Kundernes brug af bankens selvbetjeningstilbud samt rettidig omhu nævnes som hovedårsager til slankningen af bankens afdelingsstruktur, der også rationaliserer 12 stillinger væk. Direktør Andreas Rasmussen understreger, at banken fastholder den positive forventning om et primært resultat på 140-160 mio. kr. for 2012

(STENSTRUP PR-pressemeddelelse for Nørresundby Bank)

Nørresundby Bank har besluttet at nedlægge tre af sine 16 afdelinger i Nordjylland i løbet af de næste måneder. Tiltaget iværksættes som udtryk for rettidig omhu og for samtidig at skabe en mere effektiv omkostningsstruktur uden at begrænse bankens vækstmuligheder.

”Vi har igennem flere år kunnet observere, at langt de fleste af vores bankkunder er blevet fortrolige med vores selvbetjeningstilbud* i det daglige, ligesom kunderne begrænser antallet af fysiske besøg i vores afdelinger. Samtidig må vi også forberede os på at tjene færre penge på udlån, fordi danskerne generelt ikke låner så meget i disse år.” Sådan begrunder bankdirektør Andreas Rasmussen beslutningen om at trimme bankens afdelingsnet en anelse i og omkring Aalborg.

Nørresundby Bank vil imidlertid fortsat råde over områdets mest finmaskede afdelingsnet med bl.a. fem afdelinger i Aalborg og to i Nørresundby.

Vadum, Lindholm og Grønlands Torv

De tre afdelinger, der lukkes i løbet af foråret, er afdelingerne i Vadum, Lindholm og på Grønlands Torv i Aalborg. Kunderne fra de tre afdelinger vil naturligvis blive yderligere orienteret pr. brev.

Konsekvensen af de tre lukninger er, at der inklusiv naturlig afgang og frivillige fratrædelsesordninger nedlægges det, der svarer til 12 fuldtidsstillinger rundt om i hele organisationen,

der i dag tæller 259 medarbejdere. Det er nemlig også besluttet, at det ikke automatisk bliver medarbejdere i de afdelinger, der lukker, der berøres af rationaliseringerne:

Vi lægger fortsat vægt på at stille med det bedste hold i. f. t. de opgaver, der skal løses i fremtiden. Det betyder bl.a., at vore kunder i de afdelinger, der nu nedlægges, stadig vil kunne få fat på rådgivere, som de er fortrolige med. Men fremover altså i naboafdelingerne, i vores hovedsæde eller på telefonen,” forklarer Andreas Rasmussen.

Bankdirektøren understreger, at det netop i disse år er særligt nødvendigt at udvise rettidig omhu, og at de medarbejdere, der desværre må afskediges, hver for sig under personlige samtaler tidligere i dag har fået besked med tilbud om bl.a. jobsøgnings-rådgivning:

”Jeg kan kun beklage over for hver enkelt af de medarbejdere, som vi nu må sige farvel til. Alle har de gennem årene gjort en god indsats for banken,” fastslår han. Når antallet af stillinger, der nedlægges, ender på 12, skyldes det også, at Nørresundby Bank af sikkerhedsmæssige årsager samtidig har valgt at outsource bankens centrale pengeforsyningsfunktion. Dette ændrer dog ikke på, at der også fremover vil være kontanter til rådighed for kunderne i samtlige Nørresundby Banks afdelinger, understreges det.

Forventninger fastholdes

Der er kun to uger til Nørresundby Banks årsregnskab for 2012 offentliggøres. Bankdirektør Andreas Rasmussen meddeler i den forbindelse, at de oprindelige forventninger til årsregnskabet fastholdes:

”Vi må af hensyn til de børsretlige regler ikke oplyse om de konkrete tal, men vi fastholder den hidtil kendte forventning om et primært resultat på 140-160 mio. kr. før kursreguleringer og nedskrivninger. Der kan derfor fortsat være fuld tillid til banken,” fastslår Andreas Rasmussen.

*Det er kun et par måneder siden, at Analyse Danmark ud fra sin uvildige ”Bankanalysen 2012” fastslog, at Nørresundby Banks kunder for fjerde år i træk er Danmarks mest tilfredse. Herunder bl.a. specifikt med bankens ”netbankfunktioner”.

For yderligere oplysning, kontakt Nørresundby Banks direktør Andreas Rasmussen på tlf. 98 70 30 00 / email: andreas.rasmussen@nrsbank.dk eller direktør Finn Øst Andersson: tlf. 98 70 30 01 / email: finn.oest@nrsbank.dk Eller læs mere på www.nrsbank.dk