Fem nordjyske toprestauranters fællesinitiativ er nu operativt og klar til at begynde arbejdet for øget international bevågenhed til fordel for nordjysk topgastronomi og det nordjyske turisterhverv som helhed. Ultimativt sigtes mod Michelin-stjerner

Stenstrup PR-pressemeddelelse for GastroNorth ApS

Endnu engang blev de nordjyske toprestauranter forbigået, da Guide Michelin for få dage siden offentliggjorde sin 2017-udgave. For bl.a. at forbedre chancerne i fremtiden er fem af Nordjyllands mest anerkendte gourmetrestauranter gået sammen gennem oprettelsen af GastroNorth-netværket. GastroNorth Aps skal arbejde for mere generel international bevågenhed – herunder ultimativt Michelin-interesse – om nordjysk topgastronomi. Til gavn ikke alene for medlemsvirksomhederne men for hele det nordjyske turisterhverv og landsdel.

”I stedet for bare at sidde og være skuffede har vi henover efteråret arbejdet med og stiftet et formaliseret samarbejde, der på de interne og eksterne linier skal arbejde for at gøre bedre opmærksom på nordjysk topgastronomis kvaliteter i en international kontekst. Ligesom vi indenfor netværket også vil kigge på, hvad de enkelte medlemsrestauranter kan lære i forhold til deres egne processer for at øge sandsynligheden,” forklarer kommunikationsansvarlig for GastroNorth, Mads Stenstrup, der med baggrund i sit hidtidige erhverv og virke som gastronomisk interesseret journalist og selvstændig PR-konsulent skal arbejde med den kommunikative del af opgaverne.

Stiftende medlemmer af netværket er Gourmetrestaurant Bühlmann på Hotel Scheelsminde, Restaurant Fusion og Restaurant Mortens Kro – alle Aalborg – samt Ruths Hotel & Gourmet og Vendia Gourmet i Skagen og Hjørring. Men flere med forudsætningerne og niveauet i orden vil blive inviteret med.

International interesse

”Langt hen af vejen fortæller eksperterne os, at vi på vores restauranter rent gastronomisk bør kunne være med. Men hvordan får vi lige gjort de internationale guides og gourmetpresse opmærksom på det. Det har vi konstateret, at man andre steder i landet med succes har arbejdet mere målrettet med. Det er noget lignende, som vi vil opnå med dette initiativ”, fortæller direktør Peter Chr. Jensen, Ruths Hotel. Han understreger, at interessenterne med etableringen af netværket i selskabsform ønsker at tilkendegive seriøsitet og vilje til at agere som katalysator for et bredere samarbejde.

Målet med initiativet er både til gavn for den enkelte restaurant i form af forhåbentligt øget omsætning fra flere besøgende internationale gæster men samtidig også at skabe positiv effekt for hele turistbranchen i form af flere arbejdspladser, når den øgede internationale bevågenhed forhåbentlig tiltrækker flere turister til landsdelen, der så lægger flere penge i hele turisterhvervet – hoteller, andre restauranter og turistattraktioner m. fl. GastroNorths initiativer vil tage afsæt i den unikke nordjyske natur og tradition for kvalitetsfødevareproduktion.

Mortens Kro med restauratør Morten Nielsen er en af de fem nordjyske toprestauranter, der har etableret GastroNorth.

Morten Nielsen fra Mortens Kro supplerer:

”Selvfølgelig vil det være mange toprestauranters langsigtede ultimative ambition – herunder også Mortens Kros – selv at opnå f.eks. en Michelin-stjerne. Vi er imidlertid overbeviste om, at uanset hvem eller hvilke, der evt. opnår den i Nordjylland, så vil det være til gavn for mange flere end den enkelte heroppe. For opnår vi engang en Michelin-restaurant heroppe, ved vi også fra bl.a. Aarhus, at det i sig selv tiltrækker flere gourmetinteresserede internationale turister, der erfaringsmæssigt så også samtidig vil prøve at spise på andre af områdets gode restauranter i løbet af de dage, de er her.”

Kendetegnende for alle fem restauranter, der står bag initiativet er, er, at de alle bedømmes til tre stjerner i Den Danske Spiseguide og initiativtagerne pointerer, at netværket også snarest vil invitere og optage andre restauranter på tilsvarende niveau eller med begrundede ambitioner af samme format.

Søger samarbejdspartnere

Selve arbejdet finansieres til dels af medlemmerne selv samt via den bevilling til støtte for oprettelsen som netværket opnåede på den netop vedtagede finanslov. Men primært forventer netværket at finansiere driften ved at søge og opnå vækst- og turistmidler fra forskellige offentlige puljer.

Folkene bar GastroNorth har foreløbigt holdt flere konstruktive møder med bl.a. Visit Nordjylland og Visit Aalborg men søger desuden samarbejde om relevante projekter med alle aktører, der kan se mening i netværkets fokus. Herunder andre turistorganisationer, regionale kvalitetsfødevareproducenter samt f.eks. Aalborg Lufthavn flyselskaberne og rederierne, der transporterer turister til og fra landsdelene. Ligesom man også håber på politisk velvilje lokalt og regionalt på samme måde som regeringen og et folketingsflertal har vist ved at tildele GastroNorth-initiativet 100.000 kr. i opstartskapital.

For yderligere oplysning og kommentarer: Kontakt GastroNorth kommunikationsansvarlige Mads Stenstrup tlf. 22 14 13 00 eller email: mads@stenstrup-pr.dk