Landets største kranfirma har nu så mange opgaver i ind- og udland, at det kniber med at skaffe tilstrækkeligt med kvalificeret kranførerarbejdskraft – virksomheden planlægger derfor at oprette sit eget akademi

Landets største kranfirma, BMS, med ca. 550 ansatte på koncernbasis og hovedsæde i Nørresundby, befinder sig på stabil økonomisk grund ovenpå finanskrisen, der meldes ved at ebbe ud. Det viser det netop afleverede årsregnskab for 2014, hvori koncernen* kunne notere et overskud på ca. 105 mio. kr. efter skat ud af en omsætning på godt en mia. kroner. Til sammenligning lød overskuddet i 2013 på 67 mio. efter skat af en omsætning på 716 mio. kr. – den gang med godt 450 ansatte.

BMS Koncernen har de seneste år investeret voldsomt i bl.a. verdens allerstøtste lastbillifte - en investering, der skal fører til international ekspansion for den nordjyske virksomhed.

BMS Koncernen har de seneste år investeret massivt i bl.a. verdens allerstørste lastbillifte – en strategi, der fortsætter og skal føre til international ekspansion for den nordjyske virksomhed.

Den markante fremgang får dog ikke koncernledelsen til af den grund at ligge på den lade side. Her forventer man at investere langt den største del af 2014-overskuddet i bl.a. nye topmoderne kraner, lastbillifte og brolifte til den i forvejen ganske store BMS-flåde på ca. 400 køretøjer. Dem arbejder man i øvrigt på i stadigt højere grad i de kommende år skal operere udenfor landets grænser, primært i Nordeuropa og Storbritannien men også f.eks. Nordamerika og Sydafrika, hvor BMS allerede har projekter i gang.

Som det har været de seneste år løses ca. 50 pct. af BMS samlede opgaveportefølje herhjemme i Danmark – og fra de otte BMS-afdelinger rundt om i landet. Men den balance forventer firmaet snarere vil være tippet til 80 pct. fokus på de udenlandske opgaver om ti år.

”I Danmark ser vi ikke de store vækstmuligheder. Så det er i det øvrige Europa, at ekspansionen skal ske. Rundt om i Europa og bl.a. i Storbritannien oplever man generelt en mangel på de største kraner og lastbillifte, som er det forretningsområde vi ønsker at differentiere os på”, forklarer direktør Jens Enggaard.

Tidligere i år lancerede virksomheden i den forbindelse en 24 timers europæisk service, hvad angår servicering med BMS’ særlige division for de allerstørste lastbillifte, der kan løfte arbejdsplatforme med plads til fem-seks håndværkere op i over 100 meters højde. Et område som BMS de seneste år har sikret sig Europas største flåde til at løse. Disse avancerede køretøjer er specielt velegnede til at løse reparationsopgaver på bl.a. fjeldsider, i mobilmaster og på borerigge. Men man er ikke færdig med investeringer i denne kostbare type kæmpekøretøjer, ligesom BMS ud over kvantitet også lægger vægt på altid at kunne levere den bedste kvalitet og den nyeste teknik – hvilket kræver stadig fornyelse og nyinvesteringer.

Et rigtigt mandejob

En anden udfordring, som Jens Enggaard og BMS har stigende fokus på i disse år er den begyndende mangel på kvalificeret arbejdskraft til håndtering af virksomhedens maskiner – her kan man ikke nøjes med stort kørekort:

”I en tid, hvor politikerne helst taler om gymnasier og boglige uddannelser er der ikke megen opmærksomhed om uddannelsen til kranfører,” konstaterer direktør Jens Enggaard, der undrer sig i betragtning af de attraktive lønforhold, der tilbydes, og den viden og det ansvar der følger. ”Et rigtigt mandejob,” som han siger med et glimt i øjet:

”Derfor påtænker vi også at etablere og investere i vores eget BMS-akademi, så vi får kontakt med de kommende medarbejdere tidligt og selv uddanner dem. Det er også et spørgsmål om at få mulighederne gjort mere synlige for de unge”, forklarer Jens Enggaard.

I det hele taget er der nok at bruge ressourcer på for BMS for tiden, påpeger Jens Enggaard. I år flytter BMS f.eks. også sin største af otte afdelinger – den der dækker hovedstaden – fra Rødovre til Avedøre Holme, hvor man får dobbelt så meget plads til det stadig voksende antal køretøjer. På samme måde er man ved at oprette en ekstra 9. afdeling på Lolland ved Rødby Havn i forbindelse med det næste årtis største nationale anlægsopgave: Etableringen af Fehmer Bælt-forbindelsen.

*BMS-koncernen består af de to søsterselskaber: BMS A/S med bl.a. udenlandske datterselskaber og af BMS Heavy Cranes.
For yderligere oplysning kontakt BMS A/S’ adm. direktør Jens Jørgen Enggaard, tlf. 4494 9048 / 2024 8331 eller pr. email: jje@bms.dk Eller læs mere på www.bms.dk