Grundlaget er stadig samarbejdet med de små og mellemstore virksomheder, men med den bredere palet af erhvervskompetencer tilbyder Nordjyske Bank sig fremover også som finansiel partner for Nordjyllands største virksomheder

STENSTRUP PR-pressemeddelelse for Nordjyske Bank

Den nyfusionerede Nordjyske Bnks nye nr. 1 og kommende nr. 2 Claus Andersen og Carl Pedersen mener at fusionen specielt har styrket  bankens erhvervsafdeling.

Den nyfusionerede Nordjyske Bnks nye nr. 1 og kommende nr. 2 Claus Andersen og Carl Pedersen mener at fusionen specielt har styrket bankens erhvervsafdeling.

Opsvinget ser nu endelig ud til at have fået mere permanent fat i Danmark. Risikoen for at den nordjyske landsdel bliver ladt tilbage i opsvingets udkant beror dog bl.a. på, at virksomhederne heroppe viser rettidig omhu og finder ind i meningsfulde samarbejder bl.a. med kompetente og forstående pengeinstitutter. I den forbindelse forventer den fusionerede Nordjyske Bank under det allerede velkendte fakkellogo at kunne gøre en forskel, nu hvor konturerne af vinterens bankfusion mellem det oprindelige Nordjyske Bank og Nørresundby Bank træder frem.

”Særligt på erhvervssiden glæder vi os over nu at være klar til at vise, hvorfor denne fusion både er indlysende, logisk og til gavn for Nordjylland. Den nye bank har gearet op bl.a. til at yde kvalificeret rådgivning og stille finansiering til rådighed for ikke alene små og mellemstore virksomheder, der vil gribe mulighederne, men nu også til Nordjyllands største virksomheder”, forklarer adm. direktør Claus Andersen.

Samtidig lægger bankens ledelse vægt på at ville være til stede overalt i Nordjylland, hvor der sker noget. Fra Aalborg til de nye erhvervsmiljøer i Hirtshals, Frederikshavn og Skagen, hvor man omkring havnene oplever mange nye virksomheder etablerer sig bl.a. i takt med havneudvidelser.

”Vores fokus er Nordjylland, og dermed mener vi hele Nordjylland”, betoner Claus Andersen og fremhæver, at man ikke vil se bankens forøgede økonomiske muskler koncentreret om risikofyldte og spekulative projekter uden for kerneområderne. Derimod vil Nordjyske Bank gøre en særlig indsats for at få hele Nordjylland med på opsvinget. Både i de områder, hvor der allerede er fart på, og i de mere udfordrede områder, som en del lokale virksomheder også agerer fra.

Erhvervsglæde

Også i det nordjyske erhvervsliv glæder man sig over perspektiverne i fusionen. F.eks. på havnen i Hirtshals, som de næste år bliver udvidet for 110 mio. kr. bl.a. med erhvervsarealer til maritim industri og havnerelateret lager samt produktion. Den udvikling forventes igen at medføre private investeringer i multimillionklassen og nye arbejdspladser i hundredevis på havnen. Allerede nu opleves en betydelig erhvervsinteresse for disse nye arealer:

”I sådan en proces – her som andre steder i landsdelen – er det vigtigt, at vi har flere regionalt baserede banker med muskler, der kan hjælpe med opstart. Opsvinget vil forhåbentlig betyde investeringer for tre cifrede millionbeløb i landsdelen, hvis alle er klar og fokuseret på de bedste projekter,” lyder det fra formanden for den ekspanderende Hirtshals Havn, advokat Anker Laden-Andersen.

”Konkurrence – også mellem regionale banker – skaber dynamik: Også fordi bankerne heroppe ofte bedre end udefrakommende kan sætte sig ind i de vilkår, som det lokale erhvervsliv rundt i Nordjylland eksisterer under. På den baggrund bør hele det nordjyske erhvervsliv selvfølgelig glæde sig over denne bankfusion. Den kan kun blive til Nordjyllands og erhvervslivets fordel,” fortsætter havneformanden, der samtidig er partner i advokatfirmaet Hjulmand/Kaptajn med kontorer i bl.a. Hjørring, Frederikshavn og Aalborg.

Mere end bare doublet

Hvor de to fusionerende banker tidligere havde hver deres profil, kan den nu fusionerede Nordjyske Bank specielt erhvervsmæssigt præsentere et bredere samlet set up, der rummer eksempelvis stærke kompetencer, når det kommer til landbrug, martimt fokuserede virksomheder og fiskeri og import/exportvirksomheder. Man er også netop gået på jagt efter egnede og større lokaler i Aalborg, syd for Limfjorden, til afløsning for den gamle Nørresundby Banks hidtidige erhvervsafdeling på Vesterbro. Erhvervsafdelingen for Aalborg syd for Limfjorden er vokset ud af rammerne og har heller ikke den ønskede synlighed i Aalborgs gadebillede.

”Vores to hidtidige banker har hver for sig været garanter for, at stort ikke nødvendigvis var bedre. Men omvendt synes jeg sjældent, at man – som netop i dette tilfælde – har oplevet en mere logisk fusion, fordi de oprindelige bankers forskellige kompetencer i den grad vil supplere hinanden og ikke bare dublere sig selv. Den fusionerede Nordjyske Bank er nu klar til at håndtere hele det nordjyske spekter af erhvervsvirksomheder med kompleks rådgivning fra de stærke faglige miljøer som er skabt i banken,” supplerer den nye banks kommende viceadm, direktør, Carl Pedersen, der får forretningsansvar for erhvervssiden.

For yderligere oplysning eller eventuelle kommentarer, kontakt: Nordjyske Banks adm. dir. Claus Andersen email: claus.andersen@nordjyskebank.dk tlf.: 96 33 51 21, Carl Pedersen email: carl.pedersen@nordjyskebank.dk tlf: 9870 5001 Formanden for Hirtshals Havn, advokat Anker Laden-Andersen, email: A@70151000.dk, mobil 40 63 12 03