgår bl.a. Cecilie Rytter på linie med fire andre unge kolleger i en gruppe af fem nye ”facebookpiloter,” som via det sociale medie på skift og på alle hverdage vil besvare relevante ungespørgsmål og give økonomitips og -tricks til de unge.

For yderligere oplysning, kontakt Nørresundby Banks salg og marketingchef Palle Skyum tlf. 61 62 74 99 / email palle.skyum@nrsbank.dk og læs evt. mere på http://alm.nrsbank.dk/Uddannelse.2780.aspx