Med 121 mio. kr. i overskud før skat samt faldende omkostninger vurderer bankdirektør Andreas Rasmussen, at Nørresundby Bank er tæt på topform, og at Nordjylland har taget de første skridt på vej ud af krisen

Nørresundby Banks direktør, Andreas Rasmussen, glæder sig over det gode 2013-resultat.

Nørresundby Banks direktør, Andreas Rasmussen, glæder sig over det gode 2013-resultat.

Stenstrup PR-pressemeddelelse for Nrs-Bank

For første gang nogensinde udbetaler Nørresundby Bank i år hele 50 procent i udbytte til sine aktionærer. Det store udbytte er en følge af et godt regnskab for 2013, som banken netop har offentliggjort med et resultat før skat på 121 mio. kr. – mod 97,5 mio. kr. i 2012.

Nørresundby Bank kan dermed ovenpå 2013-regnskabet konsolidere sig med godt 65 mio. kr. yderligere, så egenkapitalen nu er på godt 1,4 mia. kr., selv uden de 23 mio. kr., der denne gang udbetales til aktionærerne.

”Banken har ikke behov for yderligere polstring og begrunder udbyttet med bankens overskud og soliditet. Der er i vores øjne tale om et mere end solidt 2013-regnskab, det bedste for banken siden 2007. Nørresundby Bank er tæt på topformen og finder det i denne situation naturligt, at vores trofaste aktionærer efter en række magre år får udbetalt et markant udbytte,” konstaterer bankens direktør Andreas Rasmussen. Han har samtidig det seneste regnskabsår kunnet glæde sig over en kursstigning på 36 procent på bankens aktier.

Effekt af erhvervscentre

Samtidig skal den optimisme, der ligger i det velbegrundede udbytte, også ses som et signal til omverdenen om, at Nordjylland som helhed nu er ved bevæge sig ud af den krisetilstand, som hele Europa har befundet sig i siden 2008. ”Et signal om, at nu er det tid til igen at overveje investering i vækst,” siger Nørresundby Banks direktør og begrunder desuden sin vurdering med, at størrelsen på bankens udlån i 2013 for første gang siden 2010 er steget. Denne gang fra 5,3 til 5,5 mia. kr. – svarende til ca. 5 pct. En stigning der primært tog fart i fjerde kvartal.

”Bankens mission om at låne mere kapital ud til fornuftige erhvervsinvesteringer er med andre ord lykkedes,” konstaterer Andreas Rasmussen. Han peger desuden på bankens professionelle indsats overfor erhvervskunderne med de to deciderede erhvervscentre, Nord og Syd, placeret i henholdsvis hovedsædet på Torvet i Nørresundby og i afdelingen på Vesterbro i Aalborg. Her er en række kompetente erhvervseksperter samlet for bedre at kunne koncentrere sig om at servicere det nordjyske erhvervsliv, herunder også landbrug.

”Desværre mangler vi stadig afgørende indikationer på, at det private forbrug er på vej frem, før vi mere definitivt kan sige, at et opsving for alvor har bidt sig fast,” tilføjer Andreas Rasmussen.

Mest udbredte filialnet

Andreas Rasmussen påpeger endvidere, at Nørresundby Bank med sine 7 afdelinger* i selve Aalborg og Nørresundby i dag er pengeinstituttet med det mest udbredte filialnet her – til gavn for privatkunderne. En position, der det seneste år er styrket samtidig med, at det er lykkedes at reducere bankens omkostninger.
Også på tabssiden, på posten ”nedskrivninger på egne udlån”, ses et markant og glædeligt fald fra 88 mio. kr. i 2012 til 60 mio. kr. i 2013.

Gør man Nørresundby Banks resultat op før kursreguleringer og nedskrivninger, viser resultatet et overskud på 158 mio. kr. i 2013. Bankens fundament, i form af mængden af kunder, er også i fremgang. Nørresundby Bank har således i 2013 sagt ”goddag” til yderligere ca. 5.300 kunder, så man nu har over 64.000 kunder med konti i Nørresundby Bank. Antallet af aktionærer er samtidig steget med ca. 1000 til nu omkring 23.000.

Hos Nørresundby Bank er forventningen for det kommende regnskabsår 2014 endnu et overskud, denne gang i størrelsesordenen 150-170 mio. kr., når resultatet gøres op før kursreguleringer og nedskrivninger. Det netop offentliggjorte 2013-resultat opgjort på den måde viste et overskud på 158 mio. kr. – i fuld overensstemmelse med forventningen året før, der lød på 140-160 mio. kr.

*Med sine udenbysafdelinger i Brønderslev, Hjallerup, Nibe, Vestbjerg, Vodskov og Aabybro, og indgår der i alt 13 afdelinger i Nørresundby Banks filialnet.

Foto: Nørresundby Banks direktør, Andreas Rasmussen, glæder sig over det gode 2013-resultat.

For yderligere oplysning, kontakt Nørresundby Banks direktør Andreas Rasmussen på tlf. 98 70 30 00 / email: andreas.rasmussen@nrsbank.dk eller direktør Finn Øst Andersson: tlf. 98 70 30 01 / email: finn.oest@nrsbank.dk og læs mere på www.nrsbank.dk