Senest 10. okt. skal medarbejdere på de nordjyske arbejdspladser – private som offentlige – have indstillet deres chef, hvis denne har fortjent Den Nordjyske Ledelsespris 2014. Tidligere vindere fortæller her om deres livs største skulderklap

STENSTRUP PR-PRESSEMEDDELELSE FOR Nørresundby Bank, Erhverv Norddanmark, UCN m. fl.

Om få uger skal Den Nordjyske Ledelsespris uddeles for syvende gang. Det helt særlige er, at det er medarbejderne på de nordjyske arbejdspladser – offentlige som private – der kan indstille deres chef, hvis de synes, at vedkommende er noget helt specielt. For dem, der hidtil har modtaget den særlige ære, har oplevelsen været noget helt for sig:

”Det er den pris og det skulderklap, som jeg er allermest stolt af at have modtaget”. Sådan siger f.eks. administrerende direktør Søren Rathcke fra den store korn- og foderstofvirksomhed, Hedegaard A/S med hovedkvarter på havnen i Nørresundby om prisen, som han i 2012 blev den femte stolte modtager af. Men det kunne formentlig lige så godt have været enhver af de fem andre modtagere, siden dens stiftelse i 2008. Vinderen fra 2010, daværende Arla-mejeridirektør i Bislev ved Nibe, Jonna Mortensen, betegner sin tildeling af hæderen som ”den største anerkendelse, man kan få, fordi det er ens medarbejdere, der står bag”. Og den første vinder af prisen, daværende plejecenterleder på Thulebakken i Aalborg, Mona Hagbard Mortensen taler om sin pris i 2008, som en ”Enorm stor anerkendelse for dybest set bare at passe sit arbejde.”

Og når vindernavnet for 2014-prisen til november offentliggøres, bliver det igen til en nordjysk erhvervsleder der i udgangspunktet dybest set bare har passet sit arbejde som leder. Men passet sit arbejde på en engageret og positiv måde så lederens indsats på en gang selvfølgelig har skabt succes for arbejdspladsen samtidig med, at det altså er medarbejderne, der har talt. Det er initiativtagerne til prisen: UCN, organisationen Lederne i Himmerland, Erhverv Norddanmark samt Nørresundby Bank, der blandt de ledere som medarbejderne indstiller, nominerer tre kandidater med særligt gode begrundelser – som så en dommerkomite af kendte nordjyske ledere træffer det endelig valg imellem.

Ikke for kaffe og kage

”Det fine ved prisen er, at det er medarbejderne – dem man til dagligt leder og forsøger at få til at samarbejde – der kan indstille deres chef for at være god til at motivere og skabe holdånd. Jeg fik altså ikke prisen for at servere kaffe og kage for dem hver eftermiddag. Det gjorde jeg – og gør jeg fortsat – ved at lytte til og lade medarbejderne blive hørt i dagligdagen. Tage dem alvorligt,” fortsætter Jonna, der roser prisuddelerne for et prisinitiativ, der i den grad må motivere andre nordjyske ledere:

”Man sover på mange måder også roligere om natten med den arbejdsform. Det er selvfølgelig mere psykisk belastende, også for en leder, hvis denne kun kan bruge pisken og være i konstant konflikt med medarbejderne”, fortsætter mejeridirektøren, der fra stillingen i Bislev som chef for 150 medarbejdere sidenhen fik tildelt det dobbelt så store Arla-mejeri i Rødkærsbro ved Viborg, som ansvarsområde.

Noget for økonomien

”Prisen understøttede, hvorfor jeg selvfølgelig skulle arbejde videre med den anerkendende arbejdsmåde, som er min ledelsesform. Hvis nogen har ondt i maven af at gå på arbejde hos mig, betyder det også noget for f.eks. sygefraværsprocenten på arbejdspladsen og dermed også noget for økonomien i virksomheden. Så et godt arbejdsmiljø er altså også til gavn for arbejdsgiverne,” siger Mona Mortensen, der også sidenhen er fortsat videre til et nyt lederjob, nu som hjemmeplejeleder for 27 hjemmeplejemedarbejdere i Aalborg Vest.

Medarbejderstolthed

”Jeg havde aldrig fået denne pris uden hjælp i det daglige fra ”mit” dreamteam på 160 kolleger på vore fire fabrikker, ti afdelinger og i hovedsædet i Nørresundby. De kunne lige såvel som jeg være stolte over, at vi fra Hedegaard fik prisen det år. Det ved jeg også, at de var, og over al den positive medieomtale og alle de positive og interesserede henvendelser, som vi fik fra nær og fjern på den baggrund,” siger Søren Rathcke.

En klar opfordring

Det er som sagt medarbejderne, der indstiller via de stemmesedler, der de seneste uger, er kommet ud på mange arbejdspladser. Det kan også ske gennem: www.dennordjyskeledelsespris.dk . Fra dommerkomiteen siger bankdirektør Finn Øst Andersson Nørresundby Bank:

”Igen i år søger vi en nordjysk leder, som gør en positiv forskel for såvel medarbejderne som for virksomheden som helhed. Jeg kan kun opfordre til, at alle nordjyske medarbejdere tænker over om netop deres chef burde være kandidat og evt. indstille og begrunde det. De er de nærmeste til at vide det.”

Udover æren følger der 25.000 kr. med prisen, som vinderen må bruge på kompetenceudvikling.

Ekstra:

Uddelingskriterier
For at komme i betragtning til Den Nordjyske Ledelsespris 2014 er det en forudsætning, at den pågældende er leder eller ejer af en virksomhed i Region Nordjylland og udøver personaleledelse i det daglige. Derudover vil lederen blive udvalgt efter følgende kriterier:
1. Lederen evner i høj grad at motivere og anerkende medarbejderne i hverdagen, så de føler sig set, hørt og mødt.

2. Lederen evner i høj grad at skabe et godt arbejdsmiljø i afdelingen/virksomheden.

3. Lederen har en høj grad af troværdighed, integritet og ledelsesmæssigt mod.

4. Lederen opnår positive mål og resultater.

For yderligere oplysning, Læs mere på: www.dennordjyskeledelsespris.dk
Eller stil yderligere spørgsmål til de citerede:
Dir. Søren Rathcke, tlf.: 99 36 17 02, email: sr@hedegaard-agro.dk
Dir.: Jonna Mortensen, tlf.: 87 51 41 00, email: jonna.mortensen@arlafoods.com
Hjemmeplejeleder Mona Mortensen, tlf.: 99 31 53 49, email: mhmm@aalborg.dk
Bankdirektør Finn Øst Andersson, tlf: 98 70 30 01, email: finn.oest@nrsbank.dk