BMS-koncernen med aktiviteter på fem kontinenter øgede i 2019 omsætning og indtjening bl.a. som følge af voksende international aktivitet på vindmølleområdet. I den kommende tid vil man udvise særlig forsigtighed pga. corona-krisen men har i øvrigt særligt blik på nye opgaver i Vietnam og i forbindelse med den kommende Femern-forbindelse

Stenstrup PR-pressemeddelse for BMS

A. Enggaard Kraner A/S, der er hovedaktionær i BMS-koncernen, oplevede solid fremgang i 2019, som det fremgår af den netop fremlagte årsrapport. Årsomsætningen i de to selskaber – BMS Heavy Cranes og BMS Group – steg fra samlet 1,596 til 1,885 mia. kr. eller 18,1 procent. Fremgangen var hovedsageligt en følge af en næsten tilsvarende fremgang i kroner og øre – knap 325 mio. kr. – hos BMS Heavy Cranes, som beskæftiger sig bl.a. med vindmølleprojekter internationalt både on- og offshore. Det samlede resultatet efter skat i koncernen steg i perioden fra 93,4 i 2018 til 106,1 mio. kr. i 2019.

Ifølge den administrerende direktør Jens Enggaard er det særligt BMS Heavy Cranes’ projekter i Australien, Rusland, Spanien, Norge, Sverige og Taiwan, der sikrede fremgangen. Herunder stor fremgang på aktiviteter på meget store specialprojekter, hvor nogle af de allerstørste kraner kommer i anvendelse, som f.eks. Liebherrs LR 11350, der kan løfte op til 1600 tons og koster omkring 100 mio. kr. Hvad angår den øvrige del af BMS’ aktiviteter, der hovedsageligt foregår på det danske, norske og svenske marked, så var 2019 på samme høje niveau med 2018 som følge af den generelt kraftige aktivitet i byggeriet i perioden.

”I en tid hvor samfundsbevidstheden internationalt øges omkring grøn energi, er det naturligvis særligt tilfredsstillende, at BMS’ langsigtede strategi bærer frugt mhp. internationalisering og styrkelse af vores vindmølleaktiviteter. Det skyldes vores dygtige medarbejdere og vores satsning på uddannelse af dem,” vurderer Jens Enggaard.

Den samlede koncern har over en femårig periode investeret et milliardbeløb i materiel, senest 325 mio. i 2019. Jens Enggaard beskriver det som kapitalkrævende at vækste i et marked, hvor så store kraner anvendes. Koncernen har ved regnskabsårets udgang 932 ansatte og efterhånden lidt flere udenlands end i Danmark, hvor BMS samtidig fortsat holdt fast i positionen som betydende aktør på kran- og lastbillift-området i et 2019, hvor aktiviteten i dansk byggeri endnu en gang var høj og med til at sikre BMS et solidt regnskabsår.

2020 i coronaens skygge

Når direktør Jens Enggaard forsøger at kigge ind i resten af 2020 og de kommende år, kommer han ikke uden om at nævne corona-krisen, som de seneste måneder og formentlig i en lang periode herefter vil koste Danmark og de lande, hvor koncernen i øvrigt har aktiviteter, dyrt på grund af recession og enorme ekstra omkostninger til statslige hjælpepakker.

Mens man i BMS Heavy Cranes forudser fortsat højt aktivitetsniveau, forventes indtjeningen her let presset pga. de mobilitetsproblemer, som corona forårsager. I den resterende del af BMS-koncernen var forventningerne til 2020 allerede før corona en aktivitetsnedgang ift. til 2019. Men med corona-krisen forventer BMS nu yderligere nedgang allerede i indeværende år.

”I Norge har vi allerede oplevet kraftig nedgang siden marts, idet det virker som om, at samfundet her er blevet lukket mere ned end i eksempelvis Danmark, samtidig med at man jo også her er mere negativt påvirket af olieprisens fald. Konsekvenserne er endnu uafklarede. Hos BMS vil vi udvise stor forsigtighed, hvad angår investeringer og forbrug de kommende måneder, samtidig med at vi generelt ser grund til at bevare optimismen, da virksomheden er godt rustet til en periode med modvind,” konstaterer Jens Enggaard.

På positivsiden nævner Jens Enggaard bl.a. den kommende Femern-forbindelse, som BMS planlægger efter at skulle påtage sig væsentlige opgaver i forhold til i de kommende år. Af samme årsag har BMS Group netop erhvervet egnens meget respekterede kranfirma NKU Kran hjemhørende i Nykøbing Falster. BMS har dermed sikret sig en fremtidig base på Lolland-Falster til Femern-arbejdet – på linje med de øvrige danske BMS-afdelinger i København, Hedehusene, Kalundborg, Odense, Kolding, Aarhus, Holstebro, Esbjerg Thisted og hovedkvarteret i Aalborg.

BMS har desuden adskillige afdelinger på fem kontinenter. I denne uge er således indgået en joint venture med en lokal partner i Vietnam, hvor virksomheden i fremtiden også forventer meget stor aktivitet på vindmøller.

Illustration: BMS har øget sine internationale aktiviteter. F.eks. er BMS-medarbejdere og materiel tre steder i Australien netop nu i gang med at rejse i alt 175 vindmøller for Vestas.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Adm. direktør Jens Enggaard, BMS A/S, tlf. 7013 7138 og jje@bms.dk

Læs mere om BMS A/S på www.bms.dk