De otte almene boliger i Klaksvig repræsenterer en hel lille revolution i forhold til den færøske byggetradition, fremhæver boligselskabsdirektøren

Foto 2 ny

”Dragen” kaldes dette planlagte, almene boligbyggeri med 34 boliger til skønsmæssigt 45 mio. kr., som skal etableres i Torshavn. Et af flere byggerier på Færøerne, som Scandi Byg er interesseret i at deltage i.

 

STENSTRUP PR-PRESSEMEDDELELSE FOR Scandi Byg a/s

 

En uasfalteret, skærvebelagt parkeringsplads i Klaksvik, Færøernes næststørste by, danner lige nu rammen for en af Scandi Bygs kommende byggeopgaver. Med sine otte mindre, almene boliger, fordelt i to to-etages bygninger udgør sagen ikke i sig selv en økonomisk voldsomt betydende ordre for modulbyggevirksomheden. Men hensigten bag leveringsaftalen rummer alligevel et større perspektiv. Ikke bare for byggefirmaet i Løgstør men også for færingerne og det enlige færøske boligselskab Bústaðir, der er bygherre.

”Der er faktisk tale om hel lille revolution,” forklarer boligselskabets direktør Andras Róin med et smil. Boligselskabet i sin nuværende form er kun få år gammelt, men skabt på en 50 år gammel huslånefond, der før de danske lavtforrentede realkreditlån kom til landet, hjalp med at presse høje banklånsrenter på boliglån ned.

På Færøerne, hvor der hverken eksisterer boligsikring eller boligydelse, er man først for nyligt efter en lovændring begyndt at projektere almene boliger. Det sker i erkendelse af et stigende behov blandt specielt de unge, der ikke kan få råd til at flytte hjemmefra og samtidig blive boende på Færøerne, ligesom mange plus 50-årige ikke gider mere havearbejde og udendørsmaling. På kun et år, er der i ønationen med de knap 50.000 indbyggere opbygget en liste på over 2.000 mennesker, som venter på en af de ca. 100 almene boliger, som hvert år af de næste fem til syv år ventes etableret.

Ordre som brohoved

Foto 1

Parkeringsgrunden i Klaksvik, hvor Scandi Byg inden jul etablere otte almennyttige boliger.

Det er da også byggeopgaverne, med en væsentlig del af de kommende års i alt 500-700 boliger, som Scandi Bygs sælgerteam i Nordjylland har rettet kikkertlinsenmod. Klaksvik-ordren, håber de, kan blive et vigtigt brohoved på vej dertil. Et godt argument for at fortsætte samarbejdet, efterhånden som projekterne igangsættes.

De otte boliger af hver 45 kvadratmeter, vil senere på året blive etableret som singleboliger for ”beboere med særlige behov”, typisk psykisk handicappede. Men de indrettes samtidig så en kørestol kan komme rundt. Scandi Bygs boligmoduler bliver indrettet som små toværelses lejligheder med køkken og bad og produceres i disse dage i Løgstør. Facaderne påmonteres vandrette træbrædder og afsendes derefter med skib fra Hirtshals, hvorefter de snart færdigtmonterede bygninger naturligt vil falde ind i den lokale byggetradition.

Ingen færøsk tradition

”Heroppe er færingerne vant til, at hver familie eller person har sin helt egen bolig med luft udenom, altså parcelhus. Lejlighedsbyggeri er næsten ukendt, og Bústaðirs erfaring i etablering af den slags byggeri er derfor lig nul. Derfor forsøger vi nu at hente nogle vigtige erfaringer og dygtiggøre os,” forklarer Andras Róin om årsagen til samarbejdet med Scandi Byg og om perspektivet i Klaksvik-byggeriet:

Foto 3

Boligselskab Bústaðirs direktør Andras Róin erkender manglende erfaring i alment lejlighedsbyggeri. Bl.a.derfor har boligselskabet valgt at samarbejde med Scandi Byg om pilotprojektet i Klaksvik.

”Vi vil i den kommende tid sammenligne erfaringerne fra traditionelt byggeri fra grunden med traditionelt elementbyggeri og så med Scandi Bygs industrielle byggekoncept. Scandi Bygs metode, tænker jeg, kan vise sig ideel i forhold til det færøske vejr, der som bekendt nærmest ikke rummer en dag uden regn eller storm. Både på grund af pris contra kvalitet men også på grund af selve den konceptuelle byggemåde under tag,” fortsætter Andras Róin. Forud har han med kolleger selv været på fabriksbesøg hos Scandi Byg i Løgstør, og i København hvor de har besøgt og studeret fire af Scandi Bygs populære industrielt fremstillede boligbyggerier efter KAB’s Almen Bolig+ koncept.

”Der var tale om høj kvalitet. Tilsyneladende overbevisende i konstruktionsopbygning og finish, hvor vi modsat heroppe ellers ofte oplever f.eks. fugtskader,” fortæller Andras Róin.

Forseglet på dag et

Den færøske boligselskabsdirektør fremhæver også den hastighed som Scandi Bygs byggeri færdiggøres med, efter modulernes ankomst til byggepladsen. Under ledelse af en supervisor fra Scandi Byg, bliver det lokale håndværkeres opgave at færdigmontere på den da byggemodnede grund, hvor fundamenter, el og vand lige nu bliver etableret, mens modulbyggeriet foregår i Løgstør:

Foto 5

Scandi Byg har løst lignende opgaver tidligere. Her er det direktør Jesper Hoffmann foran søtransport af et større skolebyggeri til Shetlandsøerne.

”Vi forventer at kunne losse byggeriet i Klaksvik en mandag, have bygningerne lukket dag ét, og så kunne rejse hjem efter 10-15 arbejdsdage. Herefter skal boligerne gerne være indflytningsklare,” forklarer Scandi Bygs adm. direktør Jesper Hoffmann.

Udover de kommende færøske boligprojekter, ser Hoffmann også pilotprojektet i Klaksvik i et større eksportperspektiv. Særligt i forhold til det norske byggemarked, hvor Scandi Byg for nyligt har etableret selvstændig salgsafdeling:

”Kan vi få succes med vores byggeri og bevise dets duelighed på Færøerne, har vi endnu et salgsargument i Norge. Færingernes vejr og natur er trods alt mere sammenligneligt med de norske forhold end vores i Danmark,” fremhæver Jesper Hoffmann.