Fødevarestyrelsen glæder sig over samarbejdet med robotudvikleren KP Automation i Ikast. Styrelsens nye avancerede robotløsning, der skal udtage og systematisere mange tusinde tests fra læggekartofler til eksport, præsenteres første gang i funktion på FoodTech-messen i Herning

Stenstrup PR-pressemeddelelse – i samarbejde med Grouleff Kommunikation –  for KP AUTOMATION

Danske kartoffelavlere eksporterede sidste år sygdomsfri højkvalitets-læggekartofler for et rekordbeløb af ca. 400 mio. kr. – på baggrund af årlig fremgang på ca. 5 pct. de seneste fem år ifølge brancheforeningen Danske Kartofter. For at dette høje niveau kan fastholdes og om muligt udbygges yderligere, kræver det bl.a. en grundig, troværdig laboratoriedokumentation for kvaliteten. En dokumentation, som Fødevarestyrelsen indtil i dag i kartoffelsæsonen har fuldtidsbeskæftiget op til seks medarbejdere dagligt med at ”proppe” prøver ud til – fra op til sammenlagt 8.000-10.000 læggekartofler hver dag. Og for kartoffelavlernes regning. En stor del af dette gentagede nedslidende, manuelle arbejde vil imidlertid fremover blive overladt til en avanceret robot – ja faktisk to robotter i samarbejde – i en løsning som teknologivirksomheden KP Automation i Ikast har udviklet for Fødevarestyrelsen. Den ventes at blive noget af et tilløbsstykke, når den præsenteres første gang offentligt i funktion på den internationale fødevareteknologimesse FoodTech i Herning, der foregår den 1.-3. november. Herefter skal robotten straks hjem og idriftsættes hos Fødevarestyrelsens Laboratorium i Lystrup ved Aarhus, hvortil der hver dag kører lastbiler med kartofler til prøveudtagningen.

Foto(s)(Kartoffelrobot 1 og 2): Fødevarestyrelsens nye robotløsning under de sidste vellykkede stresstests hos producenten KP Automation. Robotten automatiserer de mange tusinde prøver, der hver dag i sæsonen skal tages på danske læggekartofler til eksport. På foto 1 ses desuden Fødevarestyrelsens laboratoriechef Erik Dahm og styrelsens sektionsleder, Mette Bakmann, i drøftelse med KP Automations adm. dir. Kim Poulsen. (Foto Tony Brøchner)

Foto(s)(Kartoffelrobot 1 og 2): Fødevarestyrelsens nye robotløsning under de sidste vellykkede stresstests hos producenten KP Automation. Robotten automatiserer de mange tusinde prøver, der hver dag i sæsonen skal tages på danske læggekartofler til eksport. På foto 1 ses desuden Fødevarestyrelsens laboratoriechef Erik Dahm og styrelsens sektionsleder, Mette Bakmann, i drøftelse med KP Automations adm. dir. Kim Poulsen. (Foto Tony Brøchner)

”Vi glæder os meget. Alle test er kørt planmæssigt med vores medarbejdere og KP Automations teknikere de seneste uger, mens der blev fintunet på software og indstillinger hos KP Automation i Ikast. Og i det hele taget har samarbejdet med virksomhedens ingeniører og udviklere fungeret forbilledligt. De har været ekstremt lyttende og engagerede i arbejdet med en konstruktiv løsning på en vanskelig udfordring,” lyder det fra Fødevarestyrelsens laboratoriechef Erik Dahm. Han understreger, at man i fremtiden sikkert kan forvente flere specialudviklede robotter efter Industri 4.0-visionen i drift for styrelsen.

Kartoffel-udfordringen

Hos KP Automation er man også tilfreds med samarbejdet, resultatet og den erfaring, der er gjort. Ikast-virksomheden har de seneste år leveret opsigtsvækkende automationsopgaver for bl.a. forsvarsindustrien, plast- og legetøjsindustrien, fødevarebranchen, elektronik- og vindmølleindustrien. Og løsningerne er i brug langt ud over landegrænsen til så forskellige lande som USA, Indien, Brasilien og Polen.

”Kartofler er jo i virkeligheden meget forskellige i form og størrelse, og det at sikre at læggekartoflen holdes fast og roteres, så der automatisk udtages en prøve netop der ved ”navlen”, hvor kartoflen har hængt ved planten, er ikke så enkelt. Og bagefter at holde prøverne separerede og få dem systematiseret i poser, som skal mærkes med batchnummer og sikret, at næste prøve også tages med sterilt værktøj. Det er ikke uden grund, at denne opgave hidtil har været varetaget af mennesker med to hænder og et hoved*,” forklarer Kim Poulsen, adm. dir. hos KP Automation.

Fødevarestyrelsen regner med, at robotløsningen frigør fire medarbejderes arbejdskraft i kartoffelsæsonen (fra august til februar) og altså to årsværk fra det – ifølge medarbejderne – også overordentligt kedelige prøveudtagningsarbejde. Med en pris på robotløsningen på ca. to mio. kr. bør investeringen være tilbagebetalt på under tre år i sparede arbejdstimer.

Robotter og vision

Det var KP Automations erfaring og referencer fra udvikling af andre robotløsninger, der integrerer brug af visionskameraer, der genkender emner som f.eks. kartofler, der fik styrelsens laboratorium til i sin tid blandt flere andre at indbyde KP Automation til EU-udbuddet på opgaven. Virksomheden i Ikast vandt bl.a. på pris og ergonomisk velegnet opbygning.

”KP Automation havde en meget professionel tilgang og en overbevisende konstruktion og reference. Nu kan vores dygtige medarbejdere i høj grad slippe for dette kedelige arbejde og koncentrere sig om det, de virkeligt er uddannet til, altså analyserne af de automatisk udtagede prøver. Automatisering, hvor det er muligt, vil også gøre os mere vores ydelse endnu mere konkurrencedygtig i markedet”, tilføjer Erik Dahm.

Nu er en af de få tilbageværende manuelle opgaver i læggekartoffelforløbet, at der stadig skal indsamles 100 kartofler fra hvert vognlæs, som skal placeres individuelt på båndet, der løber forbi robotten. En opgave som Fødevarestyrelsen også senere ønsker automatiseret. KP Automations anlæg er desuden forberedt for en senere udvidelse med påsætning af batchnummer på prøveposerne, elektronisk datalogning, og sporbarhed.

*Til evt. faktaboks:
Sådan fungerer KP Automations robotløsning
Kartoflen køres ind i anlægget, klemmes godt fast. Et visionssystem med kamera finder propningsstedet / prøveudtagningsstedet og sender data til KP Automations robot nr. 1. Med propningsværktøjet tager robot 1 en prop, skyder skrællen af og putter proppen i posen.
Efter endt propning kører værktøjet over til ultralydsbadet og parkerer det brugte værktøj og tager et rent. Det brugte værktøj sænkes ned i ultralydsrenseren.
Imens tager robot 2 posen med propper og lægger den på en båndbane, som bringer poserne ud af anlægget. Herfra pakkes de manuelt, mærkes med batch nr. og sendes til analyse.
Ved hjælp af sensorer og visionssystemet, kan anlægget håndtere kartofler i forskellige størrelser.

For yderligere oplysning og kommentarer kontakt KP Automations partner og adm. dir. Kim Poulsen: Kim Poulsen tlf.: 25 44 29 02, e-mail: kim@kp-a.dk – eller partner og best. fmd. Keld Pedersen 40 20 72 73, e-mail: keld@kp-industri.dk Eller læs mere om KP Automation: www.kp-automation.dk

For yderligere kommentarer fra Fødevarestyrelsens Laboratorium kontakt laboratoriechef Erik Dahm , tlf.: 72 27 54 72, e-mail: ERDA@fvst.dk

Læs evt. mere om Industri 4.0: www.teknologisk.dk/industri-4-0/36707