Ejendomsudviklingskoncernen 2E Group noterer rekordoverskud og gang i flere og større boligbyggerier end nogensinde – til en værdi af 1,5 mia. kr. Kerneforretningen er fortsat rettet mod kvalitets- og prisbevidste boligkøbere primært i Storkøbenhavn, Aarhus og hjembyen Aalborg.

Stenstrup PR-pressemeddelelse for 2E Group A/S

Ejendomsudviklingsvirksomheden 2E Group A/S er endnu en gang kommet flot og velkonsolideret ud af et aktivt regnskabsår. 2016/17-resultatet før skat på 44,7 mio. kr. er det bedste i 10 år og lidt over årsresultatet for 2015/16. Resultatet er skabt på realiserede projektavancer primært i joint venture med faste byggepartnere.

2E Group A/S fremstår som en velpolstret virksomhed stiftet tilbage i 1997 – nu med en egenkapital på 171 mio. kr., en soliditet på 43 pct. og positiv pengestrøm i året på 16.7 mio. kr. Balancesummen er kun øget marginalt.

De fleste af 2E Groups projekter gennemføres i dag i samarbejde med faste byggepartnere. Udbyttet af disse projekter slår imidlertid alene igennem i resultatet i årsrapporten. I koncernregnskabets opgørelse af nettoomsætning opgøres – jfr. gældende regnskabspraksis – derimod alene projekter af de få 100 pct. 2E Group-ejede projektselskaber, som derfor viser et fald.

”Det særdeles tilfredsstillende årsregnskab er udtryk for et stadig mere optimeret og succesfuldt bygge- og salgskoncept og en velsammentømret og hårdtarbejdende kerneorganisation, der holder fokus,” forklarer stifter, indehaver og direktør i virksomheden Jesper Skovsgaard.

Forventer stigende aktivitet

Der forventes i det kommende år en stigende aktivitet og indtjening med baggrund i allerede indgåede købs- og salgskontrakter pr. dags dato. Koncernen råder over en god tilgang til byggefinansiering, som sikrer projekternes optimale gennemførelse. Virksomheden har for tiden byggeprojekter i gang til en skønnet salgsværdi af 1.5 mia. kr.

Alt projektsalg gennemføres af egen salgsorganisation i 2E Group og det tilknyttede ejendomsmæglerfirma 2E Bolig Projektsalg, der har salgskontorer i Aalborg, København, Farum, Hedehusene og Virum med nye på vej i Ølstykke og Århus.

2E Group har de seneste 21 år opbygget en fornuftig primær forretning med såvel udvikling, opførelse og salg af bolig- og udlejningsejendomme. Herunder altså også moderne og velindrettede kvalitetsrække- og kædehuse på omhyggeligt udvalgte og velbeliggende byggegrunde i først og fremmest Storkøbenhavn-, Aarhus- og Aalborg-området.

Virksomhedens forholdsvis begrænsede stab på 11 medarbejdere både udvikler, projekterer og sælger som regel selv de altid fuldmurede kvalitetsnybyggerier. Omvendt er selve byggearbejdet altså overladt til faste, mangeårige byggepartnere.

Satser på pris- og kvalitetsbevidsthed

Jesper Skovsgaard er derfor også optimistisk for 2E Groups forretningsgrundlag og placering i et marked, som, han forudser, fortsat vil vokse de kommende år:

”Den jævnt stigende vækst i forbrug, som efterhånden også kan mærkes i bolig- og ejendomshandel – kombineret med købernes øgede pris- og kvalitetsbevidsthed – er selvfølgelig til fordel for en virksomhed i et marked, som vores. 2E Bolig Projektsalg henvender sig, hvad angår boligudvikling og salg, netop til den på en gang kvalitets- men også omkostningsbevidste boligkøber, der ønsker en bolig med et fornuftigt antal velindrettede kvadratmeter for pengene og natur omkring sig. Men samtidig tæt på storbyens tilbud og gode indkøbsmuligheder,” forklarer Jesper Skovsgaard.

Nybyggerne på TV2

2E Group har mange boligprojekter rundt om i landet. Ofte stil- og størrelsesmæssigt lignende dette i Nærheden i Hedehusene, som har skabt ekstra opmærksomhed om 2E, da det som sponsorat indgår som kamparena i TV2s livsstilprogramserie Nybyggerne. Her er det i forgrunden vært på dette års Nybyggerne Puk Elgaard. Foto: Tove Koch / 2E Bolig Projektsalg.

2E Group har som bygherre i årevis stået bag mange større kvalitetsrækkehuse- og ejerlejlighedsbebyggelser rundt i landet og nu indimellem også endnu større private boligbyggerier – i hele bydele. Projekter lignende dem man gennem datterselskabet 2E Bolig Projektsalg for tredje år i træk leverer som ”kamparena” i.f.m. ”Nybyggerne” på TV2. Livstilsprogramserien med høje seertal kører igen fra 6. februar og ti uger frem over skærmen på TV2 i primetime. En strategisk satsning for den smalle 2E-projekt- og salgsorganisation, som i stadig højere grad viser sin værdi i form af øget kundekendskab til virksomhedens byggekvalitet og salgskoncept.

Illustrationsmuligheder:

2E Group har mange boligprojekter rundt om i landet. Ofte stil- og størrelsesmæssigt lignende dette i Nærheden i Hedehusene, som har skabt ekstra opmærksomhed om 2E, da det som sponsorat indgår som kamparena i TV2s livsstilprogramserie Nybyggerne.
På foto A er det i forgrunden vært på dette års Nybyggerne Puk Elgaard.
På foto B er det i forgrunden direktør og stifter Jesper Skovsgaard flankeret af Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler (t.h.) og projektdirektør hos byudviklingsselskabet NærHeden P/S, Ole Møller (t.v.).

For yderligere oplysning, kontakt: 2E Group direktør Jesper Skovsgaard tlf.: 2221 0606, email: js@2egroup.dk Eller se mere på www.2egroup.dk