Det nye APC Group – bestående af otte mindre og mellemstore danske teknologivirksomheder – vil etablere selvstændig fabrik for at kunne levere store dele af udstyret til hærens nye pansrede mandskabsvogne. Det skal ske som mulig samarbejdspartner til den internationale producent, der snart vælges. De konservative bakker op om det banebrydende erhvervsinitiativ, der kan sikre danske arbejdspladser

STENSTRUP PR-pressemeddelelse for APC Group 

At få part i de store militære modkøbsordre, som med jævne mellemrum udbydes i forbindelse med modernisering af forsvarets materiel kræver nytænkning. I hvert fald hvis man som mindre eller mellemstor dansk teknologivirksomhed vil komme i betragtning. Det har otte danske virksomheder, hver med mellem 10 og 200 ansatte, erkendt. De er derfor på baggrund af mange års knap så forpligtende samarbejde rykket helt tæt sammen for at danne et fælles aktieselskab og skabe en fælles fabrik. Her samler de den nødvendige viden og muskelmasse, der skal til for at begå sig i den sværvægtsklasse, som de internationale industrikoncerner efterlyser for at indgå i den slags samarbejder.

APC Group (for ”Armoured Personal Carrier”) hedder den nye virksomhedskonstruktion med en selvstændig enstrenget organisation, som de otte danske virksomheder er gået sammen om. Den lanceres netop nu, fordi valget af en ny model pansret mandskabsvogn (PMV) til Hæren står umiddelbart foran sin afgørelse.

En større kreds af internationale producenter har via internationalt udbud kandideret til ordren til en værdi af mindst et par milliarder kroner eller flere – 250-450 køretøjer til en stykpris af 10-15 mio. kr. er i spil. Og forventeligt tre-fire af disse internationale producenters PMV-modeller udvælges nu til at gennemgå et sidste meget grundigt testforløb, som gennemføres i forårsmånederne på Hærens øvelsesterræn ved Oksbøl. I august ventes Folketinget så på Forsvarets anbefaling at godkende den bedst egnede model. Alle kandiderende leverandører skal imidlertid også snarest præsentere en pakke, der inkluderer navnet eller navnene på de danske underleverandører, som man har attalt at samarbejde med om den avancerede produktion.

APC leverer hele pakken

”Sammen vurderer vi at kunne levere stort set alt det tekniske udstyr, som et avanceret køretøj som en PMV består af, når bortses fra skrog, motor og gearkasse. Og vi kan vel at mærke med alle vores certificeringer og erfaringer dokumentere at kunne levere i den fornødne topkvalitet,” forklarer talsmand for APC Group, Ib Gosmer.

Det er så vidt vides første gang, at en række virksomheder går sammen og danner en egentlig fælles selskabskonstruktion og aktieselskab i forsøget på at hente ordre på forsvarsmateriel. Faktisk har de otte medlemmer af APC Group aftalt at oprette en selvstændig fabrik med selvstændig direktør og organisation, hvis ordren kommer hjem. Produktionen forventes for APC Groups vedkommende at kunne beskæftige 70-100 medarbejdere i produktionsfasen de første fem år – og forhåbentligt i hvert fald det samme i årene efter levering – på en blanding nødvendige serviceeftersyn og forventede opgraderingsarbejde på køretøjerne og helt nye ordre, som det opbyggede teknologicenter / systemhus til den tid har kunnet vinde.

Vælger en eller flere af de kandiderende internationale PMV-producenter at medtage APC Group som dansk samarbejdspartner og underleverandør, behøver man med andre ord ikke forhandle med eller forsøge at holde styr på en masse selvstændige små underleverandørvirksomheder.

”For vi tager ansvar for det hele samlet og er i stand til at levere alt fra censorer, over logistik til panser, bælter og hjul m.m.m . Ligesom vi efterfølgende også kan påtage os den mangeårige serviceforpligtelse af køretøjerne såvel på dansk grund som ude i missionsområderne. Vi skaber simpelthen den nødvendige fælles organisation, der gør kommunikationen i produktionsfasen enkel for hovedleverandøren,” fortsætter Ib Gosmer, der selv er administrerende direktør i det ene af de otte APC-firmaer, elektronikvirksomhed NECAS i Støvring.

Men APC Group tæller også:

HMK Bilcon A/S i Aalborg , Trier Christensen A/S i Viborg , AM3D A/S i Aalborg, Rubtec A/S  i Horsens, Corena A/S i Birkerød, Tencate A/S i Vissenbjerg samt Heeds A/S i Svendborg .

Udover formaliseringen i form af et omfattende skriftligt aftalegrundlag for et selvstændigt aktieselskab har de fleste af gruppens medlemsvirksomheder mange års erfaring i produktion af underleverancer til Forsvaret, herunder også til Forsvarets andre køretøjer. Virksomhederne kender allerede hinanden grundigt efter mange års mere uformelt samarbejde på kryds og tværs.

Politisk fokus på tilbagekøb

Også politisk er Folketingets forsvarsudvalg bevidste om at vælge ikke alene den rigtige og bedste PMV til Forsvaret, men samtidig den producent, der kan opstille det mest meningsfulde set up i forhold til de krævede danske underleverancer.

”Som erhvervsinteresseret politiker kan jeg kun hilse APC-initiativet velkomment på linie med andre danske virksomheders gode bud. Jo flere, jo bedre – alle producenter vil få en fair og ligeværdig behandling af forligspartierne. Særligt i disse økonomisk svære år er det meget vigtigt, at flest mulige blandt de kvalificerede danske teknologivirksomheder – store som små – organiserer sig rigtigt og er opmærksomme på de muligheder, der byder sig for at få del i denne store forsvarsordre,” fremhæver Lene Espersen, forsvarspolitiske ordfører hos de konservative. Den tidligere udenrigsminister påpeger, at det både er en mulighed for virksomhederne for at sikre danske arbejdspladser her og nu men også…:

”…for at skabe sig adgang til yderligere internationale ordre gennem de resultater og den knowhow, som de danske virksomheder får del i gennem eventuel deltagelse i PMV-projektet,” tilføjer Lene Espersen.