Byggevirksomheden har netop åbnet et omfattende afsnit om bæredygtighed på sin hjemmeside, der via en dynamisk tjekliste nøje præciserer de klimamål, virksomheden har sat sig – både dem man har nået og dem der arbejdes videre på.

Jesper Hoffmann i Scandi Bygs montage.

Direktør Jesper Hoffmann i Scandi Bygs energi- og ressourcebesparende indendørsproduktion i Løgstør. Foto: Søren Schnoor

(Pressemeddelelse fra Scandi Byg A/S)

Klimaspørgsmål ligger stadig flere kunder og rådgivere på sinde. Og begrebet ”bæredygtighed” har derfor udviklet sig til lidt af et mantra for mange virksomheder i byggebranchen. Hos Scandi Byg a/s i Løgstør bestræber man sig seriøst på, såvel i det daglige som strategisk, at få bæredygtighedstanken til at rodfæste sig i bevidstheden hos den enkelte medarbejder samt i. f. t. hele organisationens måde at processe- og producere på. Så meget at man på www.scandibyg.dk netop har offentliggjort et omfattende og forpligtende afsnit om virksomhedens vej mod bæredygtighed.

”Bæredygtighed for Scandi Byg er ikke bare et spørgsmål om at opføre byggerier med et dokumenteret lavt energiforbrug efter ibrugtagning. Selve tilblivelsen af byggeriet – i både arbejdsprocesser, materialevalg og i resurseforbrug – skal også foregå mest muligt bæredygtigt,” forklarer direktør Jesper Hoffmann:

”Vi har derfor gennem mange år arbejdet på at strømligne forretningsmodel og produktion for at minimere resurseforbruget – såvel materiale- som energimæssigt. Desuden benytter vi i langt højere grad end de mere traditionelle entreprenører træ, der i sig selv er CO2-neutralt, som bærende element i konstruktionerne.”

Til ekstern som

intern brug

Institutionen Det Lille Univers i Ørestaden er et godt eksempel på Scandi Bygs fokus på bæredygtige produktion og netop afleveret, beklædt udvendig med cedertræ og tegnet af arkitektfirmaet Arkitema.

Virksomheden med de 220 medarbejdere og speciale i industrielt fremstillet modulbyggeri producerer mest muligt under tag og under samlebåndslignende processer i produktionshallerne ved Limfjorden. Først i monteringsfasen rykker man ud på byggepladsernes fundamenter rundt om i hele landet. Under www.baeredygtighed.scandibyg.dk finder man bl.a. en åben tjekliste, der løbende opdateres, indeholdende en længere række let tilgængelige beskrivelser af helt konkrete målsætninger. De beskriver, hvor virksomheden befinder sig netop nu og desuden agter at bevæge sig hen i fremtiden.

”Med stadigt opdaterede ”flueben” ud for hvert af tjeklistens målsætninger vises så, hvor langt vi helt konkret er nået – og et underliggende link borer yderligere i detaljen for særligt interesserede. Forud for etableringen af sitet er afviklet en række interne workshops, krydret med indlæg fra eksterne indlægsholdere og møder med kunder, så det kunne afklares, hvad vi hos Scandi Byg præcist mener med begrebet ”bæredygtighed,” forklarer Jesper Hoffmann.

F.eks. kan man under ”Farvestyret kildesortering” læse, hvordan Scandi Byg begrænser, sorterer og så vidt muligt genbruger det affald, som Scandi Bygs produktion afstedkommer – i 11 typer i separate affaldscontainere med tydelig farvemarkering. På samme måde kan man under ”Minimal, energioptimeret udtørring” få uddybet de miljømæssige fordele ved Scandi Bygs byggekoncept i forhold til traditionel bygningsudtørring på byggepladsen, der helt kan elimineres. O.s.v.

Imponeret samarbejdspartner

Scandi Bygs bæredygtighedssite. på Scandi Byg.dk

Scandi Byg satser med bl.a. en dynamisk tjekliste på sit bæredygtighedssite at holde kunder og samarbejdspartnere maksimalt orienteret om virksomhedens tiltag inden for bæredygtighed.

Blandt Scandi Bygs faste kunder og samarbejdspartnere er initiativet modtaget meget positivt:

”Jeg mener ikke, at vi hos andre samarbejdspartnere har set en mere grundig satsning på indarbejdning af bæredygtighed i såvel drift, administration og produktion. Udfordringen ligger selvfølgelig også lige til højrebenet for en organisation, der har arbejdet med reduktion af ressourceforbruget længe før nogen andre begyndte at tale om bæredygtighed,” lyder det fra Uffe Breinholt, Regnbuen Arkitekter i Århus, der tilføjer:

”Dokumentationen af anstrengelserne, som man ser det på Scandi Bygs hjemmeside, er bestemt et stort plus, som vi i fremtiden vil bruge overfor kunder i vores oplæg til fælles byggeprojekter.”

Foreløbig kan man på listen læse om 29 bæredygtighedsmålsætninger, hvoraf virksomheden til dato har kunnet sætte flueben ved de 19.

”Personligt tror jeg aldrig, at arbejdet med at bygge stadig mere bæredygtigt hos Scandi Byg, slutter. Lige så hurtigt, som vi får arbejdet os hen til at kunne vinge endnu en opfyldt målsætning af, vil vi blive opmærksomme på nye muligheder og straks formulere nye ambitiøse mål, påpeger direktør Hoffmann.

Til evt. faktabox:

Scandi Bygs modulkoncept har de seneste år rykket alvorligt ved hegnspælene for opfattelsen af fremtidens byggeri: I 2009 vandt Scandi Byg f.eks. ordren på en af de senere års største almennyttige boligopgaver i Danmark: Energiklasse 1-familieboliger i hundredvis efter KAB ’s prisbevidste Almenbolig+-koncept. Byggerier som nu er i gang syv steder i landet. I 2009 afleveredes også Lyngholmskolen til Furesø Kommune, der vakte opsigt som tegnet af de internationalt anerkendte Vilhelm Lauritzen Arkitekter. I 2010 indgik en banebrydende ordre på levering af Novo Nordisk’s laboratoriemiljø. Og Scandi Byg’s internationale duelighed blev også påvist ved levering af et nøglefærdigt skolebyggeri til Shetlandsøerne. I 2011 har Scandi Byg bl.a. markeret sig med tre store og arkitektonisk meget forskellige integrerede institutioner i hovedstaden. Og netop nu er man i samarbejde med Regnbuen arkitekter i gang med 85 nye lavenergi plejeboliger for Århus Kommune. I det nyskabende projekt er anvendt udstrakt brug af velfærdsteknologi samt arbejdet med adskillige bæredygtige tiltag.