Indehaverne er klar til ”Lene Bjerre Design version 2.0” efter bankakkord, gældseftergivelse fra aktionærer og gennemførte omkostnings- og mandskabsreduktioner. Nu forhandles med mulige nye investorer om tre mio. kroner til ny kapital. Samtidig er virksomhedens produkter blevet gjort tilgængelige på bl.a. Amazon

Stenstrup PR-pressemeddelelse for LENE BJERRE DESIGN A/S

Bjarne og Suzanne Poulsen, siden 2006 indehavere af interiørvirksomheden Lene Bjerre Design a/s, er optimistiske efter, at virksomheden i forbindelse med sit netop afleverede årsregnskab for 2019 har fået godkendt en klar og konstruktiv plan for fortsættelsen af den nu omkostningsoptimerede og snart rekonstruerede virksomhed i Nibe:

”Oven på et længe ventet negativt resultat for 2019, der viste sig at ende på minus 20,9 mio. kr. før skat mod minus 6,5 mio. kr. året før, har vi gjort rent bord. Via en akkord og en ny forretningsplan, der er godkendt af vores mangeårige trofaste bankforbindelse, Sydbank, har Lene Bjerre Design fået stillet en betydelig gældsnedskrivelse i udsigt, så vi kan starte på en frisk. Stemningen er god, og virksomheden, vi og vores engagerede medarbejdere er klar til, hvad man kunne kalde ”Lene Bjerre Design version 2.0,” fremhæver parret. Bjarne og Suzanne Poulsen vedgår sig ansvaret for et økonomisk utilfredsstillende 2019, hvor omkostningerne såvel finansielt som mandskabsmæssigt viste sig væsentligt større end forventet til etablering af en digitaliseret handelsplatform med topmoderne webshop såvel B2B og B2C.

”Det har været én af målsætningerne at sikre, at vores kunder har adgang til at handle med os online og direkte på vores lager, når det er mest belejligt for dem,” forklarer Bjarne Poulsen. Herudover er virksomhedens produktsortiment blevet tilpasset, og er nu også blevet gjort tilgængelige hos betydende internationale webhandelsplatforme som Amazon m.fl. Eksportprocenten på 85 pct skal gerne øges de kommende år.

”Set i bakspejlet burde vi have igangsat dette projekt et par år tidligere. Nu er vi imidlertid kommet igennem den værste periode: Systemintegrationerne fungerer endeligt optimalt, teamet er sat i forhold til fremtidens opgaver, og vi oplever en betydelig vækst på denne stadig vigtigere webhandel i forhold til sidste år. Hvilket igen har gjort det realistisk sammen med vores omkostningstilpasninger at budgettere med et resultat tæt på nul i indeværende år mens der forventes positive tal på bundlinien allerede i forhold til regnskabet for 2021, hvor den igangværende turnaround, der blev igangsat i 2018, er overstået. Der er god grund til optimisme og til at se fremad,” pointerer Bjarne Poulsen.

Det skal i den forbindelse nævnes, at antallet af medarbejdere er reduceret fra 43 i 2018, over 36 i 2019 til nu kun 23 i 2. halvdel af 2020, hvilket selvfølgelig har reduceret lønomkostningen og dermed nulpunktsomsætningen betragteligt fra indeværende års regnskab.

Corona har forsinket investor

Ægteparret Poulsen har sammen med banken aftalt, at forudsætningen for gældsnedskrivning er, at der skal findes en ekstern investor for 3 mio. kr. inden 20. december. At det ikke er lykkedes inden regnskabets offentliggørelse, tilskrives bl.a. den usikkerhed, der er skabt af Corona-situationen, der har gjort investorer ekstra forsigtige.  Forsinkende for den proces var desuden en kritisk, offentlig ytring fra en kortvarig stor aktionær, som ovenpå uenighed om prioriteringerne blev købt ud i maj i år.

Årsagen til det voldsomme underskud skal søges i perioden fra foråret 2019. I dag erkender ejerne, at man den gang for hurtigt fik reduceret de traditionelle salgsaktiviteter med personlig kontakt og deltagelse på messer for i stedet at flytte for mange ressourcer mod fremtidens onlinesalg. Men det var virksomhedens set-up imidlertid teknisk ikke tilstrækkeligt klar til på daværende tidspunkt.

”Det har nu igen høj prioritet i virksomheden samtidig at sikre de personlige kunderelationer, da de er afgørende for et godt kundeforhold,” siger Bjarne Poulsen, der er overbevist om, at den nødvendige investor snart er fundet:

”Forhandlinger med pengefolk, som, vi vurderer, passer til virksomheden, er i gang. En sådan investor vil på de givne vilkår og på baggrund af den klare budgetmæssige fremgang de seneste måneder få meget for sin investering,” vurderer Bjarne Poulsen.

For yderligere oplysning kontakt: Indehaver Bjarne Poulsen har som udgangspunkt ikke yderligere kommentarer udover ovennævnte. Eventuelle bemærkninger kan fremsendes på email: bjp@lenebjerre.com Læs mere om virksomheden på: www.lenebjerre.com