Ejeren af C. W Obel Parkeringshuset på Badehusvej 5 ærgrer sig over, hvorfor kommunen ikke skilter for P-husets mange ledige P-båse, og hvorfor sygehuset uden forklaring har afvist et rigtigt godt tilbud til afhjælpning af den kaotiske P-situationen ved Sygehus Nord, 400 meter væk – og i stedet foretrukket kommunens dyrere betalingspladser længere væk.

17 områder med betalingsparkering i Aalborgs trafikbelastede centrum er markeret på Aalborg Kommunes hjemmeside under afsnittet om betalingsparkeringspladser og –regler. Men ikke en af de mest centrale: C. W. Obel Ejendommes et år gamle parkeringshus langs Kastetvej (med indkørsel fra Badehusvej). Den ligger ellers kun 400 meter eller fire minutters kort spadseretur fra f.eks. Aalborg Sygehus Nords hovedindgang i Reberbansgade. Netop ved Sygehus Nord holder bilerne dagligt i kø med frustrerede pårørende og sygehusansatte, der ofte må spejde længe efter en nem sygehus P-bås for at nå på arbejde i tide. Der er simpelthen ikke båse nok specielt omkring kl. 7.00 og 15.00 – ved personalevagtskifte.

Som afdelingschef for C.W. Obel Ejendomme i Aalborg både undrer og ærgrer Michael W. Henriksen sig. Det er ejendomsselskabet, der står bag etableringen af det alt for ofte trekvarttomme C.W. Obel Parkering.

”Vi kunne virkelig afhjælpe parkeringsproblemerne i denne del af byen,” siger han.

I forbindelse med indvielsen af det seks etager store P-hus med de 11 parkeringsniveauer den 28. november sidste år skortede det ellers ikke på officielle sympatitilkendegivelser overfor de private initiativtagere, der satte millionerne på højkant, så kommunen slap. I skåltalerne fremhævedes den lettelse, som man mente parkeringshusets ekstra 376 P-pladser ville betyde i bybilledet. Stadig – et år efter etableringen – cirkulerer masser af irriterede bilister imidlertid dagen igennem rundt kun få hundrede meter væk omkring de mere kendte kommunale betalings P-pladser ved Gåsepigen, Urbansgade, Budolfi Plads og Vesterå – på jagt efter en sjælden fri P-bås til ofte 10 eller 16 kr. i timen. Samtidig er belægningen i det nye, billigere P-hus endnu ikke nået over 25 procent i dagtimerne.

Prisnedsættelse og annoncering

”En del skyldes selvfølgelig, at bilisterne stadig ikke rigtigt har erkendt, hvor tæt de kan parkere på centrum hos os. Det er også et spørgsmål om vaner,” forklarer Michael W. Henriksen. Men vaner er til for at ændres, og C. W. Obel Ejendomme fremhæver allerede at have annonceret for i titusindevis af kroner. Ligesom man har haft folk på gaden og uddele gratis P-billetter og små bykort for at øge kendskabet til P-huset:

”Og så har vi desuden sat prisen ned til bare ni kroner i timen, hvormed vi er absolut konkurrencedygtige på prisen i forhold til P-pladser med tilsvarende afstand til eksempelvis Sygehus Nord eller Cimbertyren. Vores er oven i købet under tag og videoovervåget”, fremhæver Michael W. Henriksen.

Ejendomsselskabet mener imidlertid også, at kommunen og sygehuset kunne og burde gøre meget mere.

Kommunale P-pladser tilgodeses

Bl.a. med opsætning af offentlig lysskiltning rundt om i området med aktuel angivelse af antallet af ledige P-båse, så trafikanter på lang afstand vises hen til parkeringshuset ved Kastetvej. Sådan som det sker i forhold til de kommunaltdrevne betalings-pladser og f.eks. også Sallings og Friis’ parkeringshuse og -kældre.

Et væsentligt problem er, at kommunen ikke tillod indkørsel til C.W. Obels P-hus fra selve den stærkt trafikerede Kastetvej, men alene fra den langt mindre kendte sidevej Badehusvej.

”Jeg hører, at folk fravælger vores P-hus, simpelthen fordi de ikke kan finde indkørslen. Efter lang tid lader det nu endelig til, at der i hvert fald opsættes et par ekstra skilte i nærområdet, men ikke de elektroniske, der længere væk fra viser hvor mange ledige båse, vi aktuelt har. Tanken har da slået mig, om en servicebevidst kommune ikke på parkeringspladserne i midtbyen, hvor der altid mangler ledige båse, kunne henvise til parkeringshuset på Badehusvej 5. Så fik vi ikke ”sure” kunder i Aalborg midtby, men til gengæld tilfredse handlende,” siger Michael W. Henriksen, der fremhæver, at C.W. Obel Ejendomme ikke selv kan opstille de nødvendige skilte uden for egen matrikel. ”Hvis vi måtte, gjorde vi det gerne,” tilføjer han.

”Kommunen burde desuden tænke lidt mere på både borgerne, og også på C.W. Obel Ejendomme som en samarbejdspartner om et parkeringsproblem – ikke som en modstander. Det vil også give en nærmiljøfordel, hvis antallet af tomgangsgående biler, der leder efter parkering, kunne reduceres,” tilføjer Michael w. Henriksen, der har noteret sig, at kommunen faktisk har modtaget EU-penge til at forbedre bymiljøet gennem bedre trafikplanlægning.

Sygehus afviste godt tilbud

For Sygehus Nords vedkommende så Michael W. Henriksen gerne, at man levede op til afgivne løfter om i hvert fald at orientere patienter og pårørende om den ekstra parkeringsmulighed i parkeringshuset på f.eks. sin informationstavler og hjemmeside. Af samme årsag ærgrer han sig over, at man ikke har villet tillade parkeringshuset at opstille standere med informationsbrochurer i f.eks. sygehusets forhal.

Michael W. Henriksen har siden marts forsøgt at få sygehusledelsen i tale med, hvad han betegner som ”et rigtig godt tilbud” på en langtidsaftale om et fast antal pladser i P-huset til f.eks. de Sygehus Nord-ansatte. Et supplement til Sygehus Nords egne P-båse, som imidlertid er alt for få til de mange sygehusansatte med permanente parkeringstilladelser og til de mange patienter og pårørende, som sygehuset tildeler midlertidige P-tilladelser i op til to uger af gangen.

”En billig ordning i vores P-hus kunne sygehuset eller afdelingerne så selv administrere, om enten de skulle komme de ansatte eller patienter/pårørende til gode,” forklarer Michael W. Henriksen. Han undrer sig over, hvorfor sygehuset tilsyneladende i stedet netop har foretrukket en dyrere aftale – uden reel pladsgaranti – med kommunen om ekstra P-båse på betalingspladserne op til flere gange længere væk fra Sygehus Nord end C.W. Obel Parkering – ved Aalborg Kongres & Kultur Center, Sauers Plads og på havnen.

Ifølge netop opsatte interne opslag på sygehusafdelingerne tilbyder sygehusets ledelse nu sine ansatte parkeringskort ved de førnævnte kommunale betalings P-pladser til 233 kr. om måneden, der trækkes i bruttolønnen – hvis de altså kan finde en bås. C.W. Obel Ejendommes P-tilbud ville tilsvarende have kostet hver medarbejder under 200 kr. om måneden, idet det på grund af personalets skiftende arbejdstid døgnet rundt blev tilbudt at udskrive tredobbelt antal parkeringskort til hver bås. Oven i tilbød selskabet, at op til dobbelt så mange biler i timen omkring vagtholdskifte kunne få lov at være parkeret samtidig.

C.W. Obel ejendommes tilbud blev i juli afvist af sygehusledelsen uden tilbud om yderligere forhandling.

P-problem på sygehusafdelinger

Et af de steder på sygehuset, hvor man mærker til den dårlige parkeringssituation ved Sygehus Nord, er på 12. og 13. sal på Neonatalafdelingen, hvor de for tidligt fødte børn og deres forældre er indlagt ofte i ugevis.

Netop denne afdeling har Michael W. Henriksen for nylig i sin frustration foræret ti tremåneders prøve-P-kort til sit P-hus for ad den vej måske igen at få sygehuset i tale.

”De kort ser heldigvis ud til at blive brugt,” konstaterer han.

For yderligere oplysning kontakt C.W. Obel Ejendommes afd. chef. i Aalborg, Michael W. Henriksen på tlf.: 98 13 44 99 / 40 83 99 44 eller via email mwh@cwobel.dk Eller læs mere på: www.cwobel-ejendomme.dk