Med investeringen i 13 kæmpe nye Palfinger-lastbillifte til 60 mio. kr. sender Danmarks internationale kranfirma et signal om seriøsiteten i den nylige melding om også at ville være Europas største og bedste på de allerstørste lastbillifte – via sit nyetablerede 24 timers service-koncept E24

STENSTRUP PR-pressemeddelelse for BMS A/S

BMS’ divisionsdirektør, Ib Steffensen, flankeret af Søren Olesen, Danilift A/S (t.v.) og Jens Holger Pedersen,Stiholt A/S foran en af de først ankomne blandt 13 nye Palfinger-lastbillifte, som indgår i den historisk store handel.

BMS’ divisionsdirektør, Ib Steffensen, flankeret af Søren Olesen, Danilift A/S (t.v.) og Jens Holger Pedersen,Stiholt A/S foran en af de først ankomne blandt 13 nye Palfinger-lastbillifte, som indgår i den historisk store handel.

For såvel verdens største producent af lastbilkraner, østrigsk-tyske Palfinger AG, som for Danmarks største og internationalt ekspanderende kranvirksomhed, BMS A/S, er handlen med i alt 13 kæmpestore og topmoderne lastbillifte deres hidtil største ordre. Kontrakten blev for nyligt skrevet under i Aalborg og leveringen af specialkøretøjerne sker enkeltvis og løbende de kommende 12 måneder.

”Hos Palfinger er vi særligt stolte af og glade for, at så ambitiøs og professionel en kranvirksomhed som BMS vælger vores produkter. Samtidig viser den optimistiske forventning, som BMS med anskaffelserne også signalere, også en tro på, at Europa er godt på vej ud af krisen” siger Palfinger Platforms administrerende direktør i Krefeld Christian Eiring, om den historiske handel. De 13 køretøjer leveres i øvrigt igennem Danilift A/S i Farsø, som er forhandler for Palfinger Platforms i Danmark og Sverige.

Og divisionsdirektør for lastbilliftene hos BMS, Ib Steffensen kvitterer ved at sende roserne retur.

Fra BMS megaliftrejsning på stranden Hirtshals, da man i januar lancerede planen om at blive Europa-dækkende på de største lastbillifte. Foto Ebbe Rubien & Partners

Fra BMS megaliftrejsning på stranden Hirtshals, da man i januar lancerede planen om at blive Europa-dækkende på de største lastbillifte. Foto Ebbe Rubien & Partners

”Selvfølgelig anskaffer vi det materiel, der overalt i branchen er anerkendt som det kvalitetsmæssigt bedste. Det har vores nuværende og fremtidige kunder krav på. Og det materiel er Palfingers, som vi i forvejen råder over en del lastbillifte og lastvognskraner fra og har de bedste erfaringer med. Palfingers og Danilifts service kombineret med deres maskiners driftssikkerhed og kapacitet såvel operativt og i forhold til betjeningskomfort er state of the art i 2015. Og da vi også kunne blive enige om den rigtige pris, var der ingen tvivl,” fortæller Ib Steffensen og oplyser at den samlede handels værdi ligger i underkanten af 60 mio. kr.

Ib Steffensen oplyser, at anskaffelserne skal understøtte udmøntningen af BMS’ vision og nyligt internationalt lancerede E-24-koncept – der garanterer maximum 24 timers responstid overfor enhver kunde uanset hvor i Europa. Foreløbig gælder garantien alene Tyskland, England, Skandinavien og Benelux, men den vil med tiden gradvist blive udvidet med stadig flere lande.

Opererer fra BMS’
europæiske centre

De 13 kæmpestore køretøjer planlægges derfor at skulle kunne operere med kort varsel fra strategisk placerede BMS-centre centralt placeret i udlandet, i første omgang Tyskland, England, Norge og Sverige, hvor BMS har oprettet underafdelinger. De forskellige køretøjer kan operere i 55 til 103 meters højde – og løse opgaver indenfor bl.a. olieplatformsarbejde, vindmøllerejsning og telesektoren. BMS råder i forvejen over 25 lastbillifte med en arbejdshøjde for de fire største helt op til 103 meter – Palfingers allerstørste model WT1000:

”Men forskellige opgaver kræver forskellige lastbillifte for at pris og kvalitet for slutkunden hænger sammen. En af fordelene ved at vælge de lidt mindre modeller, når den konkrete opgaven er til det, er, at de fleste af de nye køretøjer, som vi anskaffer ikke kræver specialtilladelse at køre gennem byerne, som ellers kan tage uger at få,” forklarer Ib Steffensen om anskaffelserne, der altså udvider BMS’ kapacitet, der i forvejen udgjorde Europas største og variationsmæssigt bredeste program, med 50 pct.

Helt konkret er der tale om 13 lastbillifte på Scanias-chassiser P410 8×2*6 med 3 styrende akser og fuld luftaffjedring. Dieselmotorerne er 410 hk, 3. generation Euro 6 – byggende på SCR-teknologi, der sikrer et ultralavt brændstofsforbrug, og en reduceret Co2udledning. Alt i alt køretøjer med stor manøvredygtighed bl.a. p.g.a. deres lille venderadius.

Selve liftene og arbejdsplatformene, der kan skydes op, er kendetegnet ved bl.a. varme i gulv og styrepult, der gør det muligt for håndværkerne at arbejde effektiv i længere tid deroppe trods kulde og vind. Selve mandskabs kurven kan i øvrigt rumme op til 7 mand og 600 kg og udmærker sig ved at kunne dreje fulde 360 grader omkring sin egen akse.

Avancerede
opgaveløsninger

Som eksempel på variationen i arbejdsopgaver kan det f.eks. også nævnes, at det selvfølgelig er BMS, der i disse måneder med sine mobile lastbillifte løfter telespecialister op i 3800 mobilmaster i Danmark, så der overalt kan skiftes mobilsendeudstyr for de danske mobilteleselskaber. BMS’ kunder her er udenlandske teleoperatører fra så forskellige lande, som Kina, Rusland og Portugal.

Alle lastbillifte er desuden forsynet med en satellitforbindelse, sådan at man hjemmefra kan følge med i om mekanikken og elektronikken kører optimalt og evt. softwareopdatere, uanset hvor i Europa køretøjet arbejder og om, der nu er tilstrækkelig lokal mobildækning.

BMS-koncernens samlede virksomhed, har oplevet solid fremgang de seneste år og beskæftiger i dag over 650 medarbejdere og ca. 400 køretøjer i alle størrelser. Koncernen omsatte i 2014 for ca. 1. mia. kr. (ca. 134 mio. euro) med et overskud efter skat på 105 mio kr. (ca. 14 mio. mio. euro.)

For yderligere oplysning, kontakt:

BMS’ divisionsdirektør, lastbillifte Ib Steffensen tlf.: 20 32 57 27 eller email ibs@bms.dk Eller læs mere på www.bms.dk
Palfinger-direktør Christian Eiring, tlf: +49 162 1024599, Email: C.Eiring@Palfinger.com