Direktør Jens Enggaard glæder sig over, at det nu går bedre end nogensinde for BMS.

Direktør Jens Enggaard glæder sig over, at det nu går bedre end nogensinde for BMS.

Danmarks største kranfirma vil fremover også tilbyde Nordens største kraner – BMS har benyttet krisen til at frasælge de fleste lifte for at koncentrere sig om kranudlejning og de ingeniørmæssigt udfordrende opgaver med sine nye kæmpestore ”Heavy Cranes”

 

I 2008 – før finans- og byggekrisen – havde BMS, Danmarks største kranfirma, ca. 400 ansatte. Undervejs gennem krisen måtte man gradvist reducere helt ned til omkring kun 250 medarbejdere, da opgaverne var færrest. I dag er kranfirmaet imidlertid større end nogensinde, efter at antallet af medarbejdere efter sommerferien passerede 450, heraf 330 i Danmark. Ligesom der igen tjenes fornuftige penge. Bundlinien har de seneste fem år udviklet sig positivt til +82 mio. kr. i overskud i 2012. Målet i direktionen er, at virksomheden i løbet af de næste fem år har udviklet sig til Nordens førende kranvirksomhed på de største kraner.

Men forretningen BMS er undervejs også gradvist ændret og omstruktureret mod, hvad ledelsen opfatter som fremtidens udfordringer, som naturligvis stadig tager udgangspunkt i virksomhedens unikke ekspertise indenfor løft. Fortsat justeres kursen imidlertid mod en mere international virksomhed og mod større, mere komplicerede og mere projektorienterede opgaver – i første omgang i Norge, Sverige og Polen. Det er her man ser expansionsmulighederne. Allerede nu er mere end hver 4. medarbejder beskæftiget udenfor Danmark, hvor op mod en trediedel af omsætningen efterhånden også hentes. Virksomheden har i dag ni afdelinger rundt om i Danmark, hvoraf den største betjener hovedstaden fra Rødovre. Ligesom man desuden de seneste år har oprettet datterselskaber i Norge, Sverige, Polen og Tyskland.

”Krisen har lært os, at vi ikke alene kan satse på at servicere dansk byggeri, der er meget konjunkturfølsomt. Selv om danske opgaver også i fremtiden forbliver kerneopgaver for os, forventer vi ikke at kunne tage yderligere markedsandele på dette begrænsede marked. Derimod fokuseres forretningen i disse år mod de meget store projektopgaver, hvor vi kan få maksimalt udbytte af vores unikke ingeniørafdelings kompetence, hvor bygherren foretrækker at lade kranvirksomheden stå for såvel logistik som planlægning,” fortæller BMS’ administrerende direktør siden 2009, Jens Enggaard, fra virksomhedens hovedsæde i Nørresundby. (se evt. historie: http://bms.dk/historie.aspx) Som eksempel nævner han de ofte gigantiske vindmøller, der ikke bare skal rejses, men også transporteres af offentlige veje i få kæmpe stykker, ligesom der måske desuden skal planlægges og etableres velproportionerede tilkørselsveje det sidste stykke vej gennem mark og skov eller lignende.

Moderniseret og forynget

BMS, der råder over Danmarks største kranpark, er de seneste år kraftigt moderniseret og forynget. Ud og solgt til Riwal er ca. 700 mindre lifte, altså relativt lette platforme (f.eks. mindre bom- og sakslifte), der kan løfte en håndværker op i højden. Alene har BMS beholdt de store lastbillifte. Ind er i stedet kommet bl.a. 10 såkaldte ”heavy cranes”, gittermastkraner med krog, der, som navnet antyder, kan løse de allertungeste løfteopgaver i op til 160 meters højde, f.eks. i forbindelse med opstilling af vindmøller eller montering af færdigstøbte brofag til motorvejsbroer m.m.. Kraner i proportioner, der kan kræve op til 40 lastbiltransporter at samle. 20 andre, nye kæmpestore lastbil- og hydrauliske kraner er desuden under indfasning i løbet af 2013 i firmaet – til en værdi af ca. 100 mio. kr.

BMS 2 - luft copy

Et jernbanebrofag løftes på plads over Kongeåen udenfor Gredstedbro ved Ribe af en BMS Heavy Crane..

Efter i 2011 at have solgt sine aktier i fællesfirmaet KR Winds til den daværende hollandske partner og internationale krangigant Mammoet, stiftede BMS – efter aftale – en egen selvstændig virksomhed for de store projektopgaver, BMS Heavy Cranes a/s. Det initiativ har vist sig succesfuldt:

”Vi har lært meget af årene sammen med Mammoet, og er overbevist om, at vi i BMS Heavy Cranes-regi er godt i gang med at skabe grundlaget for en international virksomhed – med løste opgaver i bl.a. Skotland, Holland og Belgien udover på vore primære markeder,” forklarer Jens Enggaard. Han peger desuden på nogle af BMS væsentligste fokusområder og styrker, bl.a. sikkerhed og arbejdsmiljø, som betydende for den voksende internationale kundekreds.

Allerede nu har BMS Heavy Cranes godt tag i f.eks. transport og rejsning af vindmøller på det svenske marked, hvor der opstilles ca. 500 stk. om året mod f.eks. for tiden kun godt 50 i Danmark.

”Vores succes skyldes i høj grad vores veluddannede og meget engagerede medarbejdere, som jeg også fornemmer stor stolthed hos over de stadig mere komplicerede opgaver, som vi er begyndt at løse,” siger direktør Jens Enggaard.

For yderligere oplysning kontakt BMS A/S’ adm. direktør Jens Jørgen Enggaard, tlf. 4494 9048 / 2024 8331 eller pr. email: jje@bms.dk  Eller læs mere på www.bms.dk