Ejendomsudviklingsfirmaet glæder sig til at invitere tilhængere og demonstranter ind på HK-grunden til ”Positivt dialogmøde” med pølser, øl og sodavand – og ikke mindst en saglig snak om ret og vrang vedr. det omstridte boligbyggeprojekt

STENSTRUP PR-PRESSEMEDDELELSE FOR 2E Group

HK-grundens - sådan som "E Groups kommende boligbyggeri kommer til at se ud - i Arkitemas streg.

HK-grundens – sådan som “E Groups kommende boligbyggeri kommer til at se ud – i Arkitemas streg.

Torsdag eftermiddag, den 5. juni – Grundlovsdag – kl. 16.00 åbner ejendomsudviklingsfirmaet 2 E Group et par timer for adgang til Hasserisvej 124, den omstridte HK-grund, hvor de gamle kontor bygninger i årevis har stået og forfaldet. Denne eftermiddag inviteres til, hvad der betegnes som et ” positivt dialogmøde.” Her er alle Hasseris-borgere velkomne til en konstruktiv snak med 2EGroups specialister og det anerkendte Arkitema Architechts kreative chef, der arkitektonisk står bag det kommende byggeprojektet. Det omfatter op til 18 moderne arkitektegnede boliger, og via opstillede plancher og samtaler får alle mulighed for at bedømme de tilhørende fakta, der ligger til grund for Aalborg Kommunes tillæg til lokalplanen.

Mange positive henvendelser, bemærkninger og læserbreve har ejendomsudviklingsfirmaet heldigvis registreret over for det smukke projekt men en hel del har også underskrevet protester imod. Kendetegnende er, at dem, der har formuleret protestoplæggene – tilfældigt eller bevidst – argumenterer på baggrund af helt misvisende oplysninger om byggeprojektets dimensioner i deres kompromisløse opfordring til Hasseris-borgerne om at skrive under.

”Bevidst, er det desværre vores klare fornemmelse.Vi kan i hvert fald godt forstå, når en del mennesker har ladet sig forvirre af specielt en enkelt nabos husstandsomdelte faktuelt forkerte materiale samt ikke mindst Hasseris Grundejerforenings negative og miskrediterende agenda og generelt misvisende information på deres hjemmeside i en periode. Derfor vil vi meget gerne med plancher, skabeloner og tegninger vise folk selv, hvad projektet faktisk indeholder, hvor højt det bliver o.s.v. Og samtidig skabe lidt hygge og god stemning ved at byde på en hotdog eller to og lidt forfriskende at drikke,” forklarer 2E Groups salgschef Lars W. Petersen

Alle interesserede er velkomne

Om valget af netop Grundlovsdags eftermiddag for 2E Group ”positive dialogmøde”

”Her har folk jo fri. Og da vi samtidig kan forstå, at Hasseris Grundejerforening samme eftermiddag kalder til protestmøde mod byrådsflertallet på grund af byggeriet, synes vi faktisk, at det er det helt rigtige tidspunkt at forsøge at få flest mulige i tale på en positiv og konstruktiv måde.”

Ifølge Hasseris Grundejerforening vil man ligefrem slutte sin demonstration foran HK-Grunden, og så er det jo åbenbart at invitere de eventuelt fremmødte ind til positiv dialog. Ikke alene de demonstrerende, hvor mange det så måtte blive, men selvfølgelig også dem. Men særligt også de mange, der er allerede er positive overfor, at der nu snart – forhåbentlig – kan bygges nogle nye smukke boliger i stedet for det grimme gamle eksisterende byggeri,” forklarer Lars W. Petersen og tilføjer:

”Det er vigtigt at forstå, at vi ikke vil forsøge at ødelægge de demonstrerendes demonstration. Det har de jo deres grundlovssikrede ret til. Det er også derfor, at vi først begynder en time senere – nemlig lidt før det tidspunkt, hvor de selv har varslet at ville nå frem til HK-Grunden, så er pølserne også varme. Vi synes bare, at selve demonstrationen er en rigtig god mulighed for at vise vores positive og konstruktive holdning og faktisk give disse mennesker, og alle andre interesserede i Hasseris noget saglig og faktapræget orientering. Ligesom vi glæder os til at besvare folks spørgsmål” forklarer salgschef Lars W. Petersen videre.

For yderligere oplysning kontakt 2E Groups salgschef Lars W. Petersen, 20 80 00 39 eller email lwp@2egroup,dk
ller læs mere på på http://www.aalborgkommune.dk/images/teknisk/PLANBYG/lokplan/03/3-3-109.pdf