Debatindlæg ved André Sloth Eriksen og Jukka Pertola, henholdsvis CEO og best.fmd, Asetek A/S, Assensvej 2, 9220 Aalborg Øst – bragt i Børsen 25. marts og Nordjyske Stiftstidende 27. marts. 2022

Energipolitik er sikkerhedspolitik: Det er vi beklageligt grundigt blevet opmærksom på de seneste uger, mens Rusland så ildevarslende har invaderet Ukraine og bekræftet vores værste forestillinger. Når Vesten og Danmark nu med kort varsel skal vriste sig fri af Putins gas- og olie-kvælertag og samtidig finde råd til den nødvendige, kostbare oprustning, så ligger der imidlertid et væsentligt hidtil uudnyttet, nemt tilgængeligt og ovenikøbet supergrønt energipotentiale og venter lige om hjørnet: Nemlig de enorme mængder af overskudsvarmen fra såvel Danmarks som Europas datacentre, der jo 24/7 dataforsyner vores smartphones, bærbare computere og smart-tv m.m.m. – og samtidig afbrænder enorme mængder af CO2, når strømkilden ikke er grøn.

Den varme – i form af 60-65 grader varmt vand uden behov for yderligere varmepumpeopvarmning – bør politikerne snarest stille krav om sendes videre til fjernvarmenettene. Alene datacenterspildvarmen i Danmark ville nemlig kunne forsyne samtlige husstande med fjernvarme i Aarhus, Aalborg og Odense CO2-neutralt.

På klimaregnskabet koster eksempelvis afsendelse af en gennemsnits-email, så meget som 60 gram CO2. En enkelt Netflix-film derhjemme forbrænder så meget energi på datacentret, som opvarmningen af 60 kopper kaffe. Og oveni kommer CO2-aftrykket fra vores Facebook-forbrug og alt det andet.

Strømforbruget på de stadig flere danske datacentre vurderes derfor af Energistyrelsen at ville udgøre alarmerende 17 pct. af det samlede danske strømforbrug i 2030, uden at spildvarmen – reelt de op mod 4/5-dele der går til køling af bl.a. servernes processorer – indtil nu er blevet mere end sporadisk og ineffektivt udnyttet.

Alligevel har myndighederne og vore politikere endnu ikke stillet krav. Det bør de, ellers gør datacentrene intet, viser erfaringen. For de ser ikke sig selv som varmeværker.

Tænk sig en masse kostbare vindmøller, der skal rejses for at producere så enorm en mængde spildt grøn genbrugelig energi til datacentrene, som i dag herefter bare bliver lukket ud til fuglene. Men som i stedet meget enkelt kunne genbruges som fjernvarme og samtidig reducere vores afhængighed af Putins gas og olie her og i Europa.

Se det vil være grøn sikkerhedspolitik, der batter – også økonomisk.

Alene det grønne potentiale på vej mod de 70 pct.’s CO2-reduktion, som Danmark ambitiøst har lovet for at imødegå klimaforandringer, burde i virkeligheden være rigeligt til at stille øjeblikkelige politiske krav til datacentrene i klimaets navn, sådan som EU heldigvis også med Green Deal er vej med. Men endnu vil der ad EU-vejen gå minimum et par år før det sker. – uanset om datacentrenes strømforbrug kommer fra gas, olie, kul, vindmøller, sol eller andet. Sikkerhedspolitisk var det nok bedre at komme hurtigere i gang.

Aalborg viser vej

Hos børsnoterede Asetek i Aalborg har vi perfektioneret processorvandkølingsteknologien, der gør dette scenarie realistisk. Vores processorvandkølere køler allerede i flere end 11 mio. højtydende PC’ere og servere fra producenter som HP og Fujitsu. Og desuden i flere end 20 af verdens større supercomputere / datacentre bl.a. Tokios Universitets og de amerikanske atomare myndigheders. Dog benyttes teknologien endnu ikke der af hensyn til fjernvarmepotentialet – den slags giver foreløbig bedst mening i Nordeuropa, hvor vi i dag har veletablerede fjernvarmenet. Og allerbedst i Danmark.

Med Aseteks eget lille testdatacenters opkobling til Aalborgs fjernvarmenet dokumenterer vi imidlertid hver eneste dag, hvilket gigantisk og uudnyttet fjernvarmepotentiale, der samtidig er i effektiv udnyttelse af disse enorme mænger af overskudsvarme. Den grønne tænketank Concito erklærede allerede i 2020 Aseteks vandkølingsteknologi som best practice på datacenterområdet, når der skulle tænkes grønt. Og Dansk Fjernvarme fulgte sidste år op med at indstille Aseteks datacenter som en af tre slutnominerede til Fjernvarmeprisen 2021.

Interesserede – herunder f.eks. klimaminister Dan Jørgensen og forsvarsminister Morten Bødskov – kan kaste et blik på Dansk Fjernvarmes korte video om teknologien her: https://www.youtube.com/watch?v=IggVxmgn3Ac

Alle kan så overveje om det ikke både ville være god dansk sikkerheds-, energi- og klimapolitik, hvis Danmark snarest gik forrest og stillede et krav til danske datacentre om effektiv udnyttelse af datacenteroverskudsvarmen. Mest effektivt og billigst i øvrigt uden de for fjernvarmeforbrugerne voldsomt fordyrende og ekstra energikrævende varmepumper, som ikke er nødvendige ved processorvandkøling, da temperaturen på den overskudsvarme, der kan leveres til fjernvarmenettet, vil være minimum 60 grader.

Meromkostningen til ny tidssvarende teknologi ville i øvrigt for datacentrene være tilbagebetalt med ekstra indtægter fra overskudsvarmesalg på få måneder. På Asetek og hos Aalborg Forsyning ved vi det. For vi gør det allerede sammen.

Igen: Energipolitik er i dag sikkerhedspolitik. Og det er fornuftig klimapolitik faktisk også!