NCC’s banebrydende vejtype er konstrueret med ”perforeret” asfalt for at imødegå generne fra klimaforandringernes stigende antal skybrud. På den måde sparer Aalborg store udgifter til nye større kloakker og vandopsamling

STENSTRUP PR-pressemeddelelse for NCC Roads A/S

NCC har etableret ny klimavej på Lufthavnsvej i Aalborg. En grabfuld vand hældes på for at vise absorbtionsevnen. Foto: © Michael Bo Rasmussen / Baghuset. Dato: 17.08.15

NCC har etableret ny klimavej på Lufthavnsvej i Aalborg. En grabfuld vand hældes på for at vise absorbtionsevnen. Foto: © Michael Bo Rasmussen / Baghuset. Dato: 17.08.15

Stadig flere skybrud og medfølgende kaskader af koncentreret regnvand kræver større og dyrere kloakker i fremtidens Danmark – det hører vi ofte. Eller gør det? Lige nu arbejder Aalborg Kommune nemlig på at kunne genindvi Lufthavnsvej som såkaldt ”klimavej” i Nørresundby i slutningen af september, og den løser problemerne relativt billigt.

Klimavejsbenævnelsen, der benyttes om de 1,7 km vej, er nemlig udtryk for en ny type anlægsteknik og materialevalg, som bygge- og anlægsudviklingsvirksomheden NCC’s vejafdeling, NCC Roads, har udviklet for at imødegå netop skybrudsproblematikken. Der er tidligere etableret et par enkle mindre stykker vejforsøg bl.a. på lukkede villaveje i Odense, Billund og i Farsø med vejkonstruktionen, men de 14.000 kvadratmeter vejstrækning i Aalborg er langt det største og mest trafikerede stykke vej, som indtil i dag er etableret som klimavej i Danmark. Lufthavnsvej betjener Nørresundbys vestlige industriområde omkring Troldholm og Stenholm samt – i hvert fald bybusmæssigt – også den ekspanderende Aalborg Lufthavn.
”Klimaændringer er blevet en del af vores virkelighed i Aalborg Kommune. Vi har udarbejdet en ansvarlig klimapolitik, som vi handler på baggrund af i dag med genetableringen af Lufthavnsvej, som konkret eksempel. Jeg er glad for, at Aalborg Kommune i et stærkt samspil med rådgivervirksomheden Niras og asfaltleverandøren NCC kan handle så visionært i det meget konkrete projekt, der jo er et eksempel på, at vi går fra viden til aktiv handling mod de ekstreme vejrhændelser og kraftige regnskyl, som vi prøver at beskytte os imod,” siger rådmand for Aalborgs By- og Landskabsforvaltning, Hans Henrik Henriksen om den gamle strækning med den nye belægning.

Vandet løber gennem asfalt

”Helst skulle trafikanterne i det daglige slet ingen forskel mærke, bortset fra, at de ingen kloakdæksler støder på, på den ”nye” Lufthavnsvej, for der løber nemlig – i modsætning til i traditionelle veje – slet ingen kloakker under permavejen. Det skyldes, at den benyttede asfalt er en særlig ”perforeret” type (såkaldt permaasfalt)”, siger Søren Hageman, direktør for vand- og forsyningsområdet hos rådgivningsvirksomheden Niras.

NCC har benyttet såkaldt permaasfalt altså perforeret asfalt, som regnsvandetkan løbe lige igennem o - og derunder knuste skærver, der kan bortlede enorme mængder af regnvand . Foto: © Michael Bo Rasmussen / Baghuset. Dato: 17.08.15

NCC har benyttet såkaldt permaasfalt altså perforeret asfalt, som regnsvandetkan løbe lige igennem o – og derunder knuste skærver, der kan bortlede enorme mængder af regnvand . Foto: © Michael Bo Rasmussen / Baghuset. Dato: 17.08.15

Her kan regnvandet næsten uanset mængde løbe lige igennem, bl.a. fordi anlægget under asfalten (med bl.a. 40 cm DrænStabil -en særlig blanding med knuste skærver), er opbygget af en usædvanlig type bærelag. Et bærelag, der levner meget mere plads til opsamling af vand end sædvanligt. Faktisk op til 30 procent eller 300 liter pr. kubikmeter grus, hvori vandet fortsætter med at sive igennem. Selv ikke et skybrud med 120 mm regn på kort tid burde efterlade så meget som en pyt på vejbanen. På den nye Lufthavnsvej er der blandt andet anvendt 12.000 tons DrænStabil og 4500 tons asfalt.

”Det spændende bliver så blandt andet at opleve holdbarheden af asfaltbelægningen. Alle vores beregninger og tests viser, at den nye type vejkonstruktion ikke bliver meget dyrere på f.eks. 10 års sigt inklusiv vedligehold i forhold til de traditionelle typer. Dermed er de i virkeligheden væsentlige billigere og i tillige langt mindre problematisk at etablere, fremfor hvis man bare var fortsat med den traditionelle type vej. De skulle nemlig så have været suppleret med nye større og klimasikrede kloaker samt vandopsamlingsbassiner, som det oven i købet er svært til at finde plads til i dagens bybillede,” forklarer salgschef Michael Brask fra NCC Roads. Han venter, at Aalborgs nye klimavej, så snart den er åbnet, bliver ”udflugtsmål” for landets øvrige kommuner, der også de næste år skal i gang med klimasikringen af gadenettet overalt i landet.

For yderligere oplysning kontakt:

Politiske kommentarer: Rådmand Hans Henrik Henriksen, By- og Landskabsforvaltningen, tlf. 9931 2100, mobil 2520 2100 og email: HHH-byraad@aalborg.dk .
Fagtekniske spørgsmål: Afdelingsleder Henrik Jess Jensen, tlf. 9931 2370, mobil 2520 2370 og email: henrik.jess@aalborg.dk. (Begge Aalborg Kommune)

Hos NCC Roads: Projektchef Michael Brask, tlf.: 23 33 27 14 eller email: mcb@ncc.dk
Hos Niras: Områdedirektør Søren Hageman, tlf.: 21418305 eller email: shc@niras.dk