GomSpace A/S i Aalborg satser på pensionskasseinvesteringer om få år og lancerer nu ny 3 trins strategiraket. Den skal frem mod 2030 føre til mangedobling af såvel antallet af opsendte GomSpace-satellitter som af indtjeningen på hver enkelt satellit. I fremtiden ser man en betydeligt bedre forretningsmodel i at lease eller tilbyde satellitservice på abonnement fremfor at sælge til kunderne. Kursen bliver nu sat mod en fremtidig status som serviceprovider og minimum 5 pct.’s andel af det voksende globale marked. Vejen går over industriel modning, der kan sikre forsikring af satellitterne.

Stenstrup PR-pressemeddelelse for GOMSPACE A/S

Da den britiske multimilliardær Peter Kendal Hargreaves gennem sin fond ”The Hargreaves Family No. 14” i marts indtrådte som ny 16 procents hovedaktionær i nordjyske GomSpace A/S, udgjorde kapitaludvidelsen med 103 mio. svenske kroner i virkeligheden den første væsentlige del af finansieringen af det første udviklingstrin i en ny tretrins strategiraket for fremtidens GomSpace. ”Vision 2030”, der nu lanceres, skal frem mod 2030 flytte det ambitiøse nordjyske satellitudviklingsfirma fra sin nuværende status som ledende europæisk teknologiudvikler indenfor nanosatellitter til en fremtid som pålidelig leverandør af satellitinfrastruktur, hvor kunderne i stedet for at eje kan lease eller abonnere sig ind:  

”Vores vision og køreplan sigter mod i 2030 at blive verdens førende udbyder af infrastrukturer af både nano- og de lidt større mikrosatellitter,” som GomSpace’ CEO Niels Buus udtrykker det.

Satellitoperatørernes Volkswagen eller SpaceX, om man vil!

Ligesom at Elon Musks SpaceX tilbyder f.eks. NASA’s astronauter relativt billig og problemfri kvalitetstransport frem og tilbage ud i rummet, har GomSpace med Vision 2030 sat et lignende mål, der skal gøre samarbejde langt mere enkelt og forudsigeligt for kunderne. Det sker på baggrund af måneders grundigt forarbejde i GomSpace-ledelsen. Et forarbejde som med assistance fra Porsche Consulting har ført til Vision 2030 med tilhørende detaljeret køreplan for processen inspireret af bilindustrien og i særlig grad af VW’s forretningsmodel.

Niels Buus, CEO GomSpace, har præsenteret virksomhedens nye strategi og vision.

Tiltrækker kloge hoveder

GomSpace ansætter i øjeblikket ingeniører på stribe for bl.a. at kunne honorere sin opsigtsvækkende udviklingskontrakt med spanske Startical* om en fremtidig revolutionerende satellitkommunikation for den internationale flytrafik. Med samme engagement er teknologivirksomheden i Aalborg også ved at etablere selvstændig afdeling i Toulouse, centrum for europæisk luftfart- og rumindustri, for at placere sig endnu mere centralt for det voksende internationale marked for nano- og mikrosatellitter. Med det centralt placerede brohoved forstærkes evnen samtidig til at tiltrække endnu flere af verdens bedste ingeniører, der kan være med til at realisere GomSpace-planen om at blive verdens førende udbyder af både nano- og mikrosatellitinfrastrukturer og -konstellationer – altså hele net af satellitter – leveret på servicekontrakter.

Parallelt skal GomSpace – med for tiden ca. 230 ansatte – altså over de næste 3-4 år gennem tre udviklende faser:

  • Fase 1: ”Produktinvesteringsprogram” som igangsættes senere i 2022, hvor GomSpace bevæger sig fra ”blot” – som nu – at være teknologiledende til at fokusere ind på udvikling af få satellitmodeller, der kan konfigureres til at dække langt de fleste kunders behov.
  • Over en fase 2: ”Industrielt produktionsprogram,” der forhåbentligt kan igangsættes i løbet af 2023, hvor prototyperne fintunes til satellitkonstellationer egnet til hurtigere industriel produktion pba. en kommercialisering til overordnede kvalitetsstandardprodukter, der bl.a. senere – i fase 3 – kan forsikres og tiltrække sig pensionskasseinteresse.
  • Med henblik på fase 3, der søsættes omkring 2025 / 2026, således visionen for strategien kan opnås og produktsortimentet tilbydes kunderne på enten abonnement eller leasing. GomSpace vil til den tid som serviceprovider tage ansvar og økonomisk risiko for alt på kundernes vegne: Fra udvikling og opsendelse til styring og drift.

Altså uddyber Niels Buus: ”Fra – som idag – at være ordreproducerende med primær vægt lagt på kostbar udvikling fra bunden af hver enkelt kundes næsten håndlavede satellit, hvor imidlertid kun 30 pct. er genbrug af standardprodukter fra GomSpace-sortimentet. Til at mindst 60 procent i fremtiden bygger på genbrug af udviklet teknologi i form af kvalitetsmoduler fra fremtidens GomSpace-program og avancerede produkthylde.”

Det betyder bl.a. også, at ekspeditionstiden ift. den enkelte kunde kan og skal bringes ned fra 12 til 6 måneder – fra kontraktunderskrivelse til levering forud for opsendelse og ibrugtagning. Det er der nemlig langt flere penge i: Virksomhedens indtjening forventes at kunne hæves fra 5 pct. til omkring 15 pct. efter fase 2 og hele 30 pct. efter fase 3 (EBIT-potentiale, når alle tiltag er indfaset. Skønt produktionsomkostningen og dermed prisen på hver enkelt satellit samtidig er væsentligt reduceret.

I 2030 forventes virksomheden også at have potentiale for flere end 1000 ansatte. Primært stadig i Aalborg men til den tid altså også i Luxemburg, i Uppsala, i Toulouse, i USA og i Spanien. Sidstnævnte hvor man bl.a. meget konkret håber til den tid også at have både vundet og leveret på den efterfølgende hovedkontrakt ovenpå Indra-kontrakten på først tre banebrydende testsatellitter, der i øjeblikket er under udvikling. På spil er her den endelige og meget værdifulde ordre på et helt net (konstellation) af ca. 250 nanosatellitter, der skal revolutionere evnen til at kommunikere fra jord til fly i luften, og samtidig forkorte de oversøiske flyruter, der vil kunne lægges tættere uden at gå på kompromis med flysikkerheden. Et forretningsområde som Niels Buus satser på med tiden at se udbredt globalt med GomSpace som hovedaktør / serviceprovider.

Satellit på leasing-kontrakt

I dag tjener hverken GomSpace eller konkurrenterne på satellitmarkedet reelt penge, selv om man hos GomSpace faktisk nærmer sig sorte tal på bundlinien og som en af meget få spacevirksomheder de sidste 2 år har skabt positive pengestrømme.

”Det bør blive meget bedre, når vi i fremtiden, i fase 3, vil tilbyde pakkeløsninger med såvel selvfølgelig satellitudvikling og produktion men herudover også opsendelse, styring og drift i en udvidet forretningsmodel, som er drevet af at satellitterne kan forsikres” forklarer Niels Buus.

Og ikke nok med at man vil satse på industriel produktion af GomSpace’s udviklede modulopbyggede samlesæt fra hylderne. GomSpace arbejder hen i mod at tage i hvert fald 5 procent af et voldsomt voksende marked for nano- og mikrosatellitter, der skønsmæssigt, ifølge Porsches markedsanalyse for Gomspace vil vokse med mere end 30 procent årligt og altså tidobles i antal og vokse til i alt 13.500 satellitter frem mod 2030. Heraf skal altså mindst 700 stk. i perioden udvikles, produceres, opsendes og en del af dem også gerne operereret af GomSpace i de to mindste af fire kendte satellit-størrelser, nano og mikro til en samlet værdi af 700 mio. dollars for GomSpace.

Udviklingen går mod, at stadig flere virksomhedstyper får brug for at få sendt satellitter op, f.eks. alle de fremtidige elbilproducenter og andre med behov for overvågningsudstyr og satellitobservation af Jorden – fra GPS-styrede plæneklipperrobotter til forsvarsindustrien og havmiljøovervågningen.

”Som vi eksempelvis også allerede ser det på bilmarkedet i dag, er vi overbevist om, at slutkunden vil foretrække, at en troværdig serviceprovider som GomSpace tager sig af alt fra udvikling over produktion og opsendelse til styring og drift. Hellere end at stå med hele den kostbare investering og manglende know-how selv, vil flere og flere kunder foretrække at lease eller abonnere sig ind på f.eks. 5 års kontrakter med overskuelige kendte, helt faste årlige eller månedlige betalinger, hvor GomSpace eller et tredjeparts leasingselskab bærer risikoen,” forklarer Niels Buus.

Vejen til pensionskasse-kapital

Men hvordan skal gennemførelsen af GomSpace’ Vision [AB1] 2030’s tre faser finansieres og ikke mindst den 3. visionsfase. Det kræver betydelig kapital fra 2025/26 at finansiere mange hundrede satellitter i en konstellation, for i stedet til den tid at tilbyde kunderne serviceabonnement.

”GomSpace skal selv finansiere udviklingen af det modulære produktkoncept i fase 1 og industrialiseringen i fase 2. Med målet om at nå et så højt kvalitets- og pålidelighedsniveau, at satellitterne kan forsikres, gives kunderne forudsætninger for at kunne finansiere deres køb af satellitterne gennem leasingaftaler, og det giver på samme måde GomSpace muligheden for at sætte finansierede infrastrukturløsninger sammen, som kunderne kan betale løbende, som de benytter satellitterne.” uddyber Niels Buus, og konkluderer. ”Begge dele giver kunderne meget lettere adgang til at bruge satellitløsninger i fremtiden.”

”Det er derfor et af de væsentligste delmål i de kommende år at fokusere på en international certificering / anerkendelse af vores produkter og processer. En sådan certificering skal åbne mulighed for forsikring af vores produkter når de er i  drift hos kunderne. Når GomSpace’ produktlinie og proces opnår forsikring, bliver vi pludselig som de formentlig første satellitproducenter i verden også tilstrækkelig troværdige til, at eksempelvis pensionskasserne og andre store kapitalfonde tør investere. Det skal være lige så forretningsmæssigt sikkert og forsvarligt for pensionskasserne at investere i GomSpace’ satellitservice som i Storebæltsbroen og motorvejsanlæg.”

Niels Buus vil endnu af forretningsmæssige årsager ikke sætte præcise tal på den samlede investering til fase 1 og 2. Det har selvfølgelig også meget at gøre med, hvor mange satellitter, der undervejs skal produceres:

”Det langsigtede projekt skal anskues på samme måde, som da jernbanen over USA blev færdiggjort fra midten af 1800-tallet i steps fra øst mod vest. Hos GomSpace må vi simpelthen bevæge os fra fase til fase, og undervejs dokumenterer vores duelighed og projektets foreløbige nytte og rentabilitet samt efterfølgende potentiale. Og derfra så vurderer, hvad der så skal til,” forklarer Niels Buus.

*Startical er et ambitiøst relativt nyoprettet offentligt/privat konsortium mellem de spanske luftfartsmyndigheder, Enaire, og den store spanskbaserede, internationale luftfarts- og teknologiproducent Indra Systems med 48.000 ansatte i 46 lande.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Læs mere om GomSpace A/S på www.GomSpace.com

For yderligere oplysning om Starticals ambitioner med bl.a. GomSpace-ordren tjek også Indra System’s pressemeddelelse om det overordnede projekt: https://www.indracompany.com/en/noticia/enaire-indra-will-launch-constellation-satellites-orbit-improve-air-traffic-management


 [AB1]igen