Potentialet for Aseteks miljørigtige datacenterkøleløsning beskrives som enormt i et marked, der står for op til to procent af verdens samlede energiforbrug. Virksomheden beskrives som det nye Danfoss af investorerne – bl.a. Den Norske Bank og Vækstfonden – der tænker langsigtet og glæder sig over ideen, som Fujitsu netop har taget til sig

STENSTRUP PR-pressemeddelelse for Asetek A/S

André Sloth Eriksen, adm. direktør og grundlægger af Asetek a/s. Foto: © Michael Bo Rasmussen / Baghuset. Dato: 12.05.15 Presseudsendelse. Kan frit anvendes ved omtale af Asetek.

André Sloth Eriksen, adm. direktør og grundlægger af Asetek a/s, har netop skaffet endnu endnu 100 mio kr. risikovillig norsk kapital. Foto: © Michael Bo Rasmussen / Baghuset. Dato: 12.05.15 Presseudsendelse. Kan frit anvendes ved omtale af Asetek.

Den nordjyske producent af computervandkølesystemer, Asetek a/s, beviste for nylig endnu en gang at have de store norske institutionelle investorers tillid, da man for anden gang på tre år via Oslo Børs hentede over 100 mio. norske kr. Kapitalindsprøjtningen gik primært til den omkostningstunge udviklingsafdeling af virksomheden, der har ”opfundet” og producerer verdens mest energieffektive system for PC køling og nu også datacenterkøling. Den ikke uvæsentlige men – i sammenhængen – sjældent omtalte energisluger står faktisk for op mod to pct. af verdens samlede og stadigt stigende energiforbrug med dertil hørende strømregninger, der ofte kan tælles i millioner dollars. Og selvfølgelig et betydeligt afledt drivhusgasproblem, som Asetek med sin løsning kan halvere på globalt plan. Lligesom kundernes energiregninger forstås, når de først bliver rigtigt bevidste om muligheden!

Først PC- og nu
datacenter-køling

Asetek A/S med knap 75 ansatte ingeniører og systemudviklere i Aalborg, Silicon Valley og Kina har over de seneste 15 år opbygget en specialiseret og perspektivrig underleverandørforretning på sin patenterede opfindelse, der har sin baggrund i tanken om, at de mere energikrævende computersystemer bør vandkøles, da vand er en meget bedre leder end luft. Konventionel luftkøling er højest halvt så effektivt som vandkøling målt på energiforbrug. Spørgsmålet som Asetek foreløbig er ene om for alvor at kunne besvare, har været, hvordan man enkelt og integreret så holder helt styr på vandet, så det ikke skader de sårbare computerprocessorer, når der skal vandkøles.

Stor succes har Asetek allerede oplevet med flere end to millioner vandkølingsenheder til PC. I dag sidder der faktisk i al ubemærkethed Asetek-vandkølede processorer i flere end 50.000 af de spritnye, pc’er – der hver måned går ud fra nogle af verdens største producenter som Dell og HP. Denne nu velkonsoliderede del af den samlede Asetek-virksomhed har efter nogle hårde opstartsår med bl.a. dyre patentretssager i USA sikret Asetek en særdeles sund forretning med et driftsoverskud sidste år på 20 mio. kr. i forhold til en omsætning på ca. 107 mio. kr. Dermed indtager virksomheden en solid position som verdensledende på sit specielle nicheområde, når det kommer til PC’er af den tunge slags, dem der primært retter sig mod professionelle arbejdsstationer og som spillemaskiner, der forbruger ekstra meget varmeudviklende strøm.

”Men det ellers stabile og solide overskud i PC-forretningen, kan trods alt kun levere en begrænset del og altså ikke et fuldt dækkende finansielt grundlag for Aseteks nyeste og største satsning: På det voldsomt ekspanderende område, som vandkøling af megastore datacentre efterhånden udgør,” forklarer firmaets stifter og adm. dir., André Sloth Eriksen. Han henviser til de centre, der skyder op rundt om i verden, hvori de mest datakrævende virksomheder, offentlige myndigheder og f.eks. universiteter i disse år samler deres data i servere – sommetider i hundredevis placeret i et stort antal racks.

Asetek har kort fortalt – ved siden af sin markedsledende PC-baserede processorløsning – de seneste år også udviklet videre på en kompakt og nemt håndterbar totalløsning til datacentre – der nu står foran sit kommercielle gennembrud. Disse ”RackCDU’-er” (cooling distribution unit) fra Asetek halverer som tommelfingerregel også udgiften til køling af disse store datacentre – og vel at mærke for en for kunden begrænset investering med en tilbagebetalingstid så kort som under et år.

Prominente kunder

Asetek a/s produktet. Foto: © Michael Bo Rasmussen / Baghuset. Dato: 12.05.15 Presseudsendelse. Kan frit anvendes ved omtale af Asetek.

Det begyndte med vandkølede processorer af form som en ishockeypuck til PC’erne, som i dag leverer 20 mio kr. årligt til Aseteks bundlinie.

Asetek har allerede opnået prominente slutkunder også på det nye forretningsområde: datacentersiden. Bl.a. US Dept. of Defense hos Redstone Arsenal i Alabama, det amerikanske nukleare forskningscenter: Sandia National Labs, Mississipi State University, Kyoto University i Japan og Universitetet i Tromsø har været blandt Asteks første kunder. Herhjemme har senest Apple med sin meget omtalte Viborg-satsning skabt opmærksomhed om netop datakølingsudfordringen.

Og Asetek har samtidig sikret sig så overbevisende resultater og dokumentation, at den amerikanske producent af supercomputere, Cray, og senest altså japanske Fujitsu har turdet tage systemet til sig og ladet det være udgangspunkt for nyligt indgåede rammeaftaler, der venter på for alvor at blive udmøntet. For kun en måned siden førte en af de to aftaler til den første konkrete Fujitsu-ordre – til en værdi af 550.000 dollars. En begrænset men god begyndelse – til et Fujitsu-etableret datacenter et endnu ikke offentliggjort sted i Asien. Den første af mange også større Fujitsu-ordrer, der nu ventes på vej. Ligesom endnu større samarbejdspartnere blandt de verdenskendte computerproducenter samtidig meldes netop nu at overveje Asetek-produktet.

Tålmodig norsk bank

Bag de mange primært norske penge, som er brugt på at færdiggøre og dokumentere Asetek Computer-datasystem, ”RackCDU” – og stadig bruges på at lancere det, står bl.a. store institutionelle norske investorer som DNB (Den Norske Bank) og KLP (Kommunal Landspensjonskassen), Hos DNB Asset management, der samlet forvalter aktier til en værdi af mere end 25 mia. norske kroner, er aktiechef for de norsknoterede aktier Thomas Alexander Vogt foreløbig meget tilfreds med investeringen i danske Asetek. Også selvom, at den store norske bank endnu ikke har tjent penge på sin multimillion investering, der har sikret banken 7,2 pct. af aktiverne i Asetek:
”Vi vurderer, at Aseteks forretningside med genindvinding af varme i forbindelse med computerkøling repræsenterer et yderst interessant og miljørigtigt koncept med stor fremtidig international anvendelsesmulighed, når man tænker på al den elektricitet, som man i fremtiden verden over vil bruge på computerdrift og datacentre og køling af dem,” fortæller Thomas Alexander Vogt, der understreger, at når DNB har investeret i Asetek, så skyldes det, at Asetek på linie med en mindre underskov af tilsvarende virksomheder er noteret på Oslo Børs:
I Danmark opfattes virksomheder af Aseteks størrelse som for små til at kunne til at tiltrække store danske institutionelle investorers interesse. Den opfattelse deles ikke i Norge:
”For os er der ingen tvivl om, at virksomheden repræsenterer et af de mest interessante koncepter i denne gruppe. Vi synes ikke, at vores investering i virksomheden er ubetydelig i vores portefølje. Tværtimod har jeg selv været i Aalborg for at opleve produkternes udvikling og talt grundigt med de seriøse Asetek-folk. Ligesom jeg kan konstatere, at eksempelvis universitet i Tromsø er meget tilfreds med deres datacenterløsning, der inkluderer Asetek- datakøling, ligesom andre. Det lover godt for fremtiden Vi opfatter med andre ord Asetek som klart markedsledende på dette interessante nicheområde og kan konstatere, at bl.a. Fujitsu vurderer det samme.” Thomas Alexander Vogt påpeger også, at et par principielle retsafgørelser om patentrettighederne i USA i perioden har kostet Asetek og investorerne mange penge (ca. 30 mio. dkk.) heldigvis løb Aseteks vej:
”Vi, forventer meget snart, at flere vigtige samarbejdsaftaler indgås og større ordrer placeres. Vi er i det hele taget meget optimistiske, hvad angår Asetek”, slutter den norske aktiechef.

Det nye Danfoss

Også en gruppe danske private investorer med tidligere børsmægler Ib Sønderby i spidsen har over flere omgange investeret mere end 50 mio. kr. i Asetek gennem årene:

”For mig at se er der tale om en virksomhed med et enormt potentiale, som meget vel kan blive det nye danske Danfoss. Så god vurderer jeg faktisk, at Aseteks forretningside er. At udvikling koster, kan ikke overraske, ” erklærer Ib Sønderby om de to store kapitaltilførsler. At kursen på Asetek-aktier i dag er helt ned omkring kurs 10 bekymrer Sønderby mindre, end det ærgrer ham:

”Problemet er, at der ikke er meget omtale af de små og mellemstore virksomheder, der henter kapital på børsen – det skaber desværre ikke den store interesse for selskaberne og dermed vigende kurser. Og det gør, at selv meget små handler kan påvirke kursen negativt. Omvendt føler jeg mig overbevist om, at kursen på Asetek-aktien om bare et år vil rette sig og være på vej mod tidligere niveauer. Det vurderer jeg på baggrund af de perspektivrige samarbejdsaftaler, Asetek allerede har indgået – og de lovende internationale kontrakter, der er på vej. Sandsynligvis vil kursen indenfor et par år nå nye højder,” vurderer Ib Sønderby. Han peger konkret bl.a. på perspektiverne i de to Asetek-prøveanlæg (til sammenlagt 3,5 mio. dollars) for datacenterkøling som Californiens Energikommission netop har bestilt og skal opstille og drifte inden for det næste år. Ifølge selskabet bliver det ene sandsynligvis hos rumfartsorganisationen NASA, der om nogen kunne have brug for datakraft – og køling:

”Alting tyder nemlig samtidig på, at netop Californien, som det sted i verden, hvor der forbruges mest energi på datakøling, også bliver det første sted i verden, hvor der lovgives om et fremtidigt tilladt energiforbrug af hensyn til miljøet. I givet fald et kæmpe scoop for Aseteks forretningside,” som Sønderby siger.

Vækstfonden venter

Samme positive tilgang har Christian Motzfeldt, direktør i Vækstfonden, der i årevis har støttet Asetek og i dag er én af virksomhedens største aktionærer. Motzfeldt ser også et enormt potentiale i Aseteks teknologi og fokus på datacentrene som fremtidigt forretningsområde.

”Asetek er en yngre virksomhed men kommer af samme danske tradition med fokus på vand som Grundfos og Danfoss, der er blevet kæmpe internationale succeser. Vi tror på Aseteks massive satsning på servermarkedet. Med de datamængder, der fremover skal bruges i verden, der kræver energi og udvikler varme, bliver der et stadig tydeligere behov for Aseteks løsninger. Det kan tage flere år endnu, men vi er klar til at vente. For når virksomheden i øvrigt fremstår som godt ledet og har en fornuftig strategi, så kommer resultaterne også på et tidspunkt,” betoner Motzfeldt, der sidste år endnu en gang beviste, at Vækstfonden generelt havde vurderet rigtigt i deres investeringer i innovative danske iværksættervirksomheder – med et plus 814 mio. kr. i årsregnskabet.

For yderligere oplysning, kontakt: André S. Eriksen, CEO Asetek tlf. 2125 7076, email: ceo@astek.com eller læs mere på www.asetek.com , Aktiechef Thomas Vogt, DNB tlf.: 47 22 47 40 62 thomas.a.vogt@dnb.no Direktør Christian Motzfeldt, Vækstfonden tlf.: 35 29 86 70 / 40 80 48 60 cm@vf.dk, tidl. børsmægler Ib Sønderby, tlf.: 4848 3881 is@zoar.dk