15 patenter – fra program til billedgenkendelse indenfor kræft til hospitalssengsløfter på baggrund af idéer fra medarbejdere – er i centrum, når Sophie Løhde mandag den 11. december er i Aalborg for at opleve vellykkede eksempler på offentlig/privat innovationssamarbejde. Til gavn for regionens patienter, medarbejdere og hospitalernes anseelse – med private arbejdspladser til følge

Stenstrup PR-pressemeddelelse for AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL (udsendt til pressen nogle dage før – fotoet er fra begivenheden, der bl.a. førte til et fire minutter langt tv-indslag i TV2Nyhederne kl. 19 samme aften, samt denne TV2-netartikel – og dette tv-indslag på TV2Nord!)

En mere effektiv offentlig sektor med samarbejde på tværs af sædvanlige offentlige og private skel er omdrejningspunktet for Sophie Løhdes arbejde som minister for det nyligt oprettede ministerium for offentlig innovation. For hvordan gør vi eksempelvis sammen sundhedsvæsnet endnu bedre indenfor budgetterne?

Ministeren kommer til at opleve en række meget konkrete eksempler – højteknologiske som lavpraktiske – når hun mandag eftermiddag den 11. december besøger Idéklinikken, Region Nordjyllands unikke innovationsenhed under Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital. Her har netop offentligt – privat samarbejde om videreudvikling og markedsmodning af medarbejdernes bedste ideer siden 2009 været et af hovedmålene.

Et andet og måske det vigtigste mål for Ideklinikkens virke er medarbejderdreven innovation. Altså grundtanken om, at det i høj grad er medarbejderne, der – via deres daglige arbejde og rutiner – har ekspertviden om, hvad der kan gøres bedre, hvor og hvordan – teknisk såvel som hvad angår arbejdsgange og –rutiner. Ideklinikken bidrager på den måde til, at daglige problemstillinger og måske frustrationer i stedet kan vendes til større arbejdsglæde hos mange ansatte – til gavn for patienter og borgere.

Ideerne fra Region Nordjyllands mere end 12.000 ansatte har været gode – ja ind i mellem brillante – konkrete og mange. Og de 10 ansatte i Ideklinikken, den tværfaglige innovationsenhed i Forskningens Hus har hver dag siden etableringen for syv år siden haft rigeligt at rive i. Faktisk er allerede en stor del af de over 600 indkomne ideer videreført med henblik på produktudvikling og realisering. 15 rigtig gode ideer har oven i købet ført til patenter.
Eksempler som:
• Stræksensoren, der måler f.eks. fodfejlsstilling og forebygger slidgigt.
• ”Prædiktiv model” – En computermodel, der forbedrer behandlingen med blodfortyndende medicin og nedsætter omkostninger forbundet hertil.
• Sengeløfter, der gør det nemt at rengøre sygehussengene og herved nedsætter smitterisikoen.
• EchoClip´en, der hjælper lægen med at kvalitetssikre bypassoperationer ved at tage billeder af kranspulsåren og syningerne under operationen.

……er blot nogle få eksempler, der har ført til patenter og patentansøgninger og enten allerede er sat i produktion af private virksomheder og har skabt private arbejdspladser.
For en del af Idéklinikkens øvrige projekter er der tale om lokale virksomheder.

”Vi vil alle sammen gerne tages alvorligt for det arbejde, vi udfører, og den erfaring, som vi har opnået. Uanset om det drejer sig om rengøringsassistenten, portøren, sygeplejersken, terapeuten eller lægen o.a., skal medarbejderen med den gode ide opleve, at de som dagligdagseksperter i deres arbejdsfunktioner på regionens arbejdspladser bliver taget alvorligt i Ideklinikken, ” fortæller Region Nordjyllands afgående innovationschef, chefrådgiver Kjeld Lisby.

Ministeren vil på den sidste del af besøget desuden blive præsenteret for et par eksempler på, hvad man hos Ideklinikken opfatter som værende primære udfordringer i forhold til at bringe innovation op i et højere gear. Udfordringer som ”dødens gab” for de ideer der går mod et verificeret koncept, som virksomheder vil arbejde videre med, samt barriererne ved at arbejde med innovation, når innovationsafdelingen er en integreret del af driftsorganisationen. Udfordringer der i sidste ende forsinker eller hindrer udviklingen af et mere effektivt sundhedsvæsen.

Et begrænset antal journalister og fotografer er velkommen til at overvære ministerens halvanden times besøg og se de eksempler hun præsenteres for samt møde folkene bag. Sygehusansatte som private samarbejdspartnere vil undervejs fortælle om projekterne og deres engagement. Pressen bør være på plads i auditoriet i Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15 til arrangementet mandag den 11. dec. kl. 13.30. Tilmelding til Jette Frese Andersen 97 66 6300 eller jefra@rn.dk

For yderligere information om Idéklinikken kontakt afgående innovationschef, chefrådgiver Kjeld Lisby tlf.: 97 66 62 44/ 30 54 42 96 eller email: k.lisby@rn.dk Og læs evt. mere om Idéklinikken på: www.ideklinikken.rn.dk