Funktionalitet og kvalitet var prioriteringen, da Eurofins valgte Scandi Byg som leverandør. Missionen var speciel, da byggearbejdet under Projekt Madrid i Vejen samtidig skulle holdes hemmeligt længst muligt.

STENSTRUP PR-pressemeddelelse for Scandi Byg a/s

Direktør  Svend Aage Linde er overordentligt tilfreds med Scandi Bygs etablering af dee store nye Eurofins-laboratorium.

Direktør Svend Aage Linde er overordentligt tilfreds med Scandi Bygs etablering af dee store nye Eurofins-laboratorium.

Det var behovet for hemmeligholdelse længst muligt, der som et væsentligt parameter drev direktør Svend Aage Linde til diskret at henvende sig med den store byggeopgave til Scandi Byg a/s – landets største producent af industrielt fremstillet modulbyggeri. ”Projekt Madrid” blev opgaven James Bond-agtigt døbt af de få indviede. Etableringen af de hele 6.400 kvadratmeter topmoderne laboratorier, som Linde og Eurofins Steins Laboratorium A/S stod og manglede i Vejen i Sydjylland, måtte af personalemæssige og dermed indirekte af økonomiske årsager ikke blive kendt for tidligt.

”Scandi Byg er jo netop kendt for på en gang at bygge i høj kvalitet og samtidig at håndtere den største del af sine byggeopgaver indendørs, under tag, hjemme på fabrikken i Løgstør. Og da byggevirksomheden samtidig havde erfaring og godt omdømme fra tidligere laboratoriebyggeprojekter var valget ikke så svært,” forklarer Svend Aage Linde. Han er direktør for laboratoriets fødevare- og agroafdeling, en af virksomhedens i alt fire hovedområder. Linde havde gjort sit forarbejde grundigt og taget positive referencer hos bl.a. Novo Nordisk, før han henvendte sig med Eurofins opgave til Scandi Byg.

Trods status som lavt byggeri i én eller højest halvanden etage rager det færdige byggeri i dag alligevel godt op i landskabet på en mark i udkanten af landsbyen Ladelund ved Brørup i Vejen Kommune. Det er det imponerende antal skorstenslignende udluftningskanaler, der gør den synlige forskel.

Forhandlings- og planlægningsmøderne kom til at foregå i diskrete mødelokaler på ”neutral grund” i bl.a. Silkeborg og hos bygherrerådgiveren og arkitekten Nodo i Aarhus. Og mens byggemodnings- og fundamentarbejdet stod på betvivlede ingen tilsyneladende den officielle forklaring om, at man skam bare var ved at etablere ny, større parkeringsplads, hvorunder man samtidig etablerede jordvarmeanlæg. Ingen i Vejen fik for tidligt nys om ”Projekt Madrid”!

Etableringen af de store laboratoriehaller har sikret en mere effektiv arbejdsgang, hvor de enkelte laboratorieopstillinger hurtigt kant ændres og flyttes.

Etableringen af de store laboratoriehaller har sikret en mere effektiv arbejdsgang, hvor de enkelte laboratorieopstillinger hurtigt kant ændres og flyttes.

”Et var, at vi selvfølgelig kunne forvente at skulle ud at finde mange nye kvalificerede medarbejdere – primært laboranter – for dem, som vi godt kunne gætte næppe ville flytte med fra f.eks. Holstebro og de 100 kilometer sydpå til Vejen. Men hvis nu hullerne opstod flere måneder før på grund af frygten før flytningen, risikerede vi at skulle finde nye medarbejdere to gange.,” forklarer Linde. Han vurderer, at byggeperioden på grund af valget af Scandi Bygs modulkoncept blev forkortet med seks til ni måneder.

Fremtidssikret

I dag er den vanskelige opgave afsluttet og flytningen gennemført:

”Vi er flyttet ind i et særdeles tilfredsstillende og ideelt indrettet byggeri, der er dimensioneret og fremtidssikret, så det daglige laboratoriearbejde i mange år frem både kan gennemføres i højeste kvalitet og samtidig effektivt og samlebåndsagtigt,” forklarer Linde.

Byggeinvesteringen i niveauet 100 mio. kr. skulle dermed inden for en rimelig årrække kunne betale sig tilbage i effektivitetsforbedringer og energibesparelser i millionklassen. Scandi Bygs ultratætte løsninger betyder, at de 6.400 kvadratmeter stort set kan holdes opvarmet på en kombination af jordvarme, genindvinding og overskudsvarme fra laboratoriernes køleanlæg.

”Jeg er særdeles tilfreds med opgaveløsningen og projektledelsen. Scandi Byg viste sig gode til at lytte, reflektere og holde aftalte tidsplaner. Jeg vil bestemt ikke være bekymret for at overlade eventuelle fremtidige opgaver til Scandi Byg,” understreger Linde.

Store funktionelle haller

Primært foregår laboratorieopgaverne hos Eurofins nu i fleksible opstillinger, der selv med store stinkskabe hurtigt kan tages ned eller lægges om, efterhånden som de specifikke opgaver påbegyndes og afsluttes. De praktiske laboratorieopgaver foregår ned gennem to store åbne ”produktionshaller” på hver ca. 700 kvadratmeter – etableret med ekstra højt loft baseret på sammenbygninger af hver 26-30 af Scandi Bygs byggemoduler. Depoter, kontorer m.v. er placeret i den øvrige del.

Vigtigheden af at undgå transportforsinkende vægge og døråbninger er prioriteret i laboratoriehallerne – hvilket måske har været den største bygningsmæssige udfordring. Ligesom den imponerende mængde af infrastruktur, som strøm, vand, varmekøling, IT og ventilationsføring, er monteret synligt i lofter og langs vægge.

Scandi Byg også tilfreds

Også hos Scandi Byg er der stor tilfredshed med opgaveløsningen.

”Endnu en gang fik vi bevist, at modulbyggeri er fremtidens byggeform og velegnet til langt de fleste typer byggeopgaver. Også laboratoriebyggeri, som i vores effektivt indrettede laboratoriekoncept Modulab,” fremhæver salgs- og tilbudschef Flemming Dalgaard.

Fototekster: (Eurofins 1 & 2) De nye laboratoriebygninger inden- og udendørs MED direktør Svend Aage Linde. (Eurofins 5 og 12) er også taget inden og udendørs – men UDEN Svend Aage Linde.
For yderligere spørgsmål kontakt enten Scandi Byg a/s’ adm. dir. Jesper Hoffmann tlf. 98 67 25 00 / 40 54 83 53 eller e-mail jfh@scandibyg.dk . Eller direktør hos Eurofins Steins Laboratorium A/S, Svend Aage Linde tlf.: 27 10 54 00 / 70 22 42 66 eller e-mail: SvendAageLinde@eurofins.dk Eller læs mere på www.scandibyg.dk og www.eurofins.dk