Ingeniørerne hos Moe & Brødsgaard har haft hovederne lagt i blød for at beregne, hvordan Aalborgs bedstbeliggende ungdomsboliger kan etableres i DLG’s gamle karakteristiske kæmpesiloer på havnen. Et projekt til 325 mio. kr.

STENSTRUP PR-pressemeddelelse for Moe & Brødsgaard

De ingeniørmæssige udfordringer har været til at få øje på i forbindelse med anlægget af 295 nye ungdomsboliger til overkommelige huslejer – på havnen i Aalborg. De skal stå færdige til 1. september 2015. En udfordrende ramme er nemlig givet fra kommunens og bygherren, Lejerbos, side – med udgangspunkt i Østre Havns gamle karakteristiske og tårnhøje silo-område og bevarelsen af miljøet omkring.

”Og netop derfor har vi skulle tænke os ekstra godt om,” forklarer Lars Kjeldgaard, afdelingsdirektør i Aalborg hos det landsdækkende ingeniørfirma Moe & Brødsgaard, der skal løse opgaven.

Lejerbos ungdomsboligprojekt på Aalborgs Østre Havn skal stå færdigt i 2015.

De mange indrettede boliger på hver 30-35 nettokvadratmeter (omkring 50 kvadratmeter inkl. fællesarealer) placeres rundt om i fire meget forskellige bygninger. Heraf bliver de tre eksisterende bygninger tilbundsgående moderniseret og ombygget på grundlag af de tre tårnhøje, tidligere DLG-kornsiloer, mens den sidste bygning er ren nyopførsel.

Sådan tager havne området sig ud i disse dage, efter de fleste forudgående nedrivning er gennemført.

Særligt kompliceret har opgaven været med stabiliseringen af de tre tidligere og nu delvist nedrevede kæmpesiloer. Ikke alene på grund af tanken om at fastholde formerne set udefra og på afstand, men også fordi siloerne – som bikuber – oprindeligt var opbygget indvendigt af snesevis af sekskantede celler for at holde kornet jævnt fordelt, så kæmpesiloerne – den største kunne rumme 15.000 tons – ikke skulle kollapse på grund af kornvægtens pres indefra.

Men alt er nu ganske tæt på færdig beregnet, løsningskonstruktioner beskrevet, og som totalrådgivere begynder Moe & Brødsgaard snart at tage bud ind på, hvilke entreprenører og underleverandører der fra efteråret skal udføre den praktiske anlægsopgave. Arkitekt på projektet er i øvrigt ATRA i Holstebro. Lejerbo forventer indflytning inden studiestart 1. september 2015.

Høj kvalitet til tiden

”Når Moe & Brødsgaard er valgt til den vigtige ingeniøropgave, er det fordi vi kender dem. De har i deres hidtidige virke gang på gang bevist, at de formår at levere opgaveløsninger med høj kvalitet til tiden og indenfor budgettet. Også for Lejerbo er siloboligerne en meget stor og spektakulær opgave, og særligt i dette projekt er der behov for dygtige ingeniører, der er i stand at beregne, hvordan arkitektens tegninger og tanker kan føres ud i livet,” siger direktør Ulrik Steen Jensen, direktør hos boligselskabet Lejerbo med hovedkontor i Valby og udlejer af i alt godt 40.000 boliger på landsplan.

Også borgmesteren i Aalborg, Henning G. Jensen, er meget tilfreds med det foreløbige projekt som bl.a.  skal sikre et pulserende og unikt nærmiljø med fastholdelsen af de tidligere åbne stueetager i hele seks meters højde – der hvor lastbilerne i sin tid via læsseramper kørte op og ind i siloerne for at fyldes eller tømmes for korn og andre foderstoffer. En anden kvalitet, som borgmesteren samtidig prioriterer, er, hvordan man visuelt samtidig bevarer den hidtidige markante tårnhøje skyline i den del af Aalborg: Hele 10 til 14 etager med de oprindelige siloprofiler, pudsige tårnkonstruktioner og varierende tagformer, som rummer bevaringsværdige historiske kvaliteter.

Spændende nyt bybillede

Datidens store træporte erstattes af glas i stueetagen, hvorefter de nye lyse fællesrum vurderes at kunne skabe rammen for såvel butikker og erhverv som for inspirerende fællesområder for beboerne, hvor trækkene i fortidens industrielle strukturer bibeholdes f.eks. med de gamle støbte kæmpetragte, som kornet fra siloerne løb ned igennem mod lastbilernes lad.

”Det ser rigtig godt ud. Jeg er både spændt og forventningsfuld og samtidig helt tryg ved projektet. Her i kommunen kender vi ingeniørerne fra Moe & Brødsgaard fra adskillige tidligere veludførte opgaver som f.eks. Magisterparkens vellykkede familieboligkompleks i 13 etager,” lyder det fra Aalborgs borgmester Henning G. Jensen. Det samlede ungdomsboligprojekt involverer hele 14.500 etagemeter og er budgetteret til at koste  325 mio. kr. Eller 20.000 kr. pr. kvadratmeter, langt under kvadratmeterprisen i mange af de mere traditionelle og luksuriøse ejerboliger, der også er under etablering i området.

”Derfor bliver det selvfølgelig spændende at se, hvordan det færdige projekt kommer til at tage sig ud og vil fungere i bybilledet og i det nye havnemiljø med centrum i Musikkens Hus og kulturhuset Nordkraft. Særligt da der jo med boligernes fantastiske placering for en gang skyld er tale om et prestigebyggeri dedikeret helt almindelige, unge mennesker,” tilføjer en glad og stolt borgmester.

Illustrationsomtale: Først og fremmest er vedhæftet ”Østre Havn side 1”, som viser hele projektet sammen med et her og nu-foto kaldet ”nedrevet siloområde” skudt fra næsten samme vinkel – der viser hvordan området ser ud i dag efter indledende nedrivning. De øvrige illustrationer bør også ses og bruges parvis enten side 14 og 15 eller side 22 og 23 (t.v.), som hver for sig viser siloerne, som de så ud før, og når projektet i 2015 er gennemført.

Ekstra: Sammen skal de fire bygninger også efter den markante renovering og genopbygning holdes arkitektonisk strengt indenfor de eksisterende, spændende bygningsformer og infrastrukturelle kurver. Eksisterende spor fra områdets industrimæssige fortid, som kommunen har ønsket bibeholdt. Helt ned til det nu nedlagte jernbanespor, hvorpå det nordjyske korn frem til 2006 blev transporteret til DLG’s daværende foderproduktionsfabrik, hvor man blandede korn med importeret sojaskrå og andre foderstoffer, der var kommet med skib og pressede massen i pilleform som vinterfoder for jyske svin og køer. Bygningerne med de nye ungdomsboliger kommer til at udgøre det nordøstlige hjørne af et fremtidigt helt nyt boligkvarter på havnen, omkring det der fremover betegnes Stjernepladsen.

 for yderligere information, kontakt Moe & Brødsgaards afdelingsdirektør Lars Kjeldgaard , tlf.: 98 12 19 11 / 25 40 00 30 eller email: lkj@moe.dk Eller læs mere på www.moe.dk Ulrik Steen Jensen, direktør hos boligselskabet Lejerbo kan kontaktes på tlf 38 12 12 66 eller email: uje@lejerbo.dk