RESUME: Den foreløbige kontrakt med bl.a. de spanske luftfartsmyndigheder er alene 15 mio. euro værd – med realistisk udsigt til mangedobling. GomSpace’s CEO beskriver – med kontraktens underskrivelse – den børsnoterede nordjyske teknologivirksomhed som ”tilbage på sporet”. Virksomheden ansætter 50-60 nye specialister, primært ingeniører, i år. Det engang færdige projekt har samtidig en klimavinkel, da en effektiviseret luftfart spares for 13 mio. tons CO2 frem mod 2030

Stenstrup PR-pressemeddelelse for GOMSPACE A/S

Børsnoterede GomSpace A/S i Aalborg har indgået, hvad teknologivirksomhedens CEO Niels Buus betegner som den ”foreløbigt vigtigste og mest perspektivrige forretningsaftale i virksomhedens historie”. Kontrakten er netop underskrevet med Startical, der er et ambitiøst nyoprettet offentligt/privat konsortium mellem de spanske luftfartsmyndigheder, Enaire, og den store spanskbaserede, internationale luftfarts- og teknologiproducent Indra Systems med 48.000 ansatte i 46 lande.

Konkret drejer ordren sig om udvikling og levering af foreløbig tre avancerede test-nanosatellitter, der væsentlig mere præcist, end teknologien er i stand til i dag, skal kunne tracke flys positioner over fjerntliggende øde områder og især åbent hav via indbyggede ADS-B transpondere. Projektet er desuden banebrydende ved samtidig at sikre en fremtidig satellitbåret VHF-radiokommunikation, som etablerer forbindelse mellem kontrolcentre på landjorden og flycockpits over f.eks. større dele af oceanerne end muligt i dag. Det behov har globalt hidtil været relativt ringe dækket af antennemaster på land, hvilket skaber flaskehalse af flytrafik i de områder, hvor det nuværende system trods alt fungerer bedst. Men også en teknologi af i går, der mest tydeligt har fremstået ufuldstændigt, når fly en sjælden gang i mellem er styrtet over de store oceaner, og derpå har vist sig uhyre svære at finde igen. Som f.eks. Air France Flight 447, der forsvandt i Atlanterhavet i 2009 med 228 ombord og Malaysian Airlines fly NH370, som forsvandt i Det Indiske Ocean i 2014 med 239 ombord.


GomSpace-direktør Niels Buus (t.h.) og Ignacio Mataix, Executive Director of Indra and T&D business Senior Vice President, ved kontraktunderskrivelse i Madrid tidligere på måneden.

Men med GomSpace´s vigtige underleverance har konsortiet en overordnet ambition om i stedet med en konstellation af lavtflyvende nanosatellitter at gøre det sikkerhedsmæssigt og teknisk forsvarligt at kunne dække større, hidtil udækkede områder af eksempelvis oceanerne, og dermed bl.a. kunne placere mere direkte flyruter, hvor det ikke har kunnet gøres før. Udover at sprede særligt den oversøiske flytrafik vil det engang udrullede projekt dermed bl.a. samtidig kunne forkorte / effektivisere nogle af ruterne ved at lægge dem mere direkte og samtidig spare det globale klima for 13 mio. tons CO2 frem mod 2030.

Forbereder spansk afdeling

Lever GomSpace’s ”In orbit”-demonstrationssatellitter op til det spanske konsortiums og dermed de spanske (og samtidig de internationale) luftfartsmyndigheders forventninger, vil GomSpace stå særdeles godt til den efterfølgende konstellationsfase og den varslede hovedordre på 200-300 tilsvarende satellitter plus efterfølgende løbende udskiftning af 20 procent af dem om året. De tre første demonstrationssatellitter, der er skrevet kontrakt på, skal leveres fra Aalborg frem mod 2023. Mens hovedordren, der skal produceres i perioden 2024-2027, i givet fald senere skal produceres i Spanien, hvorfor GomSpace så småt forbereder sig på evt. at etablere afdeling også der.

”Den indledende ordre med en værdi for GomSpace på knap 15 mio. euro har i sig selv stor økonomisk betydning for de næste års regnskab, beskæftigelse og udviklingsarbejde her på virksomheden i Aalborg. Men den signalerer også meget om, hvor anerkendt GomSpace’s unikke nanosatellitkoncept og -teknologi faktisk er internationalt, og på hvor vigtige områder den i fremtiden kan ventes benyttet,” siger Niels Buus. Han takker samtidig for tilliden fra Initiativtagerne bag Startical – Indra Systems og Enaire – i den grundige afklarings- og forhandlingsfase, der er gået forud for kontraktunderskrivelsen, der fandt sted før Pinse.

Spanien udgør i sig selv et betragteligt europæisk luftrum. Enaire råder over 5 luftkontrolcentre og håndterede i 2019 to mio. flyvninger – et tal, der på den anden side af coronakrisen forventes at fortsætte med at stige, ligesom den øvrige globale flytrafik. Det mangeårige samarbejde med Enaire er en medvirkende årsag til, at Indra Systems har kunnet udvikle sig til en af verdens tre største leverandører af service og teknologi til den globale lufttrafik. Og præcis denne kontrakt med GomSpace er faktisk indgået for, at nanosatellitdække ikke bare spansk havområde men hele den betydningsfulde luftkorridor over Atlanterhavet fra Spanien over De Kanariske Øer ned mod Sydamerika. Og Startical-konsortiet har da også store forventninger om siden at kunne etablere nanosatellitsystemet globalt og sælge data fra det til luftfartsmyndigheder over hele Jorden, som det fremgår af konsortiets egen pressemeddelelse.*

Let og driftsikker teknologi

Når GomSpace har vundet testudviklingsordren skyldes det, ifølge Niels Buus, virksomhedens evne til at producere meget små, lette nanosatellitter, som udmærker sig ved bl.a. hurtig udvikling og væsentligt færre opsendelsesomkostninger. Ligesom den erfaring, som GomSpace allerede har med tracking af fly via nanosatellitter** spiller ind. De omtalte GomSpace ”In Orbit demonstrationssatellitter” skabes på en ny platform af dimension svarende til en mindre kuffert, der kun vil veje 30-50 kg pr. styk inklusiv Indra’s air traffic management-teknologi. Projektet vil gøre, at GomSpace skal udvikle en ny 16U nanosatellit (16 enheder af 10X10X10 cm), som kan generere mere strøm end konventionelle satellitter, der ellers er 3 til 5 gange så store. GomSpace-satellitterne strømforsynes fra solpaneler med en topeffekt på 200-300 watt til at drive teknologien ombord med. Det har stor betydning, fordi satellitopsendelse er kostbart, og omkostningen afhængig af vægten.

”For GomSpace betyder ordren i forhold til den uhyre driftsfølsomme air traffic management-opgave, som ikke kan acceptere et sekunds udfald af hensyn til flysikkerheden i et stadigt mere trafikeret luftrum, at GomSpace’s kompetencer bevæger sig til et nyt og tårnhøjt niveau, hvad angår pålidelighed, driftssikkerhed og Quality of Service. Hos GomSpace oplever vi os nu tilbage på sporet på vej mod ambitionen om at levere konstellationer af nanosatellitter i Formel 1-klassen til meget avancerede kundebehov,” tilføjer Niels Buus.

GomSpace A/S, der er noteret på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen), har på grund af en tidligere hovedkundes økonomiske deroute de seneste par år måtte reducere antallet af medarbejdere fra ca. 230 til 130. Men med den nye ordre er man allerede i gang med at ansætte op mod 60 specialister, primært ingeniører, men også teknikere og projektleder, til stillinger, der nyoprettes og primært skal besættes inden årets udgang i Aalborg.

”I modsætning til tidligere, hvor vi tabte en væsentlig ordre, fordi kunden fik problemer med deres finansiering***, har vi nu landet en både substantiel og perspektivrig ordre fra en ambitiøs og respekteret kunde, som har en meget solid forretningsplan, fordi de allerede befinder sig solidt i markedet. Og som samtidig har bl.a. den spanske stats finansielle styrke til at gennemføre projektet”, konkluderer GomSpace’s CEO Niels Buus.

.

Illustrationer:

Foto 1: GomSpace-direktør Niels Buus (t.h.) og Ignacio Mataix, Executive Director of Indra and T&D business Senior Vice President, ved kontraktunderskrivelse i Madrid tidligere på måneden.

Foto 2: GomSpace-grafik, der viser flytracks og bl.a. nuværende flykorridorer over Atlanten.

Foto 3: GomSpace-grafik, der viser noget om, hvordan Starticals nye nanosatellit-system kommer til at fungere.

*For yderligere oplysning om Starticals ambitioner med bl.a. GomSpace-ordren tjek også Indra System’s pressemeddelelse om det overordnede projekt: https://www.indracompany.com/en/noticia/enaire-indra-will-launch-constellation-satellites-orbit-improve-air-traffic-management

**GOMX-1, GOMX-3 og GOMX-4 satellitterne fra GomSpace’s eget test program.

***GomSpace havde i 2017 modtaget en stor ordre fra Sky & Space Global, der imidlertid gik konkurs i 2019, uden at ordren inden da var effektueret. Trods genetablering af den australske virksomhed er der ikke længere nævneværdig forretning mellem parterne.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

  • Adm. Direktør Niels Buus, GomSpace A/S, tlf. 4031 5557 og nbu@gomspace.com
  • Fernando Maria García Martínez-Peñalver, CEO of Startical, tlf: +34 629 38 35 68 og fgarcia@indra.es