Den nordjyske cleantech-virksomhed har som ledende producent på det ekspanderende marked for køling af PC, servere og datacentre samtidig formået at vinde markedsandele. Virksomheden drager fordel af såvel øget klimafokus som Coronakrisens accelererende ændring af forbrugsvaner.

Stenstrup PR-pressemeddelelse for Asetek A/S

Den børsnoterede teknologivirksomhed Asetek A/S i Aalborg har netop præsenteret Oslo Børs, hvor aktien er noteret, for et rekordregnskab for 2020 – det bedste i den børsnoterede cleantech-virksomheds 20-årige historie. Heri ses en omsætningsfremgang på 34 procent fra 54,3 mio. til 72,8 mio. US-dollars, når 2020 sammenlignes med 2019. Endnu større fremgang konstateres på driftsindtjeningen (EBITDA) fra 6,2 til 15,6 mio. dollars eller mere end 150 pct. stigning. 2020 bød samtidig på en forøgelse af dækningsgraden til 47,0 pct.* Asetek er markedsledende leverandør af vandkøleløsninger til globale IT-producenter som Dell, Fujitsu, Intel og HP m.fl. – og på hele paletten fra PC over serverløsninger til supercomputere og datacentre. Målt i antal vandkølere steg Aseteks salg og rundede for første gang en million – fra 0,9 mio. enheder i 2019 til 1,2 mio. i 2020.

”Regnskabet kan vi kun beskrive som særdeles solidt og udtryk for en vellykket vækst i et markant ekspanderende marked. Et marked, hvori Asetek i forvejen var ledende, og hvor vi samtidig har formået at vinde nye markedsandele pba. af vores anerkendte kvalitet og en målrettet indsats med fokus på slutbrugerens behov. Årsregnskabet er et udtryk for, at Asetek arbejder dedikeret mod og nyder godt af den eksploderende interesse, som nu ikke alene de yngre forbrugere men stadigt flere aldersgrupper viser for bl.a. eSport og gaming og relateret computer-hardware i øvrigt. Her opfattes Aseteks kølingsteknologi som state of the art, når gamercomputernes stadigt mere heftigt ydende processorer skal holdes kølede og optimalt ydende,” forklarer Aseteks CFO, Peter Dam Madsen.

Rammer stadig flere aldersgrupper

Overfor det aldersmæssigt stadigt voksende gamersegment, der dyrker eSports-stjerner på linie med traditionelle sportsstjerner og bruger mange penge på udstyr, står teknologivirksomheden med efterhånden 125 ansatte stadig tydeligere som selvstændigt brand. Både hvad angår muligheden for fortsat vækst i relation til bl.a. eSportsudviklingen og computerhardware m.m. – men også korresponderende til den stadig større klima- og energibekymring, som generelt manifesterer sig i samfundet. I den kontekst aflægger Asetek også for første gang et selvstændigt bæredygtighedsregnskab for 2020.

”Selv om Corona selvfølgelig logistisk set har været og stadig udgør en ekstra udfordring for Asetek, som for så mange andre, så vedgår vi også, at pandemien samtidig accelererer interessen for brug af internettet, f.eks. ehandel, og dermed også behovet for vores produkter. I et andet spor er verdens forøgede klimafokus af samme gavn for vores forretning,” konstaterer Asetek CEO André Sloth Eriksen.

Selvstændig branding

Asetek har i de seneste år fokuseret på at brande firmanavnet selvstændigt og ikke alene agere som mindre synlig OEM-partner til de toneangivende hardwareproducenter, der allerede indbygger Aseteks produkter i eksempelvis deres gamercomputere og andre HPC-løsninger. Det betyder bl.a., at Aseteks brand ofte nu er tydeligt markeret på PC-producenternes produktindpakninger til slutbrugeren, ligesom selvbyggere af gamercomputere kan købe fancy, lysende Asetek-vandkøling som funktionelt blikfang til deres PC-kabinetter, som heller ikke længere altid gemmes væk som anonyme grå kasser under skrivebordet men ofte stilles til beundrende skue.

Sidst i 2020 købte Asetek i den kontekst rettigheder og produktdesigns hos den finske virksomhed Granite Devices med henblik på at skabe et nyt men relateret forretningsben indenfor det det voksende Racing Simsports-marked under Asetek-navn. Samtidig erhvervede Asetek i 2020 også en stor ny byggegrund i Aalborg Syd, hvor virksomheden arbejder mod at etablere nyt og tre gange større domicil- og fabriksareal i løbet af de kommende år.

Klimarigtig datacenter-fjernvarme

Hos Asetek med ansatte i syv lande har man nu i et par år arbejdet på at øge den politiske forståelse for, hvor stor en CO2-udleder, det voksende antal datacentre i såvel Danmark, EU som globalt udgør – matchende udledningen fra den globale flytrafik. Her kan særligt Aseteks vandkøle-løsninger direkte på serverprocessorerne gøre meget for at klimaneutralisere de enorme udledninger.

Interessen på såvel EU-plan som fra de danske myndigheder og miljøorganisationer har virksomheden i det forløbne år oplevet som stigende. I årevis har man på Asetek undret sig over, at overskudsvarmen fra den enorme mængde energi, som de stadig flere og større datacentrene trækker, ikke udnyttes cirkulært til f.eks. fjernvarme med samtidig væsentlig reduktion af den enorme CO2-belastning til følge. Mere end 4 pct. af verdens strømforbrug går i dag til drift af computere og datacentre globalt – skønsmæssigt heraf halvdelen til køling. Energistyrelsen herhjemme vurderer, at denne andel i Danmark vil udgøre hele 17 procent i 2030.

I 2020 mere end tredobledes Aseteks salg af vandkølede datacenter- og supercomputerracks.

”Vores datacenterkunder, bl.a. Japans største universitet, vælger i øjeblik Asetek-vandkøling, fordi vandkøling er markant mere effektivt end traditionel luftkøling og i sig selv sparer et strømforbrug på ca. 15 procent. Men samtidig har vi også oplevet konkret interesse fra f.eks. Dublins energimyndigheder, Codema, der overvejer at etablere fjernvarmenet for at udnytte den enorme mængde af restvarme, som stort set alle datacentre indtil videre i dag bare lukker ud til gråspurvene,” fortæller André Sloth Eriksen. Han fremhæver endvidere Aseteks eget demonstrationsdatacenter, som virksomheden i samarbejde med Aalborg Forsyning tilkoblede til Aalborgs fjernvarmenet i begyndelsen af 2020. Og som et stort antal politikere og også bl.a. EU-embedsfolk siden har besøgt.

”Som vores positive regnskaber viser, så har Asetek tid til at vente på, at det enorme kommercielle marked for datacentre, f.eks. de hyperscale datacentre der placeres i Danmark, også agerer visionært og klimaansvarligt og tager vandkøleteknikken til sig. Spørgsmålet er imidlertid om klimaudfordringen også kan blive ved med at vente. Meget tyder heldigvis på, at EU-kommissionen ikke vil vente i forhold til udmøntningen af sin Green Deal.  Den tekniske løsning er til rådighed, har Asetek dokumenteret utallige gange,” siger Andre Sloth Eriksen.

Hovedpunkter for regnskabsåret 2020

  • Helårsomsætning på 72,8 mio. dollars, en stigning på 34 pct. i forhold til 2019
  • Overskud på 9,4 mio. dollars før skat sammenlignet med 1,5 mio. dollars før skat i 2019
  • Omsætning i desktop-markedet stiger med 25 pct. til 64,7 mio. dollars i 2020
  • Omsætning i datacenter-markedet stiger fra 2,5 mio. dollars til 8,0 mio. dollars i 2020
  • Dækningsgraden øges til 47 pct. fra 42 pct. for helåret
  • EBITDA øges til 15,6 mio. dollars for 2020 mod 6,2 mio. dollars i 2019
  • Likviditetsbeholdningen var steget til 27,1 mio. dollars ved udgangen af 2020 mod 24,5 mio. året før
  • 1,2 mio. vandkølere leveret i 2020 mod 0,9 mio. i 2019

*Se det fulde regnskab og uddybende artikler i ”Asetek Annual Report 2020” her: https://ir.asetek.com/reports-presentations