Hos byggeselskabet ærgrer man sig over, at Arkitemas forslag til bolig-byggeri i funkisstil er blevet så negativt modtaget af grundejerforeningen – nu genovervejes det i stedet at bibelholde HK-bygningerne til erhvervsformål

 

DirektøJesper Skovsgaard skruede i går bygherreskiltet ned, der symboliserede rækkehusplanen på HK-grunden i Aalborgs Hasseris-kvarter.

Direktør Jesper Skovsgaard skruede i går bygherreskiltet ned, der symboliserede rækkehusplanen på HK-grunden i Aalborgs Hasseris-kvarter.

Stenstrup PR-pressemeddelelse for 2E Group

 

Det tidligere HK-domicil på Hasserisvej 124 bliver sandsynligvis alligevel ikke revet ned til fordel for et nyt rækkehusbyggeri med 24 boliger på den 5200 kvadratmeter store grund. Naboerne – og ikke mindst de fremtidige beboere – kunne ellers have set frem til flere grønne områder og en parkeringsplads ude af syne, under jorden. Selv om bygherren, 2E Group, formentlig ville have opnået den nødvendige lokalplansændring, så har det seneste års kritik fra bl.a. Hasseris Grundejerforening gjort indtryk på 2E Groups indehaver Jesper Skovsgaard, der netop har taget ”bygherreskiltet” ned:

”Jeg har stadig svært ved at forstå, at nogen i området foretrækker, at vi skal bibeholde de gamle, triste og for området atypiske kontorbyggeri frem for det lyse og lettere boligbyggeri, som vi i samarbejde med det internationalt anerkendte arkitektfirma Arkitema har arbejdet på at etablere og som klart passer bedre ind i omgivelserne. På den anden side har jeg ikke etableret min virksomhed for at føre krig med Hasseris Grundejerforening, når der formodentlig også kan findes andre rentable løsninger for områdets fremtid,” påpeger Jesper Skovsgaard. 2EGroup erhvervede i 2009 grunden og bygningerne af HK Nordjylland, som flyttede til Gartnervej i Aalborg SV.

HK-domicil kan udlejes

En rentabel løsning, som Jesper Skovgaard nu fortæller at ville overveje, er simpelthen at lade være med for alvor at etablere nyt på grunden. I stedet – evt. efter en mindre ressourcekrævende indvendig ombygning – kan der lejes direkte ud til en eller flere erhvervsvirksomheder uden at ændre væsentligt på det ydre. Foreløbig er det oprindelige bygherreskilt om det Arne Jacobsen-inspirerede rækkehusprojekt netop taget ned. Nu vil Jesper Skovsgaard og hans ingeniør benytte sommerens relative ro til at vurdere områdets mulige fremtid med udgangspunkt i de eksisterende fysiske rammer.

Tvivl om kritikudbredelse

I Aalborg Kommune understreger rådmand for Teknik og Miljø i Aalborg Kommune, Mariann Nørgaard, at tage 2EGroups beslutning til efterretning, selv om hun som udgangspunkt synes, at det var et rigtig flot lokalplanforslag.

”Jeg havde gerne set en byomdannelse, hvor HK grunden blev anvendt til flotte nutidige boliger. HK grunden ligger nu som et sår på Hasserisvej, og et boligprojekt i høj kvalitet kunne have medvirket til værdiskabelse for Hasseris og Aalborg,” vurderer Mariann Nørgaard, der samtidig anerkender, at der har været modstand mod projektet:

”Jeg forstår derfor godt, at 2E Group og Jesper Skovsgaard under de givne omstændigheder har valgt at genoverveje situationen og ikke gennemføre byggeriet på nuværende tidspunkt”.

Arkitemas vision

2E Groups rækkehusprojekt på HK-grunden, der nu skrinlægges, indebar nedrivning af de eksisterende bygninger og etablering af 24 lyse og eksklusive familieboliger i samme højde. To rækker boliger i funkisstil i 1-2,5 etagers højde og med størrelser fra 120-160 kvadratmeter. Øvrigt areal var i det anerkendte Aarhus-arkitektfirma, Arkitemas, vision og tegninger lagt ud som grønne oaser, mens beboernes biler f.eks. var tænkt ude af syne, parkeret i en evt. nyetableret kælder under.

Foto: Jesper Skovsgaard skruede i går bygherreskiltet ned, der symboliserede rækkehusplanen på HK-grunden.

For yderligere oplysning kontakt 2E Groups direktør, Jesper Skovsgaard tlf. 98 16 72 72 / 22 21 06 06 eller email: s@2egroup.dk Eller læs mere på www.2egroup.dk Se evt. det skrinlagte projektet illustreret på http://www.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/lokplan/03/3-3-109.pdf