Elektronikvirksomheden NECAS er valgt som leverandør af styringen i GomSpace’s kommercielle minisatellitter – de første opsendes den 9. februar. Universitetsrektor glæder sig over det perspektivrige samarbejde

(PRESSEMEDDELELSE FRA NECAS)

Gomspace minisatellit

Lars Alminde, GomSpaces (med slips) og Ib Gosmer er stolte af deres perspektivrige samarbejde omkring de nye minisatelitter. Her er de fotograferet på NECAS nye fabrik.

Som den foreløbig eneste elektronikunderleverandør i Norden er NECAS A/S i Støvring for nyligt blevet certificeret efter den vanskeligt opnåelige EN 9100-standard, som den internationale forsvars-, fly- og rumfartsindustri kræver af sine underleverandør-virksomheder. Det betyder, at den visionære nordjyske virksomhed med den internationale kundekreds for alvor har kunnet igangsætte en velplanlagt ekspansion mod netop dette forretningsområde, der opstiller nogle af industriens højeste målsætninger for deltagelse, hvad angår f.eks. dokumentation, processtyring og ultrarent produktionsmiljø.

Det første spændende resultat af certificeringen ses allerede nu i indgåelse af en aftale med en anden nytænkende nordjysk udviklingsvirksomhed, GomSpace i Aalborg. Sidstnævnte er en af Europas væsentligste og mest innovative spillere på det gryende marked for minisatellitter, der mere end fordobles hvad angår antallet af opsendelser hvert år. Minisatellitteknologien ventes fremover at overtage en væsentlig andel af kommunikations- og forskningsopgaverne i rummet fra konventionelle satellitter, der p.g.a. størrelse er langt dyrere i såvel produktion som opsendelse. Den udvikling har fået ekstra fremdrift af den fokus på rentabilitet, som den fortsatte internationale gældskrise har skabt hos satellitteknologiens kunder.

”Trods vores forskellighed – eller måske netop derfor – passer vore to virksomhedsprofiler i forhold til hinanden som takkerne i to tandhjul. Samarbejdsaftalen vil for begge betyde flere arbejdspladser i både videns- og produktionsafdelingerne,” forklarer NECAS-direktør, Ib Gosmer, om samarbejdet, der betyder, at NECAS de næste år skal producere alle de seks avancerede og meget forskellige printplader, der typisk indgår i hver af GomSpace’s minisatellitter. Gosmer ser aftalen med GomSpace som opstarten på et fremtidigt vigtigt forretningsområde og som et visitkort, der vil forbedre mulighederne for samarbejde med de helt store producenter til fly og rumfart.

Første opsendelser i år

De ned til kun 10 gange 10 cm små minisatellitter opsendes typisk med udfasede tidligere sovjetiske SS-18 missiler, hvor op til 10 små satellitter skydes ud fra de pladser på missilet, hvor sprænghovederne tidligere sad. NECAS’ printplader skal styre alt fra navigationen over solpaneler, computer plus adgangen til satellittens teknologirum med det videnskabelige eksperiment, der ofte er årsagen til satellit-opsendelsen.

Gomspace mikrosatellitten med NECAS-printkortene.

Det ordreproducerende NECAS i Støvring klarer den tidkrævende lodning af de komplicerede printkort i mikrosatellitterne..

GomSpace’s udviklingsarbejde med deres minisatellitter har stået på i snart 10 år, og de første kommercielle opsendelser af GomSpace’s produkter finder sted den 9. februar fra fransk Guyana med den nye europæisk udviklede Vega-raket. Herefter vil kunder i, indtil videre, over tyve lande i de kommende år sende satellitter op med teknologi, der er udviklet og produceret i Nordjylland.

”Hidtil har vores behov for elektroniske delsystemer ikke været større end, at vi selv har kunnet klare den tidkrævende lodning af de komplicerede printkort. Men med den store interesse for vores færdigudviklede produkt er der brug for en væsentlig større produktion,” forklarer adm. dir. Lars K. Alminde, GomSpace i Aalborg, der fortsætter:

”Og frem for at vende os mod de på papiret billigste løsningsmodeller fra Østen har vi valgt NECAS, fordi de indiskutabelt kan levere varen i den højeste kvalitet og med den fornødne fleksibilitet. Og fordi vi vil være tæt på en så afgørende samarbejdspartner, så vi hurtigt og effektivt kan korrigere produktionen undervejs. Derved er det også meget nemmere at lære af hinandens kompetencer og erfaringer.”

Danmarks fremtid

NECAS er en 29 år gammel industrivirksomhed, der er fulgt med tiden og har udviklet sig mod højteknologi. Omvendt sprang GomSpace for kun fem år siden ud af det rumforskningsmiljø på Aalborg Universitet og blev stiftet af en kreds af ingeniører derfra. På netop Aalborg Universitet understreger rektor Finn Kjærsdam de perspektiver, der ligger i samarbejdsaftalen:

”Vi er naturligvis pavestolte af, at det er ingeniører fra vores universitet, der er medskabere af dette betydningsfulde teknologispring. Men at landvindingen også ser ud til at blive en kommerciel succes og ligefrem skaber arbejdspladser for en anden avanceret teknologi- og produktionsvirksomhed i Nordjylland viser jo, at seriøs forskning og innovation er den mest farbare vej frem for Danmark, når velfærdssamfundet skal forsvares.”

Med EN9100-certificeringen er NECAS samtidig med GomSpace-aftalen også påbegyndt forhandlinger om underleverance til et konkret avanceret projekt med en international flyproducent, der endnu ikke kan oplyses yderligere om.

Fakta om NECAS: NECAS med ca. 30 medarbejdere er en af få underleverandørvirksomheder ud i ultraavancerede printplader, der er tilbage i Danmark – den slags opgaver er de seneste mange år flyttet til lavlønsområder i Fjernøsten. Men NECAS, det tidligere Nibe Elektronik Center, er gået imod strømmen og har selv under finanskrisen formået at ekspandere med udgangspunkt i sin usædvanlige fleksibilitet som ordreproducerende virksomhed. For to år siden, da finanskrisen var på sit højeste, flyttede virksomheden således til en helt ny topmoderne fabrik med teknisk optimale muligheder for den forfinede produktion af alskens elektronik. Det gælder såvel med superrent miljø, med bl.a. styret luftfugtighed og antistatisk gulv, som sikring mod statisk elektricitet i hele lager- og produktionsområdet. Sikkerheden er også helt i top. Det er sensibel elektronik, der produceres, og kundernes hemmelige dokumentation og hjerteblod må ikke falde i forkerte hænder. 

Det har kunnet lade sig gøre ved at satse på kvalitet frem for kvantitet og hurtigt at kunne sadle om og producere mindre, men mere kostbare ordrer fremfor store langvarige serieproduktioner. Med andre ord kunden kommer med tegningen til et nyt stykke elektronik. NECAS har ingeniørerne og medarbejderne, der hurtigt kan indrette og omstille virksomheden til den nødvendige produktion.

 NECAS navn har ikke hidtil og vil heller ikke i fremtiden blive et selvstændigt brand, som møder den almindelig forbruger. Som underleverandør fremstiller NECAS i stedet vigtige højteknologiske produkter til de kendte producenter, ofte printplader som til GomSpace med op til et par tusinde komponenter, nogle så små som sandkorn.

 Der er f.eks. avanceret NECAS- elektronik i de pakkemaskiner, der tæller det præcise antal forskellige klodser, der stoppes i de mangfoldige legetøjspakninger, der er så populære hos alverdens børn. Der er også NECAS-elektronik i landingssystemerne i mange lufthavne – og i de metaldetektorer som slagterierne benytter for at sikre, at efterladte injektionssprøjter ikke ender i det kød, vi spiser. Eller i de computerstyrede skibsradioløsninger som benyttes i søfarten og ude på boreplatformene, eller dybt i alverdens miner, i benzinstanderne og på raffinaderierne.

For yderligere oplysning kontakt NECAS’ administrerende direktør Ib Gosmer på tlf. 96 86 87 88 / 20 64 12 33, eller pr. email på ig@necas.com  Og læs mere på www.necas.com Eller Lars K. Alminde, administrerende direktør, GomSpace, tlf.: 22 19 60 94 eller pr. email: alminde@gomspace.com og læs mere på www.gomspace.com