127* mennesker er i de seneste år druknet efter at være faldet i de stadig mere besøgte men dårligt sikrede danske havne – virksomheden Sea-Safe i Brovst har udviklet en meget rost, belyst og innovativ redningsstige, som bl.a. Aalborg Kommune anbefaler men foreløbig kun har købt og monteret et enkelt eksemplar af!

Stenstrup PR-pressemeddelelse for Sea-Save

Aalborg Kommune købte og monterede for et års tid siden en enkelt af de innovative, lysende Sea-Safe redningsstiger nede foran Restaurant Fusion på sit store, flot renoverede og stadig mere besøgte havneareal. Et område tæt på byens kendte værtshusgade Jomfru Ane Gade, som for ikke mange år siden emmede af traditionelle havneaktiviteter. Dengang var det imidlertid de mange beskæftigede professionelle havnearbejdere med godt kendskab til risikoen for at falde i vandet, der skabte liv. I dag er den type trafik i høj grad erstattet af stadig flere rekreative aktiviteter i moderne oplevelsesrum på Aalborg Havn og andre – til glæde for byernes øvrige beboere og besøgende, der imidlertid ikke alle agerer opmærksomt overfor risikoen. F. eks. etableres netop her flere og flere restauranter, som tiltrækker særlig mange feststemte mennesker – også i døgnets mørke timer og kolde måneder. I Aalborg er risikoen oven i købet ekstra høj, da byens landskendte værtshusgade, Jomfru Ane Gade løber kun 100 meter derfra.

”På den baggrund kan det undre, at havnearealerne ikke for længst er eller bliver bedre sikret. Risikoen for at falde de ofte tre-fire meter ned i det kolde vand virker alarmerende stor, hvilket ulykkesstatistikkerne desværre bevidner. Panikken indfinder sig som regel hos den ulykkelige, straks han ryger under vandet. Og langt fra alle kan orientere endsige eller holde sig ved bevidsthed tilstrækkeligt længe i det ofte iskolde vand til selv at få tilkaldt hjælp.” konstaterer Elin Hjeltnes, administrerende direktør hos Sea-Safe. Virksomheden satte sig allerede i 2012g for at udvikle og producere en relativt billig og meningsfuld kvalitetsløsning i form af en stige, der mærkbart kunne reducere risikoen for ulykker i havnene, hvor der godt nok som regel var stiger, som dog er meget svære at finde i mørke.

Det endte med den innovative og ”selvlysende” Sea-Safe redningsstige, der markedsføres under eget brand og kom på markedet i tre udgaver i 2013. Men skønt positiv reaktioner fra potentielle kunder har beslutningsprocessen hos eksempelvis de forventede kommunale købere vist sig fatalt lang. I hvert fald for de 30-40 mennesker**, der skønsmæssigt er druknet i mellemtiden rundt om i danske havneområder og som sandsynligvis havde haft en bedre chance med Sea-Safes ”opsigtsvækkende” redningsstiger. For trods de gode viljer, er eksempelvis kun en enkelt Sea-Safe-stige endnu stadig monteret Aalborg. Og først nu er salget for alvor ved at komme i gang andre steder. Her i april har Bogense Havn således netop besluttet køb af otte Sea Safe-stiger. Ligesom man i Københavns Havn, i Ishøj, og også Arendal i Norge også har monteret hver en enkelt Sea-Safe-stige, mens mange flere har udtrykt positiv men altså foreløbig stadig afventende interesse. I Randers, hvor man så sent som i februar oplevede en drukneulykke i havnen overvejer man også.

Stilladsarbejdere bedre sikret

Virksomheden Sea-Safe er koncernforbundet med virksomheden Nordisk Facade, en håndværksvirksomhed med fokus på facadevedligehold og -renovering,

”i den forbindelse er det ganske tankevækkende, at professionelle håndværkere hos bl.a. vores søstervirksomhed, Nordisk Facade, er betydeligt bedre sikret end ganske almindelige besøgende på de danske havne – via gældende arbejdsmiljøregler,” tilføjer Elin Hjeltnes.

Sea-Safe ideen vurderes så innovativ, at virksomheden for nyligt blev udvalgt som en af de tre mest innovative virksomheder i Jammerbugt Kommune i forbindelse med Region Nordjyllands Tag-Fat konkurrence, og var med helt til målstregen, men måtte desværre til sidst se sig udkonkurreret af Fårup Sommerland.

I de 11 år fra 2001-2012 er 127 personer ifølge ulykkesstatistikkerne fra Trygfonden druknet netop i de relativt usikrede danske havne, heraf alene fire i perioden i f.eks. Aalborg. Og som nævnt – så sent som i februar blev en 19-årig ung mand fundet druknet i Randers Havn efter en bytur – en ulykke, der blev landsomtalt efter at den unge længe var forsvundet.

Unikke Sea-Safe stiger

En havnestrækning på 100 meter kunne sikres langt bedre med to Sea-Safe redningsstiger for en investering i størrelsen af kr. 60.-80.000.

Formanden for Foreningen for Større Badesikkerhed, Sven Hedegaard efterlyste i et Ritzau-TVinterview, bragt bl.a. på TV2.dk den 6. feb. bedre og gerne mere synlige stiger end de eksisterende, se evt. http://nyheder.tv2.dk/krimi/2016-02-06-formand-derfor-drukner-maend-over-40-ar

Sea Safe-stigerne fremstår sikkerhedsfremmende, da de er designet med bøjler op over kajkanten, hvilket væsentligt letter opstigningen for en nødstedt, og er monteret på sådan en måde, at det nederste trappetrin altid er en meter under laveste vandstand. Derudover er Premium-versionen som nævnt udstyret med lysdioder, der gør stigen synlig fra både vand og land, og fuldt oplyst og synlig på 300 meters afstand i mørke. Lysdioderne forsynes med strøm fra et påmonteret solcellepanel, og kræver derfor ingen kabelføring. Premium-redningsstigen kan ydermere udstyres med en redningskrans med indbygget GPS-sender og GSM-modem. Det betyder bl.a., at når redningskransen fjernes fra sin plads, sendes der automatisk et signal til de rette alarmberedskaber, som kan reagere hurtigt på en ulykke og lokalisere den nødstedte og komme ham til hurtig hjælp,

Faldt i havnen i julen

En af de alt for få, der trods alt har overlevet et sådan ufrivilligt havnebassin-fald en mørk vinteraften, er en nu 22-årige mandlig universitetsstuderende, der for fire år siden netop faldt i Aalborg Havn ud for restaurationsskibet Prinses Juliana sent på natten efter en tur i byen få dage før jul:

”Heldigvis undgik oplevelsen at ende fatalt for mig, fordi en fodgænger oppe på Limfjordsbroen tilfældigt så mig i vandet, resolut drønede derned og med tilråb kunne hjælpe mig med at holde fokus og lede mig op på land. Mere præcis hen til en af de umoderne, gamle, rustne stiger, som imidlertid er indrettet og monteret så usynligt, at jeg næppe selv havde haft en chance for at se den nedefra havnen. Hvad nu hvis ingen havde set mig? Jeg er jo hverken den første eller sidste, der er røget i”, konstaterer den studerende, der faktisk intet præcist husker, før han rystende iskold stod på kajen igen, og politiet, der i mellemtiden var kaldt til, kunne ”pakke ham ind”. Den studerende, der ikke vil have sit navn frem, undrer sig over, at ikke meget sikkerhedsmæssigt tilsyneladende er forbedret siden:

”Få minutter længere i det iskolde vand, og så var jeg næppe kommet op”.

Løsningen fra Brovst

På landets havne og i kommunerne har man ikke kunnet undgå at blive opmærksom på problemet – om ikke andet så på grund af presseomtalen af hver enkelt af de mange drukneulykker, der er sket og desværre med jævne mellemrum stadig sker. Og de fleste steder har man faktisk også i årevis ligeså ofte overvejet, hvordan sikkerheden kunne øges og fortalt pressen om overvejelserne – uden at meget konkret er sket.

I Aalborg købte og monterede man som nævnt en enkelt Sea-Safe stige, som kommunen oven i købet siden har leveret en rosende omtale af til virksomhedens informationsmateriale – og også i dag fastholder sin tilfredshed med. Men flere stiger har kommunen alligevel ikke købt, mens forskere på Aalborg Universitet i stedet – på kommunens opfordring – er blevet bedt om at forsøge at konstruere et avanceret alarmeringssystem med censorer i vandoverfladen. Ideen er, at disse censorer en gang, når de er udviklet, tænkes at kunne registrere mennesker, der er faldet i vandet og slå automatisk alarm, så hjælp forhåbentligt altid når frem, hvis nogen falder i.

”Alle myndigheder virker positive og kan godt se Sea-Safe redningsstigernes lavpraktiske og meget konkrete funktion, og at de hurtigt kan monteres og kan forbedre sikkerheden. Derfor er det frustrerende også, at der alligevel næsten intet sker. Spørgsmålet er hvor mange flere der kommer til at drukne, inden der reelt gøres noget ved problemet. Og hvornår de ansvarlige politikere vågner op og tager ansvar” konstaterer Elin Hjeltnes.

Illustration: Sea-Safe-stigen er bl.a. konstrueret med indbygget lys og derfor synlig i mørke flere hundrede meter væk. Sea-Safe anbefaler imidlertid to stiger pr. 100 meter havnemole, da en nødstedt sjældent kan klare sig mange minutter i det iskolde vand eller svømme ret langt i den situation. På fotoet ses den enlige Sea-Safe stige, som Aalborg Kommune har købt og monteret ved Restaurant Fusion for et år siden. På flere af billederne ses i vandet i øvrigt Sea-Safes tekniske chef Christian Grønning, mens det på flere af billederne er direktør Elin Hjeltnes, Sea-Safe, foroven.

*Dokumentation: Af i hvert fald 127 druknede på danske havne i perioden 2001 til 2012 var langt flere end ved andre drukneulykker, nemlig 63 pct. påvirkede af alkohol og de 99 personer var desuden alene, da ulykken skete. Fire af drukneulykkerne skete i øvrigt i Aalborg. Kilde: Trygfonden. Læs mere i vedlagte dokumentationsfil.
**Skønnet bygger på en fremskrivning af Trygfondens tal, der kun dækker frem til 2012. Se vedlagte dokumentationsfil.

For yderligere oplysning, kontakt Elin Hjeltnes tlf. 22 24 35 67 eller email: ehg@sea-safe.as Og læs evt. mere på www.sea-safe.as

Ekstra inspiration – Lad os finde Rådet for Større Badesikkerheds nye tal, se EB: http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/nye-druknetal-danskerne-doer-fortsat-i-havnene/5940451