Med den 13. ordre i 2020 på klimarigtig processorvandkøling til internationale datacentre er den børsnoterede cleantech-virksomhed med hovedsæde i Aalborg nu også ved at få godt gang i den del af sin allerede store eksportforretning. Asetek har som ”årets børsvinder” på Oslo Børs* ellers primært skabt stort overskud i 2020 på vandkøling af gamercomputere. Stifteren glæder sig over Concito-opbakning for best practice, mens man afventer klimaministerens opbakning

Stenstrup PR-pressemeddelelse for ASETEK A/S

Seneste store datacenterordre informerede Asetek A/S Oslo Børs om for få uger siden. Ordren fra en verdenskendt serverproducent er også Aseteks største enkeltstående i år og har en værdi på 900.000 dollars, hvilket bringer den samlede værdi af Aalborg-virksomhedens datacenterordrer i 2020 op på foreløbig 7,8 mio. dollars**. Mere end tre gange op i værdi ift, hvad virksomheden som OEM solgte for til datacentre sidste år – eller i øvrigt noget år tidligere.

Den positive udvikling, stadig flere og større datacenterordrer, er ekstra interessant, fordi der både i EU og Danmark samtidig opleves voksende politisk og forskningsmæssig interesse for, at der skal stilles klimakrav til netop datacentre om udnyttelse af deres enorme mængder af restvarme i eksempelvis fjernvarmenettene. Sådan, som Aseteks Liquid Cooling-teknologi af bl.a. Concito roses for at være Best Practice for***.

For Asetek A/S, der er noteret på Oslo Børs, har 2020 på trods af Corona udviklet sig til et særdeles fremgangsrigt år med en markant ordrefremgang på mere end 30 procent og et nu forventet overskud, der to gange er opjusteret, på 9-10 mio. dollars. En udvikling, der samtidig har ført til en mere end tredobling af børskursen fra årets begyndelse til nu. Virksomheden udvikler og producerer forskellige patenterede produkter med tilknytning til processorvandkøling – til såvel højtydende PCer som servere til bl.a. supercomputere og datacentre. Servernes stadig hårdere arbejdende indbyggede processorer kræver en effektiv køling, der kan følge med, hvis ikke de hurtigt skal brænde sammen pga. af den stadigt større mængde overskudsvarme, der skal ledes væk.

Otte mio. solgte pumpesystemer

Her har Aseteks unikke processorvandkøleteknologi med små pumper monteret i lukkede kredsløb direkte på processorerne vist sig langt mere effektiv i forhold til konventionel ventilatorluftkøling, og tillige væsentlig mindre energikrævende og mindre støjende. Hvilket mange HPC-brugere og særligt det voksende antal brugere af gamer-PCer de senere år har taget til sig som ”state of the art”, i en grad så Asetek som primært OEM efterhånden har solgt 8 mio. stk. Til indbygning i produkter fra kendte producenter som HP, Fujitsu og Intel med mange flere – men også voksende salg gennem OEM-kunder til PC-selvbyggere.

Aseteks omsætning udgøres da også primært af salg, der endnu ikke relaterer sig til de datacentre, der ellers agerer gigastore centrale ”harddiske” for vores mobiler og tablets. Men begge segmenter – og altså ikke længere alene PC-siden – vokser nu betragteligt for Asetek.

Vandkøling løser kæmpe klimaproblem

Datacentre, der benytter processorvandkøling, kunne løse en kæmpe og voksende klimaudfordring idet bl.a. Energistyrelsen herhjemme forventer, at hele 17 procent af Danmarks strømforbrug i 2030 vil gå til datacentre, der f.eks. forbruger strøm svarende til opvarmningen af flere end 50 kopper kaffe hver eneste gang, der f.eks. streames bare én spillefilm på én smartphone, tablet, PC eller Smart-TV. Vores hastigt voksende internetforbrug, arbejdsmæssigt som privat, herunder f.eks. på sociale medier koster et enormt energiforbrug i datacentrene. Udviklingen ses tilsvarende i hele Europa og verden med et CO2-aftryk på højde med den globale flytrafiks (før Corona) på højkant. Alt efter hvor grøn den indgående strøm til datacentrene er, der benyttes.

Aseteks unikke liquid cooling-teknologi gør det imidlertid samtidig muligt at genbruge 80 procent af datacenterets indgående strøm, da restvarmen herfra – uden brug af fordyrende og ekstra energikrævende varmepumper – kunne sendes direkte tilbage til fjernvarmenettene som 60 grader varmt vand. Sådan som Aseteks eget lille demonstrationsdatacenter allerede gør det med tilslutningen til Aalborgs fjernvarmenet og dermed opvarmer 5-8 af byens husstande****. Et potentiale, som fuldt forløst i alle landets datacentre, har potentiale til fuldt at forsyne samtlige husstand i Aarhus, Aalborg og Odense med fjernvarme.

Køber foreløbig pga strømbesparelse

Så langt er Asetek imidlertid ikke i forhold til teknologivirksomhedens hidtidige datacenterordrer, selv om virksomheden altså i år har modtage mange flere og støre datacenterordrer end tidligere:

”De datacentre, der etableres flere og flere af rundt om i verden, og som har Asetek vandkøling indbygget i deres ofte tusindvis af servere, gør det indtil videre primært, fordi vores vandkøling er mere effektivt og at datacentrets strømforbrug dermed bliver 15-25 procent lavere. Yderligere klimarigtig tilkobling til fjernvarmenettene er derimod endnu ikke i kundernes fokus, bl.a. fordi kommercielle datacentre foreløbig ikke ønsker at opfatte sig selv som varmeværker,” forklarer Aseteks COO John Hamill (eller ASE?) fra afdelingen i San Jose, Californien.

Virksomheden, der i øjeblikket beskæftiger ca. 130 medarbejdere globalt med omkring 80 primært ingeniører placeret i Aalborg, er i øjeblikket ved at finde plads til ca. 25 pct flere medarbejdere. Asetek A/S har samtidig netop købt en ny Aalborg-grund ved motorvejen, hvor der de næste år skal etableres nyt hovedsæde og produktion med tre gange så meget areal. Den satsning gør virksomheden primært pba. de opnåede resultater på PC-markedet. Asetek beskæftiger desuden ca. 450 medarbejdere med masseproduktion i Kina.

”Hos Asetek er vi imidlertid fuldt bevidste om, at man specielt i EU men også mange steder i de enkelte medlemslande, bl.a. i Tyskland, bliver mere og mere fokuseret på at løse restvarmeudfordringen fra datacentre ved at stille krav om cirkulært genbrug i bl.a. fjernvarmenettene,” bemærker Asetek-CEO og stifter André Sloth Eriksen. Han nævner samtidig, at UBA (Umwelt Bundesamt) i Tyskland, som svarer til Miljøstyrelsen i Danmark, i øjeblikket er i gang med et grundigt studie af de løbende målinger af Asetek-datacenter-resultater.

”Hvordan de generelle internationale krav så ender med at blive formuleret, og i hvor høj grad, at klimaminister Dan Jørgensen herhjemme ønsker, at Danmark virkeligt skal fremstå som et ægte grønt foregangsland står mere uklart. Foreløbig glæder vi os over, at Concito – Danmarks Grønne Tænketank – i sommer offentliggjorde et notat, der netop argumenterer for at stille krav, der i øvrigt matcher Aseteks teknologi som best practice”.

*Asetek blev allerede den 19. okt. udnævnt til Årets Børsvinder af Finansavisen.no – siden er kursen yderligere steget, se: https://finansavisen.no/nyheter/teknologi/2020/10/19/7578412/arets-borsvinner-hever-guidingen?fbclid=IwAR2_9WXvXgkwx6Tb2ew91xqaQBDGhfHu8Z-oTJLPZb9bin_6EczkNvojqjA

**På dette link er årets 13 Asetek-datacenterordrer oplistet i kort form med oplysninger, der er meddelt Oslo Børs. Det er langt fra altid, at kunden eller slutbrugeren har ønsket sit navn frem: https://ir.asetek.com/stock-exchange-releases/larger-announced-orders

***Se Concitos i alt ti ”Konkrete forslag til krav til datacentre i EU, som kunne indskrives i Energieffektivitetsdirektivet,” som vi på Asetek finder yderst relevante og velovervejede: https://concito.dk/concito-bloggen/eu-boer-stille-krav-om-energieffektive-koeleloesninger-datacentre

**** Se evt. denne 3 minutters video om den cirkulære sammenkobling af Aseteks eget datacenter med Aalborg Forsynings fjernvarmenet, hvori forsyningschefen også udtaler sig om rentabilitet og perspektiv: https://youtu.be/gD_Wwn1hd2s

For yderligere oplysning og kommentarer kontakt:

Aseteks CEO André Sloth Eriksen, tlf. 21 25 70 76 og e-mail: ase@asetek.com

Og læs mere om Asetek på www.asetek.com Herunder om vores klimavision og -indsats på www.grønneredatacentre.nu  hvor også professor Henrik Lund, Aalborg Universitet, bl.a. uddyber, hvorfor Asetek’s Liquid Cooling-teknologi vækker så stor klimaoptimisme i forhold til cirkulær genindvinding i fjernvarmenettet.

About Asetek
Asetek, the creator of the all-in-one liquid cooler, is the global leader for liquid cooling solutions for high performance gaming and enthusiast PCs, and environmentally aware data centers. Founded in 2000, Asetek is headquartered in Denmark and has operations in China, Taiwan and the United States. Asetek is listed on the Oslo Stock Exchange (ASTK).