Sydafrika er afrikanske naturoplevelser i rå mængder kombineret med europæisk komfort. Men det er også AIDS som turistmål, og mr. Kristensens restauranter. (JP Explorer, 19. maj 2007) 

Se hele temaet herunder:

Sydafrikanske Specialiteter