Den ekspanderende elinstallationsvirksomhed i Aalborg fordobler ejerkredsen med to yngre nøglemedarbejdere. Det sker for at fremtidssikre virksomhedens ledelse og evne til topmoderne kunderådgivning gennem et gnidningsfrit generationsskifte. Universitetsleder kalder det ”rettidig omhu” og opfordrer andre til at gøre som hos Erik Fals i tide, mens de kan, og ikke når de skal

Stenstrup PR-pressemeddelelse for Erik Fals A/S

Sig f.eks. Aalborg Universitet, Aalborg Zoo eller Musikhuskvarteret – her og i mange andre institutioner, virksomheder og boligselskaber i Nordjylland er det i høj grad elektrikerfirmaet Erik Fals A/S, der har rådgivet om og etableret de intelligente, topmoderne og brugervenlige kvalitetsløsninger, hvad angår elektriske installationer. Fra smart strømføring frem til arbejdspladser og køkkenborde til den avancerede, brugervenlige adgangskontrol og dørtelefoni.

Skønt begge aldersmæssigt stadig er i deres bedste alder, sikrer de to hidtidige indehavere af det ekspanderende elinstallationsfirma i Aalborg allerede nu arvefølgen og kontinuiteten. Per Jensen, 51 år, og Carsten Jensen, 50 år, har efter grundig forberedelse netop udvidet ejerkredsen med to yngre nøglemedarbejdere i den fortsat voksende virksomhed, der efterhånden beskæftiger 52 medarbejdere. Nemlig med overmontørerne Kristian Vestergaard og Rene Hostrup. De to er i dag 34 og 33 år. Rettidig omhu er også på dette punkt kodeordene i virksomheden.

Skaber medarbejdertryghed
”Hos Erik Fals A/S vil vi fortsat gerne kendes som kundens rådgiver, der skræddersyer teknisk langtidsholdbare løsninger, der dækker behovet, eller problemfrit kan udvides også om mange år. Både Per og jeg har stor lyst til at arbejde videre med et toptunet hold af kompetente medarbejdere i mange år endnu. Men netop derfor vurderer vi, at kontinuiteten sikres bedst ved allerede nu at signalere og forpligte os optimalt for fremtiden,” forklarer Carsten Jensen, der forsat vil have titlen af adm. dir. Per (med det salgsmæssige ansvar) og Carsten overtog sammen ejerskabet i Erik Fals A/S i 2007, da stifteren Erik Fals selv var helt tæt på at ville gå på pension. En oplevelse som de to selv til sin tid ønsker anderledes og mindre presset. Per Jensen supplerer:

”Udvidelsen i ejerkredsen skal sikre, at der på én gang er erfaring og samtidig yngre frisk gå-på-mod samt ikke mindst vilje til at stille de udfordrende spørgsmål i ledelsen à la ”hvorfor gør vi fortsat sådan?”. Sådan at Erik Fals A/S også de næste 15-20 år frem mod Pers og min pension kvalitativt fremstår skarpe og professionelle i et marked under konstant bevægelse og teknisk udvikling. Vi tror samtidig, at den profil er med til både at fastholde vores gode medarbejdere her i virksomheden og tiltrække nye. Gennem flere år har alle i virksomheden kunnet se hvilke evner og vilje til at gå forrest, som de to nye medejere har.”

Siden overtagelsen i 2007 er virksomheden gået fra 25 til 52 medarbejdere – og råder nu over 29 servicevogne, som ofte ses i gadebilledet. I det nye domicil på Tarmvej har virksomheden samtidig kunnet udvide deres nordjysk Siedle Studie, rådgivningsudstilling for det tyske kvalitets produkt
S. Siedle & Söhne, der af kendere opfattes som dørtelefoniens svar på Apple. Det benyttes bl.a. i en stor del af det nye boligbyggeri Aalborg f.eks. på Aalborgs havnefront.

Ledelser har brug for udfordring
Skoleleder for AAU Executive (Aalborg Universitets afdeling for MBA- og HD-studierne), seniorrådgiver Lars Krull, finder beslutningen hos Erik Fals logisk og kendetegnende for det visionære ejerlederskab.

”Ofte ser man ellers tendens til at udskyde problematikkerne omkring generationsskifte til sidste øjeblik, fordi overvejelserne om hvem og hvordan er svære. Og måske også fordi den mangeårige leder er for driftsorienteret og ikke vil udfordres. En udskydelse kan imidlertid skabe usikkerhed om fremtiden hos nøglemedarbejderne, og dermed risiko for at virksomhedens kompetencer siver,” forklarer Lars Krull. Han nævner, at skønsmæssigt 80.000 generationsskifter ventes gennemført i Danmark de næste 10 år.

”Det kan nemt udvikle sig til et problem, hvis der ikke vises samme rettidig omhu, som man gør hos Erik Fals. Store værdier kan gå tabt. Ejerlederen bør finde sin efterfølger i tide, når han kan og ikke i sidste øjeblik, når han skal. Hos Erik Fals skaber man derimod en karrierevirksomhed, hvor lederne motiveres til at blive med udsigt til medejerskab og indflydelse.”

Ekstra motivation
Hos de to nye medejere er der både glæde og stolthed over at have arbejdet sig til tilbuddet om medejerskab:

”Vi oplever Erik Fals A/S som en fantastisk virksomhed at arbejde i, bl.a. fordi der generelt tænkes kvalitativt og mod fremtiden. Først og fremmest ser vi nu ikke beslutningen som anledning til langvarig jubelfest, snarere som ekstra motivation til benhårdt arbejde og godt kollegaskab. Men den rejse glæder vi os også til at fortsætte, fordi Per og Carsten med beslutningen har tilkendegivet forpligtende tillid til vores kompetencer og ideer,” siger René Hostrup

Foreløbig har Kristian Vestergaard og Rene Hostrup begge fået lov at købe en mindre del af virksomheden, der kan blive til mere, mens de fortsætter i deres nuværende roller som serviceleder og projektleder. Begge er uddannet elinstallatør.

Som de næste års mål for virksomheden nævnes fortsat fokus på udvidelse af antallet af langvarige serviceaftaler med primært erhvervskunder.

For yderligere oplysning kontakt: Per Jensen mobil 40 20 29 87 og email: pj@erikfals.dk Eller læs mere om Erik Fals A/S: www.erikfals.dk/

Foto: De nu fire ejere af elinstallationsfirmaet Erik Fals A/S foran en af deres efterhånden 29 installatørbiler og det nye domicil på Tarmvej i Aalborg Øst med god og velindrettet plads og arbejdsmæssig komfort til de stadig flere medarbejdere. Fra venstre ses René Foldager, Per Jensen, Carsten Jensen og Kristian Vestergaard. Foto: Erik Fals A/S