Mogens Jensen, Jacob Mark, Mette Abildgaard, Alex Vanopslagh, Pia Kjærsgaard og Mai Villadsen var blandt de mange, der her til morgen stoppede op og tog vel mod den tunge og tidskrævende sommergave og fik en lille snak med giveren, videobutiksindehaver og filmimportør Hans Kristian Pedersen. Han håber at de folkevalgte benytter sommerferien til at læse og reflektere over hans nytrykte veldokumenterede kæmpeværk ”Den Skjulte Korruption. Om den uret og de monopolagtige tilstande som den siden svindeldømte topadvokat Johan Schlüter i sin tid fik et uengageret Kulturministerium til at indføre og aldrig fejlrette – til skade bl.a. for danske forbrugeres pengepung

Stenstrup PR-pressemeddelelse for Laserdisken

Oven på Folketingets afslutningsdebat og folkeafstemningen i sidste uge er der ved at brede sig en begyndende feriestemning på Christiansborg, mens Folketingsårets sidste udvalgsmøder stadig lige skal nås. Hertil morgen (tirsdag den 7. juni) stod Hans Kristian Pedersen, et af Danmarks måske mest vedholdende og venligt insisterende mennesker, klar på trappen foran Christiansborg og tog imod de morgentravle politikere på vej på arbejde og uddelte store og tidskrævende sommergaver til dem i form af sit nytrykte mastodontiske værk, ”Den skjulte korruption”. Det skete i frihandlens navn – og med venners assistance – med udgangspunkt i en principiel sag om ophavsret og parallelimport.

30 års systematiseret dokumentation, skønsmæssigt 10.000 frivillige arbejdstimer og mindst en halv million kroner i direkte udgifter ligger til grund for det velskrevne 2-bindsværk på 1184 illustrerede sider i hardback og flot bogkassette, der officielt udgives og også kan købes hos landets boghandlere fra 23. juni.  

Men først skulle folketingsmedlemmerne altså have værket i mulepose med tilhørende film. Og dem Hans Kristian ikke mødte i morges fik senere på dagen værket budleveret til deres kontorer i mulepose og med introducerende brev og film. En af de første modtager var i øvrigt tilfældigvis næstfmd. i Folketingets kulturudvalg (og tidligere minister) Mogens Jensen (S). Netop kulturministeriet er faktisk ”hovedskurk” i Hans Kristian Pedersens dokumentar. Jensen bekræftede bl.a. at have læst lidt om sagen i Hans Kristian Pedersens på forhånd fremsendte meddelelse om trappe-eventet og lod sig i smilende fotografere. Blandt andre modtagere på trappen noteredes også Jacob Mark (SF), Mette Abildgaard (K), Alex Vanopslagh (LA), Pia Kjærsgaard og Mai Villadsen (EL). Mens nogle andre få andre afviste at tage imod.

Skabte ulovligt monopol

Hans Kristian Pedersen på trappen foran Christiansborg med sit nytrykte mastodontiske værk ”Den skjulte korruption”, som han tirsdag morgen den 7. juni forærede alle interesserede danske folketingsmedlemmer foran Christiansborg

Hans Kristian Pedersen, importør og indehaver af videobutikken Laserdisken i Aalborg siden 1985 argumenterer i sin bog for, at den danske frihandel med lande uden for EU af Kulturministeriet reelt har været sat ud af kraft i henved 20 år. Argumenterne underbygges i ”Den skjulte korruption” med henvisninger til 1202 systematiserede noter og 90 videoklip til møjsommeligt indsamlet dokumentation. Det er sket som følge af en fejlfortolkning i ministeriet af en bestemmelse i EU’s såkaldte infosoc-direktiv. En fejl, der – postulerer Hans Kristian – blev orkestreret af den siden svindeldømte topadvokat Johan Schlüter – til gavn for brancheorganisationen Danske Videogramdistributører (FDV), der vildledte et ukritisk og uengageret Kulturministerium.

Ministeriet foregav på Johan Schlüters foranledning, der fremstod som uvildig ekspert men indiskutabelt var part i sagen, at infosoc-direktivet forbyder al import også af smalle kvalitetsfilm fra tredjelande, medmindre der er givet særlig tilladelse af producenten, i praksis FDV. Hans Kristian mener slet ikke, at infosoc-direktivet vedrører FDV, som ”bare” behændigt har udnyttet nogle svært forståelige EU-bestemmelser, hvis oprindelse og mening han redegør for i bogen.

Dermed lykkedes det de danske importører af videofilm at stoppe bl.a. Laserdiskens parallelimport ved at sætte frihandlen ud af kraft – og reelt også på mange andre områder, der intet havde med film at gøre. Med det resultat, at også Bilka, som et af mange andre eksempler, forhindres i at sælge billigere parallelimporterede, ORIGINALE Levi’s-cowboybukser til danskerne og meget andet.

Fjern ulovligt monopol

Når Hans Kristian har navngivet sit bogværk ”Den skjulte korruption”, så er det en klar henvisning til hans oplevelse af, at de dommere, der undervejs har beskæftiget sig med sagen gennem årene har haft for tætte bånd til Foreningen af Danske Videogramdistributører og embedsmændene i Kulturministeriet..Adskillige af dommerne har han faktisk politianmeldt.

Hovedproblemet er, at den frihandel og fair og forbrugergavnlige konkurrence som Danmarks EU-medlemskab skulle være garant for, reelt siden 2002 har været sat ud af kraft. Til skade selvfølgelig for borgerne, der i mange år har måtte betale alt for meget for en god del af de alle varer – ikke alene videofilm, der importeres til Danmark fra lande uden for EU, fordi bl.a. generalimportørerne fejlagtigt reelt er tildelt monopol.

På billedet ses i baggrunden Hans Kristian på Christiansborgs trappe med hans lille interimistiske bogbod i forgrunden

”For mig handler det om at få adgang til de mange filmværker, som ikke udgives i Danmark eller EU, og som nu er blevet forbudt. Jeg opfatter det som censur og et brud på ytringsfriheden i gammelsovjetisk stil, hvor jeg ikke kan formidle de kunstværker, danske forbrugere gerne vil have adgang til. Det hænder også, at de amerikanske dvd-udgaver er mere interessante end de danske, fordi de har spændende ekstramateriale, og de er altså forbudt,” forklarer Hans Kristian Pedersen. Han har gennem årene frem til 2016 været hele domstolsrækken igennem op til flere gange og helt op til og med EU-Domstolen – samt haft foretræde for Folketingets Kulturudvalg m.v., men ikke haft succes med at overbevise politikerne. Derfor nu et samlet bogværk.

28 siders resume skal lokke!

En af de største udfordringer ved lanceringen og udgivelsen medgiver Hans Kristian Pedersen netop er i det hele taget at få parterne og f.eks. journalisterne til overhovedet at tygge sig gennem det enorme stykke faglitteratur. Derfor har han også samtidig udarbejdet og fået trykt en 28 siders appetitvækker i form af et skarpt resume, se: https://laserdisken.dk/introduktion-til-den-skjulte-korruption.pdf. Datofastsættelsen – tirsdag den 7. juni – for happeningen ved Christiansborg var også valgt bevidst, lige før Folketinget går på fire måneders sommerferie. Håbet er, at modtagerne bruger lidt af fritiden til at studere og reflektere over værket.

”Jeg håber selvfølgelig først og fremmest, at jeg opnår den tilstrækkelige interesse til, at nutidens politikere kan se mening i at få frihandel og ytringsfrihed tilbage” siger Hans Kristian.

”For mig er selve udgivelsen også i sig selv et vigtigt mål. Næsten ni års forudgående arbejde i de fleste af mine vågne timer er fuldbragt. Ingen skal i hvert fald kunne sige, at jeg ikke gjorde mit for demokratiet, ytringsfriheden og frihandlens gode principper. Og forhåbentligt vil der med tiden være læsere, der stiller vores politikere de nødvendige spørgsmål,” forklarede Hans Kristian Pedersen efter morgenens anstrengelser på trappen. Han glæder sig samtidig til snart at kunne holde en lille fest – herunder åbne et par flasker champagne – sammen med de trofaste venner og medarbejdere, der har støttet hans kamp i årevis.

Filantrop med god sag

Når Hans Kristian overhovedet har haft råd til at gennemføre og udgive det enorme arbejde, så skyldes det, at han samtidig – med de gode medarbejdere og venners hjælp – har kunnet drive sin specialforretning med tilstrækkeligt overskud. En gang en virkelig blomstrende forretning, den gang DVD’er i hundredvis var hver mands eje. I dag pga streamingtjenesternes overtagelse af filmformidlingen er Laserdisken mere presset, vedgår Hans Kristian. Men han påpeger også, at forretningen stadig har tilstrækkeligt med entusiastiske kunder til alle de smallere film og specielle udgaver, som Netflix m.fl. ikke giver adgang til.

Som en virkelig filantrop med noget væsentligt på hjertet, håber Hans Kristian Pedersen at gøre en forskel. Selv om ”Den skjulte korruption”, herunder de 1000 trykte eksemplarer, der altså snart kan købes i den lækre hardbackudgave for 499 kr., har kostet mange penge, så synes han, at det er vigtigere, at alle, der har interesse, får adgang til hans dokumentation. Og derfor agter han samtidig med udgivelsen den 23.juni at lægge en onlineudgave til gratis download fra den dertil oprettede hjemmeside, www.denskjultekorruption.dk.

”Ingen skal nemlig kunne påstå, at jeg ikke gjorde mit yderste for at råbe politikerne og systemet op om denne sag, som indirekte stadig koster alle danske forbrugere tusindvis af kroner hvert år pga de faktisk monopollignende tilstande i Danmark. Fordi EU’sgrundlæggende bestemmelser om frihandel og det indre marked reelt blev tilsidesat dengang i 2002, ” forklarer Hans Kristian om sin motivation.

Illustrationer – ved Stenstrup PR:

  1. Hans Kristian Pedersen på trappen foran Christiansborg med sit nytrykte mastodontiske værk ”Den skjulte korruption”, som han tirsdag morgen den 7. juni forærede alle interesserede danske folketingsmedlemmer foran Christiansborg.
  2. På billedet ses i baggrunden Hans Kristian på Christiansborgs trappe med hans lille interimistiske bogbod i forgrunden.
  3. A og B Her ses Hans Kristian Pedersen i samtale over bogen med tidligere kulturminister Mogens Jensen (S).

For yderligere oplysning, kontakt Laserdiskens indehaver, Hans Kristian Pedersen, tlf: 98 13 22 22 / 29 89 13 22 eller email: hk@laserdisken.dk Og læs mere om Laserdisken på www.laserdisken.dk

Den skjulte korruptions 28 sider resume kan læses her: https://laserdisken.dk/introduktion-til-den-skjulte-korruption.pdf

Alle 1202 dokumenter og de 90 videoklip, der ligger til grund for bogen, er tilgængelige på https://denskjultekorruption.dk/dokumentation/