Det nordjyske elselskab ser store perspektiver i produktionsvirksomheden i Barmer. Målet er, at virksomheden over tre år fordobler produktion og salg af skræddersyede varmepumpesystemer til både private og større offentlige – og erhvervskunder – med flere nordjyske jobs til følge

(PRESSEMEDDELELSE FRA HIMMERLANDS ELFORSYNING)

irektør Jan Ravn, HEF, (t.v.) og direktør Henning Pallesen, DVI, glæder sig til at udvikle DVI’s organisation yderligere. Her er de fotograferet i DVI’s produktion i Barmer.

Over 10.000 danske parcelhusejere har allerede taget varmepumperne til sig som bæredygtigt, privatøkonomisk alternativ til traditionel opvarmning. Flere vil komme til, ligesom der er mulighed for en væsentlig eksport, og snart forventes også større danske offentlige institutioner og private virksomheder for alvor at få øjnene op for perspektiverne, efterhånden som der tages fat på relevante energirenoveringer, der ofte giver så store driftsmæssige besparelser, at investeringen er tjent hjem på få år.

Den vision og målsætning er HEF, Himmerlands Elforsyning, villig til at investere i sammen med DVI, Dansk Varmepumpe Industri, i Barmer uden for Nibe. Konkret har HEF besluttet at skyde15 mio. kr. i DVI og dermed skabe det kapitalgrundlag for DVI, der skal til for at ruste virksomhedens organisation til en kraftig fremtidig vækst. Første skridt er en styrkelse af både DVIs projekt- og salgsafdeling.

Med mere end 30 års erfaring i fremstilling, servicering og kontinuerlig videreudvikling af varmepumper, leverer DVI med i dag ca. 40 ansatte en hel palet af markedets absolut bedste varmepumper. Set fra HEFs side bidrager samarbejdet også til at opfylde de krav, som myndighederne stiller til elforsyningen om fremtidige energibesparelser og CO2-reduktion, samt til at modsvare elforbrugernes voksende interesse for energieffektive løsninger.

Dansk kvalitetsproduktion

DVI er en landets fire store producenter af varmepumper (såvel luft- som jord-). Men i modsætning til de øvrige store producenter er DVI alene fokuseret på at producere, servicere og udvikle avancerede computerstyrede varmepumper Det stærke fokus, de mange års erfaring og den kapitalstærke ejerstruktur gør, at DVI er et sikkert valg, når man skal investere i et anlæg, der skal holde i mange år. DVI er desuden via sin leanproduktion af op mod 300 variationer i stand til at skræddersy anlæg, der meget præcist passer til hver enkelt kundes konkrete behov.

Varmepumperne er dansk produceret helt fra bunden, hvilket af samarbejdspartneren, HEF, også opfattes som væsentligt i en tid, hvor produktionsvirksomheder i Danmark generelt har det svært og ofte flytter udenlands.

God forretning og samfundsansvar

Som medejer siden 2009 har HEF fulgt DVI´s produktudvikling tæt og bidraget til en gennemgribende omstilling af alle dele af virksomheden. Herom lyder HEF-direktør Jan Ravns vurdering:

”Markedet for varmepumper udvikler sig kraftigt i disse år, og kombinationen mellem varmepumper og f.eks. solceller er en privat- og energiøkonomisk attraktiv cocktail. DVI´s tekniske førerposition og unikke produktpalette er et godt afsæt for øget vækst og beskæftigelse i Nordjylland.”

Hos DVI glæder virksomhedens stifter, medejer og direktør gennem 30 år, Henning Pallesen, sig over fremtidsudsigterne, hvori også indgå planer om et eksportfremstød i Norge:

”HEF har altid, mens de har været medejere, troet på vores ideer, og som sparringspartner hjulpet med til at forretningsudvikle dem. Det har jeg svært ved at se ændre sig på grund af deres yderligere økonomiske engagement. Tværtimod har vi sammenfaldende interesser,” forklarer DVI-direktøren.

Hidtil største kontrakt

DVI underskrev i august selskabets hidtil største kontrakt på levering af tre 40 kW luft/vand varmepumper, et 40 kW-jordvarmeanlæg samt en styring, som kombinerer solvarme, jordvarme, luft til vand-varmepumper og fjernvarme – alt sammen til Egmont Højskolens nye vandtrænings- og rehabiliteringscenter i Odder.

”Der er efterhånden mange, der kan levere varmepumper, men vi er, så vidt jeg ved, den eneste producent, der beskæftiger ingeniører, hvis eneste opgave er at få de større anlæg til at spille meningsfuldt sammen med virksomhedernes og institutionernes eventuelt øvrige energianlæg,” påpeger Henning Pallesen.

DVI er også førende inden for udvikling af varmepumpeanlæg, der er forberedt på at indgå i det kommende intelligente styring af elnettet på nationalt plan – det såkaldte ”Smart Grid”, hvor driften af varmepumperne optimeres under hensyntagen til prissignalerne fra elsystemet.

”Det er ikke et job for den lokale smed nede på hjørnet men for virkelige specialister,” fremhæver direktør Henning Pallesen.

For yderligere kommentarer, kontakt: HEFs adm. dir. Jan Ravn, tlf.: 9936 9990 eller email: jr@hef.dk eller Dansk Varmepumpe Industris direktør Henning Pallesen, tlf.: 20 92 46 42 / 6966 3241 eller e-mail: henning.pallesen@jordvarme.dk

Eller læs mere på www.hef.dk og www.jordvarme.dk