Ordf. direktør Andreas Rasmussen har igennem mange år sat kursen op imod strømmen – og med succes prioriteret nærhed for sine trofaste kunder i lokalområdet omkring Aalborg – frem for risikable investeringer udenbys

STENSTRUP PR-PRESSEMEDDELELSE for Nørresundby Bank

I sine helt unge dage fik han så at sige ansvarligheden ind med komælken, når han hver anden weekend fra begyndelsen af 1960’erne skiftedes med sin bror til at stå for malkningen af familiens 15 køer på slægtsgården Stensbæk ved Vadum – fra klokken 05.00 om morgenen. Plus selvfølgelig de mange andre pligter, som man måtte påtage sig på datidens mindre landbrug, uanset alder.

Ordførende bankdirektør Andreas Rasmussen, Nørresundby Bank fejrer tirsdag den 1. juli 50 års jubilæum. (Foto til fri afbenyttelse)

Ordførende bankdirektør Andreas Rasmussen, Nørresundby Bank fejrer tirsdag den 1. juli 50 års jubilæum. (Foto til fri afbenyttelse)

Lige så ansvarligt og med samme mådehold har den i dag 67-årige bankdirektør Andreas Rasmussen siden i en ubrudt række på nu 50 år opført sig i forhold til at udvikle Nørresundby Bank, samt ikke mindst i forhold til bankens stadig flere kunder – og til hele lokalområdet i og rundt om Aalborg. Et 50-års jubilæum præget af lokal samhørighed, der fejres med kunder, forretningsforbindelser og medarbejdere den 1. juli i Aalborg Kongres & KulturCenter. En helt særlig relation, der også hvert år ses bekræftet, i forbindelse med Nørresundby Banks legendariske generalforsamling, hvor op mod 3.000 af bankens små og større aktionærer nyder bankdirektørens opmærksomhed – og vice versa – samt nok så meget måske begivenhedens tilhørende gule ærter. Andreas genkender de fleste, og de fleste genkender ham, når han går rundt og hilser inden den faste beretningsaflæggelse.

Hverken Nørresundby Bank med hovedsæde på Nørresundby Torv eller Andreas Rasmussen er til unødvendigt store armbevægelser. Og bankaktien er i dag et af landets mest sikre papirer – et udtryk for et pengeinstitut, der ikke har excelleret i at løbe de største risici for at tjene de hurtigste penge. Ej heller har man forsøgt at ekspandere sig ud af området omkring Aalborg, hvor man føler sig mest tryg og hjemme. Med Andreas Rasmussen i spidsen har Nørresundby Bank de seneste årtier i konsekvens heraf formået at optjene en solid egenkapital på 1,5 mia. kr. og samtidig knyttet sine kunder – landets mest tilfredse bankkunder* – til sig, sådan at mere end en trediedel – nemlig 24.000 ud af 68.000 kontoholdere – i dag er trofaste aktionærer i banken.

Lokal strategi

”Vi har – i modsætning til andre – ikke ønsket at etablere os i hverken København eller Aarhus for at lære dem noget om at drive pengeinstitut. Hvordan skulle vi kunne det? I vores eget hjemområde, lokalområdet omkring Aalborg, som vi virkelig kender, er der rigeligt med udviklingspotentiale og spændende projekter at hjælpe med til finansiering af,” forklarer Andreas Rasmussen, der i stedet for kan glæde sig over Aalborg-områdets tætteste filialnet med sine 13 bankafdelinger. Nørresundby Bank vil gerne se sine kunder i øjnene.

Mens banken har ageret forsigtigt under finanskrisen, er strategien korrigeret moderat, nu hvor det efterhånden mere er efterdønningerne, der stadig opleves. Med åbningen af to erhvervscentre i 2011 nord og syd for fjorden er banken begyndt af fokusere på at udvide antallet af erhvervskunder. Ligesom man også gerne vil have flere landbrug tilføjet sit kundeportefølje – lidt af en holdningsændring fra før krisen, hvor de private kunder og småsparere var bankens ubetingede primære fokus. Erhvervskunder har man dog også haft før, bl.a. var man første pengeinstitut, der åbnede armene og tegnebogen for en ung, iderig Lars Larsen da denne omkring 1979 rejste rundt og havde svært ved at finde opstartsmidler til sit senere dyneimperium og noget utraditionelt dengang ville stille sikkerhed i varelagret. JYSK er stadig i dag en betydningsfuld kunde i Nørresundby Bank.

Krise uden
røde bundlinietal

Det var i 1964 – efter realeksamen – at Andreas Rasmussen blev ansat som elev i bankens Vodskov-afdeling. Det var dengang ansøgninger blev skrevet sirligt i hånden og afsluttedes med et ”ærbødigst” over aspirantens underskrift. Af de foreløbig 50 år i bankens tjeneste gik de første 25 år selvfølgelig med oplæring på flere niveauer og det meste af tiden fra bankens udlånsafdeling. Undervejs gjorde Andreas Rasmussen sig kendt som en dygtig kreditmand og lynhurtig tænker og blev ansat i stillingen som bankens kreditchef i 1983 som 36-årig. I 1990 blev han medlem af direktionen og i 1997 blev han udnævnt til ordførende bankdirektør.

Topstillingen overtog han efter Torben Holm, af hvem han havde lært at uddelegere arbejdsopgaver – og siden har banken ikke oplevet et eneste år med røde tal på bundlinien. Heller ikke under den igangværende finanskrise, som Andreas Rasmussen nu fornemmer, er ved at tone ud. Selvom Andreas Rasmussen gør en dyd ud at uddelegere, så bliver ingen større låneaftale indgået med banken som part, uden at bankdirektørens skarpe blik lige har været inde over.

EDB og Dankort

For Andreas Rasmussen åbner hans lange lederperiode imidlertid et andet perspektiv, og selv om han vedgår, at krisen denne gang har været hård, husker han nu også levende lige så hårde omend ikke ligeså langvarige kriser, både omkring 1980 og 1990. Helst vil han dog huske de positive ting:

”For mig at se har den danske bankverden oplevet to store landvindinger i min tid. Først, den begyndende EDB-indførsel fra midten af 1960’erne, hvorefter man kunne stoppe med den ressourcekrævende, manuelle renteberegning, hver gang kunderne mødte op med deres bankbøger. Dernæst Dankortets indførsel midt i 1980’erne,” fastslår Andreas Rasmussen. Den ordførende bankdirektør konstaterer, at andre begivenheder som det utal af betalingsmuligheder – fra kreditkort over homebanking til nu også mobiltelefoner – i nogen udstrækning blot er følgevirkninger.

Bankdata sikrer
fremtiden

Andreas Rasmussen er trods sit lokale fokus ikke bange for den stadigt mere globaliserede verden, selv om københavner-investeringer altså ligger ham fjernt:

”I forhold til de store pengeinstitutter er vi jo til gengæld fuldt og udelt fokuseret og dybt ned i materien i forhold til, hvad der rør sig lige netop i lokalområdet. Vi kan handle hurtigere og engagere os bedre gennem særaftaler med lokale samarbejdspartnere,” siger Andreas Rasmussen. Han tilføjer, at man bl.a. gennem samarbejdet med 12 andre pengeinstitutter – med Sydbank og Jyske Bank som de største – indgår i den fælles datacentral ”Bankdata”. Det sikrer, at Nørresundby Bank altid er med på de bedste og nyeste tekniske løsninger. En af de vigtigste poster, som Andreas Rasmussen bestrider, er i bestyrelsen hos netop Bankdata, hvor han glæder sig over, at der prioriteres flere ressourcer end nogensinde til IT-udvikling. Af 70 tilbageværende selvstændige pengeinstitutter i Danmark er Nørresundby Bank volumenmæssigt i dag nr. 20.

”Det er gennem samarbejde, en stærk solvens og ved at blive ved med at tiltrække og fastholde dedikerede medarbejdere, at vi skal fortsætte med at udvikle os. På den måde har vi rygrad og kræfter til at forblive et lokalt pengeinstitut fremadrettet,” vurderer den jubilerende bankdirektør fortrøstningsfuldt. Som den bundsolide virksomhed banken med årene har udviklet sig til, kan man i dag også bryste sig af en solvensprocent (forholdet mellem egenkapital og udlånte midler) på 18 pct., milevidt over myndighedernes ellers skærpede krav på 8 pct., som siden de seneste bankkrak har skullet til for at opnå tilladelsen til at drive selvstændigt pengeinstitut.

Otium – ikke foreløbig

Hvilke planer har den 67-årige bankdirektør så om at slippe tøjlerne, nyde sit otium, slægtsgården som han har overtaget, jagt- og cykelinteressen og ikke mindst familien med fru Margrethe i spidsen? Det får vi ikke rigtig svar på i dag, udover, at det næppe bliver i år. Den slags skal ifølge reglerne meddeles til Fondsbørsen først af alle. Og Andreas Rasmussen har altid lagt vægt på at udvise ansvarlighed.

Foto: Ordførende bankdirektør Andreas Rasmussen, Nørresundby Bank fejrer tirsdag den 1. juli 50 års jubilæum. (Foto til fri afbenyttelse)