Trods situationen i Ukraine, der for tiden koster den internationalt orienterede nordjyske krankoncern mange penge, er optimismen alligevel stor på længere sigt. En af verdens største kraner er netop bestilt, og der skal allerede i år ansættes mange nye medarbejdere i BMS Heavy Cranes

Stenstrup PR-pressemeddelelse for BMS A/S

Verdens 6. største og Europas 3. største kranselskab*, BMS Koncernen med base i Aalborg, har netop afleveret regnskabet for 2021. Det hidtil bedste med et resultat på 261 mio. kr. efter skat på baggrund af en omsætning på 2,8 mia. kr. De tilsvarende tal var i 2020 på henholdsvis 209 mio. og 2,1 mia. kr.

”2021-resultatet kan kun betegnes som meget tilfredsstillende særligt med baggrund i corona-udfordringerne, som vi nu forhåbentligt er ved at lægge bag os. På den baggrund har vi også en forventning om at kunne fortsætte den kontrollerede vækst i de kommende år. Situationen omkring Ukraine skaber dog risiko for afmatning specielt indenfor byggeriet,” vurderer koncerndirektør Jens Enggaard. Han fortæller, at der frem til 2024 er afsat 1 mia. kr. til indkøb af endnu mere moderne og energivenligt materiel, primært kraner til bl.a. support af en travl vindindustri. Et forretningsområde, der ventes endnu mere tryk på netop som følge af Ukraine-situationen og Vestens behov for at mindske den russiske olie- og gasafhængighed.

Antallet af fuldtidsansatte i koncernen steg i 2021 fra 1018 til 1144 – i et år hvor virksomheden samtidig investerede for ca. 600 mio. kr. I de kommende år er mindst et eksemplar af en af verdens største kraner desuden på vej til BMS Heavy Cranes.

Global forretning vokser mest

BMS-koncernens kran-aktiviteter deles mellem to sideordnede driftsselskaber. Udlejnings- og servicevirksomheden, BMS Group, der primært opererer i Skandinavien og bl.a. ses på mange danske byggepladser, og BMS Heavy Cranes, den projektorienterede organisation, der byder ind på løsning af nogle af verdens største logistik- og løfteopgaver globalt: Først og fremmest til vindsektoren både on- og offshore. Men også på enorme løfteopgaver med tilknytning til bl.a. olie- og gasboringer samt minedrift og andre industrier.

BMS’ koncerndirektør samt direktøren for BMS Heavy Cranes, Jens Enggaard (t.v.) og Morten Kammer

Begge forretningsområder er i vækst med BMS Heavy Cranes som den mest ekspanderende de senere år. BMS Heavy Cranes overhalede således i 2021 BMS Group omsætningsmæssigt og er vokset i omsætning fra 1,2 til 1,8 mia. kr. og fra ca. 450 op til ca. 550 fuldtidsbeskæftigede i perioden. Hos BMS Heavy Cranes arbejdes der efter en plan om at skulle nyansætte mange medarbejdere i løbet af 2022. Det sker såvel indenfor den faglærte gruppe – on site – af eksempelvis kranførere, sitemanagers, sikkerhedsfolk og riggers. Og samtidig til BMS Heavy Cranes´ hovedkontor i Nørresundby med bl.a. ingeniører, jurister, økonomer og andet kontorpersonale.

Yderligere ca. 1000 mennesker er samtidig beskæftiget globalt med BMS Heavy Cranes opgaver hos underleverandører. BMS Heavy Cranes opererer for nuværende på fem kontinenter med ca. 20 datterselskaber og indtil flere joint ventures.

Den skandinaviske gren i koncernen, BMS Group, har ligeledes på sit kerneområde – udleje af kraner med mandskab – i både Danmark, Sverige og særligt Norge oplevet et højt aktivitetsniveau og en 10 procents omsætningsfremgang. Dette fremstår dog i regnskabet lidt misvisende og i underkanten, idet de norske aktiviteter af regnskabstekniske årsager ikke længere fremgår af årsregnskabet i 2021-udgaven. Det skyldes, at BMS Koncernen i årets løb har fusioneret sit hidtil 100 pct ejede norske selskab ”Kranringen” ind i et større selskab, Crane Norway, som BMS Group nu i stedet ejer sammen med familien Stangeland fra Stavanger, med en halvpart til hver.

Crane Norway omsatte i 2021 for 900 mio. NOK med et resultat før skat på 90 mio NOK – og 350 ansatte. Det er imidlertid alene BMS Group’s andel af resultatet, der indgår i koncernens årsregnskab 2021.

På baggrund af væksten i medarbejdere i BMS Heavy Cranes flyttede BMS Groups administration af pladsmæssige årsager i løbet af 2021 til en nyindrettet adresse i Aalborgs sydvestlige del. BMS Heavy Cranes har nu sit eget domicil i Nørresundby.

Større og grønnere kraner

Hos BMS Heavy Cranes uddyber CEO Morten Kammer nyheden om, at man hos den hollandske kranproducent Huisman har bestilt foreløbig et eksemplar af en af verdens absolut største kraner ”3000mt Ringer Crane” til levering i løbet af 2023. Med option på levering af yderligere et eksemplar:

”Vi har store forventninger og også allerede de første opgaver på plads til den nye kran med en løftekapacitet på 1500 tons og en højde på op til 225 meter. Det er BMS Koncernens klart største enkelt investering til dato. Verdens vindmøller bliver stadig større, og det har de største af kranerne, der skal rejse dem, også behov for at blive,” som Morten Kammer siger.

3000mt Ringer-kranen bliver i øvrigt elektrisk og ikke dieseldrevet, hvilket spiller godt ind i visionen om, at BMS Heavy Cranes ikke alene skal fortsætte med at assistere en grøn. BMS skal også selv som samarbejdspartner i fremtiden levere sine kunder noget af verdens mest energi- og klimavenlige kranservice.

Ukraine koster direkte og indirekte

Tilbage til det netop afsluttede 2021-koncernregnskab og BMS Heavy Cranes andel, så glæder Morten Kammer sig i øvrigt over, hvor særligt godt det i 2021 er gået mange steder i verden, men specielt i Norge, Australien og Fjernøsten. Ligesom der er specielt store forventninger i de kommende år til markederne i bl.a. USA, Afrika, England og Finland.

”Omvendt er konkurrencen også øget og indtjeningsmulighederne mindsket bl.a. pga. af de voldsomt stigende fragtrater og brændselsomkostninger samt forsyningskæderne i det hele taget. Vi var netop i 2020 startet op i og havde store forventninger til Ukraine, hvor vores aktiviteter nu midlertidigt er sat helt i stå på grund af Ruslands invasion. Vi kan allerede nu se, at situationen, vil koste betydeligt på bundlinjen i 2022, også fordi vi har valgt at bibeholde ca. 25 medarbejdere i Ukraine,” forklarer Morten Kammer.

Trods inflation og prisstigninger noteres det samtidig, at BMS Heavy Cranes kontraktligt allerede er bundet prismæssigt af aftaler med sine største kunder i 2022 og et stykke ind i 2023.

Illustration 1: BMS’ koncerndirektør samt direktøren for BMS Heavy Cranes, Jens Enggaard (t.v.) og Morten Kammer.

Illustration 2: BMS Heavy Cranes nye 3000mt Ringer-kran, som den kommer til at se ud, når den modtages i 2023.

*Ifølge IC50-toplisten. Tjek evt. side 18 og 19 på dette link: https://digimag.internationalcranes.media/magazine/reader/216213

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Koncerndirektør Jens Enggaard, BMS Koncernen, tlf. 7013 7138 og jje@bms.dk
  • Direktør/CEO Morten Kammer, BMS Heavy Cranes, tlf. 4191 7100 og mk@bms-hc.com