Det 74 år gamle anlægsgartnerfirma med base i Gistrup skal de næste fire år stå for offentligt vedligehold af grønne områder og anlæg ved f.eks. skoler, plejehjem, idrætsanlæg m.v. i en stor del af Aalborg Øst og i hele den gamle Nibe Kommune – men firmaet løser også større og mindre private opgaver.

Nye tider i det velanskrevne anlægsgartnerfirma Buus & Co. med base og maskinpark på Sagavej i Gistrup. Skønt stiftet helt tilbage i 1943 har det hæderkronede firma ikke tidligere påtaget sig så store kommunale opgaver omfattende hele bydele. Men nu overtager det så en meget omfattende en af slagsen i Aalborg Øst og i øvrigt også i hele den tidligere Nibe Kommune vedr. i alt ca. 170 kommunale områder og adresser. Kunden er naturligvis Aalborg Kommune, der har udliciteret opgaven for at få mere for skattekronerne. Og opgaven indeholder bl.a. græs- og hækklipning, ukrudtsbekæmpelse, beskæring samt affaldsopsamling året igennem på arealerne. F.eks. ved og omkring Byplanvejens Skole og Gigantium i Aalborg Øst samt skoler, svømmehal, boldklubber og havnebad i Nibe og omegn. For Aalborg Øst’s vedkommende gælder Buus & Co.’s kommunale kontrakt geografisk i kilen mellem Gl. Gugvej og Universitetsboulevarden, ca 32 hektar, hvor mange tusinde mennesker bor og arbejder.

”Aftalen er et naturligt step op for Buus & Co., der kommer på det helt rigtige tidspunkt. Vi er særdeles velforberedte,” erklærer medejer og anlægsgartner Martin Linnemann om udfordringen. Linnemann overtog selv ledelsen i virksomheden i 2009 og har siden cementeret og videreudviklet Buus & Co. på vej gennem finanskrisens udfordringer som underleverandør på tilsvarende- og mange andre udendørs gartneropgaver for forskellige private, større og mindre virksomheder og institutioner. Men også for parcelhusejere over hele Aalborg, der ikke selv har tid og evner for den slags. ”Vi gør det også meget hurtigere og mere præcist og professionelt”, som Linnemann siger med henvisning til firmaets fagligt kompetente medarbejdere og omfattende maskinpark, der gør firmaet konkurrencedygtigt på pris og kvalitet.

Fra villahaver til elforsyning

Buus & Co. i Gistrup løser også private gartneropgaver bl.a. anlægsopgaver som her.

Buus & Co. i Gistrup løser også private gartneropgaver bl.a. anlægsopgaver som her.

F.eks. har virksomheden gennem flere år været faste ”gartnere” for Himmerlands Elforsynings ca. 150 transformatorstationer spredt ud i Aalborg og omegn, men også for mange andre og så forskellige kunder som f.eks. for Nordjyllands store entreprenørvirksomhed A. Enggaard, grundejerforeningen Mellem Broerne i Nrs.by og i forbindelse med de 419 flotte nye arkitekttegnede boliger i Da Vinci Parken ved universitetet.

Ud over vedligeholdsafdeling beskæftiger Buus & Co. – med 20-25 mand ansat i sæsonen – også en lige så stor anlægsgartnerafdeling, der – med udgangspunkt i egen havearkitekt/ jordbrugsteknolog – tegner, designer og nyanlægger flotte haver og parkanlæg både i klassiske og moderne udgaver. Og så tager Buus & Co. sig f.eks. også af træffældningsopgaver – samt snerydning og saltning på denne tid af året.

Aalborg Kommune ser frem

”For at løse den store nye kommunale opgave glæder vi os over nu at kunne nyansætte yderligere fem folk til supplement for vores egne kompetente og erfarne medarbejdere. Et par af dem overtager vi fra HedeDanmark, som hidtil har haft den pågældende kommunale opgave,” supplerer Martin Linnemann. Konkret overtager Buus & Co. de mange kommunale opgaver fra 1. april 2016, og aftalen løber foreløbig over fire år. Kontraktens værdi oplyses samlet at have en værdi på 8-10 mio. kr. over de fire år.

I Aalborg Kommune ser chefen for Entreprenørenheden, Hans Tophøj, frem til det nye samarbejde.

”På baggrund af vores erfaringer fra tidligere samarbejde er det vores opfattelse, at Buus & Co. er en kompetent privat aktør, der kan levere kvalitet for pengene. Vi er overbeviste om, at firmaet vil kunne løfte opgaven, som det vandt, da det som et af fem prækvalificerede firmaer afgav det bedste tilbud,” siger han.

Beskæring af vækster er naturligvis ofte også en del Buus & Co.’s opgaver. Her er firmaets havearkitekt/ jordbrugsteknolog Inger Røjkjær i gang i Grundejerforeningen "Mellem BroerneII". Foto: © Michael Bo Rasmussen / Baghuset. Dato: 11.01.16

Beskæring af vækster er naturligvis ofte også en del Buus & Co.’s opgaver. Her er firmaets havearkitekt/ jordbrugsteknolog Inger Røjkjær i gang i Grundejerforeningen “Mellem BroerneII”. Foto: © Michael Bo Rasmussen / Baghuset. Dato: 11.01.16

I grundejerforeningen Mellem Broerne II med 86 ejerlejligheder på Carl Klitgaards Vej i Nørresundby glæder man sig på Aalborg Kommunes vegne over Buus & Co.’s nye kommunale opgaver:

”Her i bebyggelsen har vi over de seneste 5 år oplevet den rigtige service og opmærksomhed om vores udenomsarealer og til den rigtige pris. Og har der en sjælden gang været uklarheder /udfordringer der burde diskuteres, har vi altid lynhurtigt kunnet tale os til rette med Buus & Co.. Det er helt sikkert et dygtigt, opmærksomt og ansvarligt team med stor kundefokus, som kommunen nu har valgt som samarbejdspartner,” siger grundejerforeningsformand Ole Fibæk.

Hos Buus & Co. har man i øvrigt i gennem længere tid forberedt sig på ekspansion ikke bare i forhold til Aalborg Kommune og flere private og virksomhedskunder i det nordjyske. Bl.a. har man desuden netop åbnet en afdeling i Aarhus, der allerede – gennem samarbejdet med A. Enggaard – har påtaget sig flere omtalte opgaver i ”Smilets By”. For nyligt afsluttedes beplantnings-opgaven på det renoverede Bispetorvet og til foråret går Buus & Co. i gang med lignende opgaver ved to meget omtalte nye boligbyggerier i Aarhus – på Ceres-grunden og ved Z-huset på havnen.