Den danske filmforhandlerbranche prøver endnu engang med rettens hjælp at knægte filmbutikken Laserdisken i en efterhånden årtier gammel principiel strid om parallelimport – den alternative nichefilmforretning i Aalborg kræver omvendt erstatning for beslaglæggelse af 2000 film i 2005

 

Hansk Kristian  Pedersen har også tidligere selv ført sin og Laserdisikens sag, bl.a. her for EF-Domstolen.

Hans Kristian Pedersen har også tidligere selv ført sin og Laserdisens sag, bl.a. her for EF-Domstolen.

Stenstrup PR-pressemeddelelse for LASERDISKEN

Der er – i hvert fald til en hvis grad – tale om en opsigtvækkende genoptagelse af en flere årtier gammel tvist om ophavsret og parallelimport, når filmbranchen og Aalborg-forretningen Laserdisken fra på mandag igen mødes i byretten i Aalborg. I årtier har Laserdisken og dens indehaver Hans Kristian Pedersen været Foreningen af Danske Videogramdistributører også kaldet Videogramforeningen (FDV) en torn i øjet, fordi Hans Kristian Pedersen helt åbent har vedgået og fortsat vedgår at importere udenlandske film i konkurrence med de danske udgivelser af udenlandske film fra foreningens medlemmer. FDV kræver i den forbindelse en erstatning på næsten 1,2 mio. kroner for et gammelt forhold, nemlig Laserdiskens parallelimport af amerikanske film i en periode frem til 2005, hvor Laserdisken skrinlagde denne del af sit hidtidige forretningsområde.

Omvendt har Hans Kristian Pedersen ene mand fortsat med at kæmpe for at gøre de ”smalle” udenlandske film, som FDV har fravalgt at hjemtage og udsende på det danske marked, tilgængelige for danske filmelskere. En specialimport, som FDV hidtil ikke har kunnet stoppe ham fra at gøre til forretningsområde.

For Hans Kristian Pedersen er der ikke bare tale om en kamp af nærmest episk længde (første retssag startede i 1992), der foreløbig har kostet ham tusindvis af timers nattesøvn og flere millioner kroner i sagsomkostninger – det er også en principiel sag om større demokratiske værdier som ytringsfrihed, censur og kulturformidling: For hvem er det egentlig, der skal bestemme, hvilke eksisterende film danskerne må se?

Kæmper for specielle film

Og trofaste kunder og fans over hele landet har nicheforretningen Laserdisken på Prinsensgade i Aalborg alle årene haft siden opstarten i 1985 – og både før og efter den første sag for 21 år siden kom op.

Nok har man i forretningen siden 2005 opgivet at parallelimportere fra ikke EU-lande i konkurrence med de danske rettighedshavere, men hver dag sidder Hans Kristian Pedersen og fem medarbejdere stadig ved telefoner og PC’er for møjsommeligt at opdatere danske beskrivelser af den del af de udenlandske film, som Laserdisken stadig specialimporterer, fordi andre ikke vil. Samt ikke mindst svare på vanskelige personlige henvendelser om tv-serier, film og filmversioner, som de fleste herhjemme ikke har hørt om. Derved er en helt unik dansk database opbygget, der i dag rummer beskrivelser af mere end 80.000 filmtitler.

”Men hvorfor er det også et problem?” spørger Hans Kristian Pedersen før retssagen, hvor han vil nægte at betale den krævede erstatning, som han opfatter som chikane fra FDVs side. Erstatningskravet vedr. den gamle parallelimport, mener han, bygger på beviser indsamlet ved en fejlbehæftet fogedforretning mod hans butik i 2005. En fogedforretning, som han i stedet håber, at retten endelig i denne omgang vil kende ulovlig.

Tilladelse fra Paramount

Til retssagen har Hans Kristian Pedersen og Laserdisken indkaldt 14 vidner mod sagsøgerens to. Blandt andre er daværende direktør for Esselte Danmark, Bent Rasmussen, der i 1992 repræsenterede alle videotitler fra f.eks. de store Hollywood-producenter Paramount og Universal Pictures, ønsket som vidne i retten for at bekræfte, at disse verdenskendte producenter dengang intet havde at kritisere Laserdisken for og derfor besluttede at tillade parallelimport af deres filmproduktioner. Det skete med den begrundelse, at de oprindelige producenter hjemme i USA alligevel ville modtage penge for deres rettigheder – godt nok ikke gennem FDV, men direkte fra Laserdisken

”Alle disse mange retssager gennem årene har kun at gøre med, at Videogramforeningen ikke vil acceptere, at de ikke har den fulde kontrol med, hvilke udenlandske film (uden for EU), der hentes til Danmark”, vurderer Hans Kristian Pedersen.

Indkaldt fogeddommer

Hans Kristian Pedersen, der selv fører sin sag i retten, har også indkaldt selve fogedretsdommeren fra de oprindelige fogedsager, Dorete Bager, til vidneskranken. Hende vil Laserdiskens indehaver have til at forklare, hvad der faktisk skete, da Videogramforeningen med fogedrettens hjælp fik beslaglagt over 2000 af Laserdiskens film tillige med Hans Kristian Pedersens regnskaber, som branchen havde stor interesse i at kende, f.eks. for at kunne rejse dagens erstatningskrav, men normalt ikke har mulighed for at få indsigt i.

For Hans Kristian Pedersen er sagen ved byretten fra på mandag i virkeligheden, hvad han betegner som en ”reparationsretssag”, en undskyldning for retssystemet til at få rettet op på, at FDV ved en fejl havde udbedt sig fogedforretning mod Laserdisken ApS, et den gang tomt og inaktivt gammelt selskab, og ikke mod Pedersen selv, idet han personligt ejer Laserdisken.

Det var en juridisk bommert af de større, mener Hans Kristian Pedersen, men det er historien om de beslaglagte film, der har frustreret ham mest. FDV bad dengang fogedretten om at beslaglægge allerede importerede film, som FDVs medlemmer har danske rettigheder til, herunder Paramounts film (Paramount havde ellers sagt OK til parallelimport, før de blev medlem af FDV). Fogedretten kunne imidlertid ikke udpege de film, det drejede sig om, og Hans Kristian Pedersen gik med til selv at fjerne dem fra hylderne og opbevare dem et andet sted, indtil det blev afklaret, hvad der skal ske med dem. Det burde han ikke have gjort:

”For siden har retten tilsyneladende glemt filmene”, siger Hans Kristian Pedersen, ”og nu er de værdiløse. I flere år søgte jeg forgæves at få tilladelse til at returnere filmene til leverandørerne for at få pengene tilbage, men retten svarede ikke”. Det var FDV, der begærede beslaglæggelsen, så Hans Kristian Pedersen kræver 285.000 kr. i erstatning for de omkring 2000 film. FDV afviser, at filmene i juridisk forstand blev beslaglagt og henviser til, at Hans Kristian Pedersen selv gik med til at opbevare dem.

Ren tilståelsessag

Sagsøgeren FDV mener omvendt, at år nul for denne retssag skal sættes et andet sted et par år senere i den komplicerede historie. Videogramforeningen mener, at de eventuelt tvivlsomme fogedafgørelser, og dermed Laserdiskens erstatningskrav bør ignoreres. For foreningen er der tale om en ren tilståelsessag. Laserdisken har parallelimporteret og indrømmet det – og det er i alle tilfælde ulovligt, pointerer FDV. Videogramforretningen kræver en erstatning af Laserdisken på 1.181.730 kr + renter og omkostninger.

Hans Kristian Pedersen mener ikke, at det er muligt at afgøre, om hans parallelimport frem til 2005 var ulovlig, fordi det afhænger af lovens fortolkning – et andet langvarigt juridisk opgør, der ikke har fundet en afklaring endnu. Men Laserdiskens indehaver understreger, at han ophørte med parallelimporten i 2005, da han fik meddelelsen om, at alle FDV-medlemmerne ønskede at forbyde det. Han mener derfor, at han har levet op til de løfter, han gav videobranchen, da loven blev indført.

Det vil han bruge retssagen til at få dokumenteret hos det hold dommere fra Randers, der er sendt til Aalborg for at afgøre det mangeårige opgør.

For yderligere oplysning, kontakt Laserdiskens indehaver, Hans Kristian Pedersen, tlf: 98 13 22 22 / 29 89 13 22 eller email: hk@laserdisken.dk Og læs mere om Laserdisken på www.laserdisken.dk

En stor del af sagens dokumenter, herunder retssagens påstandsdokumenter, kan endvidere findes på: www.laserdisken.dk/html/dyn-html/retssag.dna