Senest 4. okt. skal medarbejdere på de nordjyske arbejdspladser – private som offentlige – have indstillet deres chef, hvis denne har fortjent Den Nordjyske Ledelsespris 2015. Sidste års vinder fortæller her om prisen, som hun oplevede som ”en meget positiv bombe” i sin tilværelse

”Det kom som en meget positiv bombe, at mine medarbejdere havde haft overskud til at tænke på mig. Specielt fordi vi den gang lige havde været igennem et turbulent forår, hvor der skulle spares ti procent i medarbejderstaben - med de frustrationer for både dem og mig, som det giver. Det gør sjældent en leder populær, fortæller sidste års vinder af Den Nordjyske Lederpris, områdeleder Birgitte Kvist, Frederikshavn Kommune.

”Det kom som en meget positiv bombe, at mine medarbejdere havde haft overskud til at tænke på mig. Specielt fordi vi den gang lige havde været igennem et turbulent forår, hvor der skulle spares ti procent i medarbejderstaben – med de frustrationer for både dem og mig, som det giver. Det gør sjældent en leder populær, fortæller sidste års vinder af Den Nordjyske Lederpris, områdeleder Birgitte Kvist, Frederikshavn Kommune.

STENSTRUP PR-pressemeddelelse for UCN act2learn, organisationen Lederne i Himmerland, Erhverv Norddanmark og Nordjyske Bank

Om få uger skal Den Nordjyske Ledelsespris uddeles for ottende gang. Det særlige er, at det er medarbejderne på de nordjyske arbejdspladser – offentlige som private – der kan indstille deres chef, hvis de synes, at vedkommende er noget helt specielt. For dem, der hidtil har modtaget den ærefulde pris, har oplevelsen været noget helt for sig:

Størst indtryk gjorde det for sidste års vinder, Birgitte Kvist, at det netop var medarbejderne, der indstillede hende og at hun først blev bekendt med det, da dommerpanelet havde læst indstillingen og nominerede hende som en af de tre finaledeltager:

”Det kom som en meget positiv bombe, at de havde haft overskud til at tænke på mig. Specielt fordi vi den gang lige havde været igennem et turbulent forår, hvor der skulle spares ti procent i medarbejderstaben – med de frustrationer for både dem og mig, som det giver. Det gør sjældent en leder populær. Men nomineringen og prisen, som jeg slet ikke så komme, bekræftede mig i min politik med altid at spille med åbne kort og åbent fortæller medarbejderne, hvad de har mulighed for at få indflydelse på, og hvad de ikke har. Og også forklare dem, hvad jeg selv var i position til at beslutte,” fortæller områdeleder Birgitte Kvist fra Sundhedsfremme og forebyggelse i Frederikshavn, som da hun vandt prisen håndterede tre sundhedscentre og den kommunale madservice med sammenlagt ca. 40 medarbejdere. Siden er ca. 90 medarbejdere i Hjemmesygeplejen også som led i omstruktureringer i Frederikshavn Kommune kommet ind under Birgittes administrative vinger.

Hun tænker stadig ofte tilbage på prisen og det indtryk og den følelse den efterlod hos hende:

”Det gav virkelig et boost, som jeg stadig lever højt på og inspirerer mig i min hverdag i samarbejdet med medarbejderne,” tilføjer hun.

Når vindernavnet for 2015-prisen så til sin tid i begyndelsen af november offentliggøres, bliver det igen til en nordjysk erhvervsleder der i udgangspunktet passet sit arbejde ud over det sædvanlige som leder. Og passet sit arbejde på en engageret og positiv måde, så lederens indsats på en gang selvfølgelig har skabt succes for arbejdspladsen samtidig med, at det altså er medarbejderne, der har talt. Det er initiativtagerne til prisen: UCN act2learn, organisationen Lederne i Himmerland, Erhverv Norddanmark samt Nordjyske Bank, der blandt de ledere som medarbejderne indstiller, nominerer tre kandidater med særligt gode begrundelser – som så en dommerkomite af kendte nordjyske ledere træffer det endelig valg imellem.

En klar opfordring

Det er som sagt medarbejderne, der indstiller via de stemmesedler, der de seneste uger, er kommet ud på mange arbejdspladser. Det kan også ske gennem: www.dennordjyskeledelsespris.dk . Fra dommerkomiteen siger områdedirektør Carl Pedersen, Nordjyske Bank:

”Igen i år søger vi en nordjysk leder, som gør en positiv forskel for såvel medarbejderne som for virksomheden som helhed. Jeg kan kun opfordre til, at alle nordjyske medarbejdere tænker over om netop deres chef burde være kandidat og evt. indstille og begrunde det. De er de nærmeste til at vide det.”

Udover æren følger en statuette af Thorvald Odgaard og 25.000 kr. med prisen, som vinderen må bruge på kompetenceudvikling.

Ekstra:

Uddelingskriterier
For at komme i betragtning til Den Nordjyske Ledelsespris 2015 er det en forudsætning, at den pågældende er leder eller ejer af en virksomhed i Region Nordjylland og udøver personaleledelse i det daglige. Derudover vil lederen blive udvalgt efter følgende kriterier:
1. Lederen evner i høj grad at motivere og anerkende medarbejderne i hverdagen, så de føler sig set, hørt og mødt.

2. Lederen evner i høj grad at skabe et godt arbejdsmiljø i afdelingen/virksomheden.

3. Lederen har en høj grad af troværdighed, integritet og ledelsesmæssigt mod.

4. Lederen opnår positive mål og resultater.

For yderligere oplysning, Læs mere på: www.dennordjyskeledelsespris.dk
Eller stil yderligere spørgsmål til:
Områdeleder i Frederikshavn Kommune Birgitte Kvist, tlf.: 30 69 19 80, email: bikv@frederikshavn.dk
Områdedirektør (Nordjyske Bank) Carl Pedersen, tlf: 98 70 50 01, email: carl.pedersen@nordjyskebank.dk