Energiplanlægnings-professor kalder teknologien bag tilslutningen ”et internationalt gennembrud”, der anviser betydelige muligheder ift. regeringens og EU’s ambitiøse klimamål for reduktion af CO2-udledningen. 3. feb. indvier Aalborgs borgmester indvier den banebrydende fjernvarmetilslutning. Et CO2-aftryk på størrelse med den globale flytrafiks kan klimaneutraliseres relativt omkostningsfrit, hvis andre vælger lignende teknik. I Danmark kunne alle husstande i Aarhus, Aalborg og Odense opvarmes

Stenstrup PR-PRESSEMEDDELELSE for ASETEK A/S

Aalborg Forsyning har netop indgået aftale om at købe spildvarme til kommunens store fjernvarmenet fra teknologivirksomheden Asetek’s minidatacenter. Vel at mærke til en konkurrencedygtig markedspris. Det sker for at demonstrere en bæredygtig og cirkulær tænkt erstatning for den forkætrede og voldsomt CO2-udledende kulkraft. Tilslutningen til Aalborgs fjernvarmenet, der indvies og åbnes mandag den 3. feb., er projekteret af COWI, og sker i partnerskab med LOGSTOR. Deres højtisolerede rør forbinder Asetek A/S’ serverrum på Assensvej i Aalborg Øst med Aalborgs fjernvarmenet ude under gaden.

”Set i en CO2-sammenhæng og fra en fjernvarmevinkel må det være interessant, at det teknisk har bevist sig rentabelt at erhverve spildvarme fra et datacenter for en overskuelig tilslutningsomkostning. Ekstra interessant bliver det, fordi vi hos Asetek hermed dokumenterer, at det faktisk ikke er nødvendigt med kostbare eksterne varmepumper ift udnyttelse restvarme fra netop datacentre. Den høje temperatur på spildvarmen fra Aseteks datacenter gør den spændende som et alternativ til især fossile brændsler, både når det kommer til pris og miljø,” forklarer stifteren af og CEO  Asetek A/S, André Sloth Eriksen, om aftalen.

På Aalborg Universitet følger en af landets fremmeste eksperter i energiplanlægning, professor Henrik Lund, initiativet med stor interesse. Tilslutningen understøtter hans eget forskningsprogram, der undersøger samarbejdsmulighederne mellem fjernvarmenet og datacentre:

”Det er afgørende, at vi i Danmark får inkluderet de kommende datacentre i den grønne omstilling på en energieffektiv måde. Udnyttelse af spildvarmen fra datacentrene til fjernvarme er helt centralt og i den forbindelse er Aseteks teknologi særdeles interessant. Jeg vil kalde det et internationalt gennembrud, at det hermed bliver demonstreret hvordan en vandkølet server kan kobles direkte på en fjernvarmeforsyning. En bredere udbredelse af denne og tilsvarende energieffektive teknologier kræver et samarbejde mellem datacenter- og fjernvarmeindustrierne. Det vil vi som universitet gerne stille os i spidsen for,” forklarer professor Henrik Lund.

17 pct. af DK’s elforbrug i 2030

Selv om aftalen mellem Aalborg Forsyning og Asetek A/S i sig selv ikke er omfattende, er den på flere punkter banebrydende og perspektivrig ift. til at finde en langt mere generel bæredygtig løsning på de gigantiske klimaudfordringer, som i fremtiden truer. Bl.a, som følge af både de kommende enorme hyperscale datacentre, som allerede er godt på vej både i Danmark og EU. Energistyrelsen herhjemme fremskriver, at hele 17 pct.* af Danmarks strømforbrug i 2030 vil gå til drift af datacentre, som Facebooks netop åbnede ved Odense, samt Apples og Googles, der er under etablering ved Viborg og Fredericia. Men også ift. industrielle og offentlige datacentre i mindre skala. Det enorme ekstra strømforbrug til datacentre, kan ved hjælp af Asetek’s Liquid Cooling-teknologi vendes til noget positivt og reelt klimaneutralt da:

  • 25 procent af strømforbruget dermed helt kan effektiviseres væk.
  • Og 70-80 pct. af al den strøm, der i forvejen og uundgåeligt går ind i datacentrenes servere, direkte kan genbruges som fjernvarme uden brug for yderligere opvarmning via varmepumper

Samme principper for større datacentre

Aalborg Forsyning, der forsyner over 100.000 fjernvarmeforbrugere, har de seneste år intensiveret jagten efter billig spildvarme, der kan genbruges i fjernvarmenettet fra en række af Aalborgs største og mest energikrævende virksomheder. Kapaciteten i Aseteks eget demonstrations-datacenter, der trods alt alene dataforsyner Aseteks egen virksomhed med ca. 100 ansatte, udgør ganske vist kun en brøkdel af de kendte førnævnte hyperscale datacentre andre steder i landet. Men Aarhus, Aalborg og Odense kunne rent faktisk fuldt opvarmes med spildvarme fra de planlagte datacentre i Danmark og en tilsvarende mængde kulkraft spares, hvis det andre steder teknisk bliver gjort som f.eks. hos Asetek.

”For teknikken er den samme uanset størrelsen på datacenteret – det er et spørgsmål om så og så mange hundrede eller tusinder af servere, der skal køles så effektivt og bæredygtigt som muligt,” påpeger Aseteks-direktør, André Sloth Eriksen.

Virksomheden har allerede som underleverandør til kendte producenter som Fujitsu, HP og Intel solgt flere end 6 mio. vandkølingsinstallationer til de processorer, der ligesom i datacentrene bl.a. udgør centralnerven i bl.a. det voksende marked for gamercomputere over hele verden. Men også visionære universiteter og offentlige myndigheder i USA og Fjernøsten benytter allerede Aseteks teknologi i deres datacentre og supercomputere – dog uden at sende overskudsvarmen videre til fjernvarmenet, som dér sjældent endnu er etableret. Det er det i Danmark og Europa. Det er i sidste ende et spørgsmål om at vandkøle den enkelte processor i hver enkelt server, fremfor helt overflødigt at nedkøle hele den kæmpe datacenterhal, hvor serverracks er placeret.

Aalborgs borgmester vil igen vise vej

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen ser gode perspektiver for landets trediestørste kommune i fjernvarmesamarbejdet med Asetek og glæder sig til at klippe snoren over ved indvielsen:

”I Aalborg forsøger vi at opføre os mest muligt grønt og tænke cirkulært. Samtidig kunne det være interessant i fremtiden at huse et rigtigt fuldskala-datacenter med vandkølingsteknologi som Aseteks. Som visionært grønt testcenterområde vil vi meget gerne undersøge mulighederne for, hvordan et samarbejde kan foregå,” siger Thomas Kastrup-Larsen: ”Det kommer til at have en pris, at vi i Danmark skal omstille os til et grønt og cirkulært samfund – ingen tvivl om det. Derfor er det glædeligt, at klimaet i Asetek-projektet kan gå hånd i hånd med en rentabel løsning både for staten og for datacenteret,” tilføjer borgmesteren.

Foto 1-2: Asetek-CEO André Sloth Eriksen ved et serverrack i Aseteks demonstrations-datacenter, der fra 3. feb. leverer 60 grader varmt vand til Aalborgs fjernvarmenet. Nok til at holde 5-7 husstande fuldt opvarmet året rundt. Bemærk slangerne, hvor vand i et lukket kredsløb cirkulerer ind og ud af serverne. I hænderne har André desuden en enkelt server, som dem i racket, hvor de traditionelle luftkøleribber er erstattet med Aseteks patenterede Liquid Cooling-vandpumpeenheder (de orange). Enheder som Asetek efterhånden har solgt flere end 6 mio. af til PC, servers, supercomputere og datacentre. Foto: Asetek A/S.

Foto 3: Det forholdsvis enkle gravearbejde, der netop er gennemført for at forbinde Asetek’s datacenter på Assensvej i Aalborg Øst med Aalborg Forsynings fjernvarmenettet.

For yderligere oplysning og kommentarer kontakt:

Aseteks CEO André Sloth Eriksen, tlf. 21 25 70 76 og e-mail: ase@asetek.com Og læs mere om Asetek på www.asetek.com og på www.grønneredatacentre.nu