Den børsnoterede nordjyske teknologivirksomhed nyder fordel af den eksploderende interesse for eSport og åbner snart eget eSportsakademi, der understøtter elitemiljøet. Samtidig ønsker Asetek A/S fremover aktivt at sætte vandkøling på klimadagsordnen. Beslutningstagere skal mindes om, at Aseteks unikke datacenterløsning kan reducere CO2-udledningen med, hvad der svarer til hele den globale flytrafiks – uden brug af varmepumper.

Stenstrup PR-pressemeddelelse for ASETEK A/S

På et Capital Markets Update-meeting, tirsdag den 5. marts i Aalborg, præsenterede den børsnoterede teknologivirksomhed Asetek et solidt årsregnskab. Her ses en omsætningsfremgang på mere end 15 procent fra 58,2 mio. til 67,3 mio. US-dollars, når 2018 sammenlignes med 2017. Endnu større fremgang konstateres på driftsindtjeningen (EBITDA) fra 5,2 til 8,1 mio. dollars eller mere end 50 pct. stigning. 2018 bød samtidig på en forøgelse af dækningsgraden til 38,9 pct.* Asetek er markedsledende leverandør af vandkøleløsninger til globale IT-producenter som Dell, Fujitsu, Intel og HP.

Duoen André Sloth Eriksen (CEO t.h.) og Peter Dam Madsen (CFO) leverer et økonomisk flot resultat for Asetek A/S i 2018. Foto Svenn Hjartarson.

”Regnskabet betegner vi som solidt og stabilt. Det er et udtryk for, at Asetek arbejder målrettet mod og nyder godt af den eksploderende interesse, som verdensmarkedet og særligt de yngre forbrugere viser eSport og computer-hardware i øvrigt. Her opfattes Aseteks kølere som state of the art, når gamercomputernes stadigt mere heftigt ydende processorer skal holdes kølede og optimalt ydende,” forklarer CFO Peter Dam Madsen.

Branding via eSportsakademi
Det samme unge markedssegment vil teknologivirksomheden med knap 100 ansatte fremover synliggøre sig selvstændigt overfor i endnu højere grad. Både hvad angår muligheden for fortsat vækst i tilknytning til eSportsudviklingen og computerhardware m.m. – men også i relation til den stadig større klimabekymring, som generelt manifesterer sig.

”Bl.a. vælger vi nu at brande Asetek selvstændigt og ikke alene som mindre synlig OEM-partner til de toneangivende hardwareproducenter, der allerede indbygger vores produkter i eksempelvis deres gamercomputere og andre HPC-løsninger,” uddyber CEO André Sloth Eriksen. Konkret kommer det bl.a. til at ske gennem et stort set operationsklart Asetek eSports Academy i Aalborg, der bliver base for et eSports elitemiljø, en global talentturnering og forhåbentligt med tiden et ”fabriksteam,” af eSportsspillere.

Datacenter-fjernvarme via Asetek
På Asetek med afdelinger i fem lande har man længe undret sig over, at overskudsvarmen fra den enorme mængde energi, som de stadig flere og større datacentrene trækker, ikke udnyttes til f.eks. fjernvarme med samtidig væsentlig reduktion af den enorme CO2-belastning. Op mod 4 pct. af verdens strømforbrug går i dag til drift af computere og datacentre globalt – skønsmæssigt heraf halvdelen til køling.

Aseteks stifter og CEO André Sloth Eriksen leverer i årsrapporten en klar melding om, hvilken global betydning datacentrenes energiforbrug har for klimaet – og at Aseteks teknologi koblet sammen med fjernvarme ville kunne reducere CO2-udledning svarende til den globale flytrafiks!

Aseteks veldokumenterede teknologi kan i princippet halvere energiforbruget til kølingen – altså væk med én hel procent af verdens CO2-udledning. Derudover vil op til 70 pct. af et datacenters strømforbrug til serverne kunne genvindes som varme med nul CO2-udledning, hvilket svarer til endnu 1,4 pct. reduktion af det globale CO2-udslip. Det sparede CO2-udslip på datacentre, hvis alle havde Asetek-teknologi, svarer faktisk til den samlede globale flytrafiks CO2-belastning.

”For yderligere at synliggøre og dokumentere mulighederne for miljøforkæmpere og beslutningstagere har vi indledt en møderække om et kommende forskningssamarbejde med Aalborg Universitet og professor Henrik Lund**, der har udtrykt stor interesse for sagen. Ideen er at se nærmere på, hvordan datacentrenes overskudsvarme mest effektivt kan udnyttes i fjernvarmeforsyningen. I første omgang i Danmark men på længere sigt også internationalt,” siger Andre Sloth Eriksen.

I EU alene ville Asetek’s unikke datacenterteknologi kunne opvarme ca. 6 millioner husstande (30 pct af al fjernvarme i EU) gratis med 100 pct. CO2-neutralt varmt vand – og vel at mærke uden brug af yderligere energiforbrugende og omkostningstunge varmepumper, som andre løsninger kræver!

”Med andre ord kan Asetek eliminere hele behovet for kul til fjernvarme i EU. Selvfølgelig er der logistikudfordringer. Men med de nuværende prognoser fra Energistyrelsen, ville vi i Danmark alene kunne genvinde 5TWh, hvilket betyder at vi kunne opvarme 300.000 husstande svarende til de tre største provinsbyer i landet (Århus, Aalborg og Odense). Måske skulle de besluttende politikere snart overveje at stille nogle klare realistiske miljøkrav til firmaer også de multinationale, der ønsker at etablere datacentre i Danmark,” foreslår André Sloth Eriksen. Sådanne krav – påpeger han – er allerede velkendte fra fx bilindustrien, hvor der med den såkaldte Euro-norm stilles krav til bilers udledning og miljøeffektivitet.

”Med den enorme påvirkning og potentiale, som datacentre faktisk har på global skala, fremstår det paradoksalt, at der ikke er mere fokus på muligheden. Ifølge Energistyrelsens fremskrivning vil knap 17 pct. af Danmarks elforbrug i 2030 gå til de stadig flere og større datacentre,” siger Asetek’s CEO.

Asetek kan vente – kan klimaudfordringen?
Hos Asetek arbejdes der fremdeles på, at virksomheden økonomisk skal hvile mere ligeværdigt på to ben. Ekspansionen på markedet for vandkøling af datacentrene – de kommercielle – lader imidlertid vente på sig. På Asetek vurderer man, at det må komme. Seks af verdens største supercomputere – primært placeret på internationale universiteter og offentlige institutioner fra USA til Japan – er imidlertid allerede Asetek vandkølede. Herunder et nyt datacenter etableret for National Center for High-Performance Computing under Taiwans Forskningsministerium, der i 2018 blev leveret og rangeres som nummer 20 på den nyeste top 500-liste over de mest kraftfulde i verden. Taiwania 2, som den benævnes, er samtidig bl.a. pga. Aseteks involvering udnævnt til den mest energibesparende mainframe computer i Taiwan’s historie, se: https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3575187 .

”Som vores positive regnskaber viser har Asetek tid til at vente på, at det enorme kommercielle marked for datacentre, f.eks. de datacentre der placeres i Danmark, også agerer visionært og tager vandkøleteknikken til sig. Spørgsmålet er kun om klimaudfordringen også kan blive ved med at vente. Den tekniske løsning har Asetek dokumenteret utallige gange er til rådighed,” siger Andre Sloth Eriksen.

Hovedpunkter for regnskabsåret 2018
• Helårsomsætning på 67,3 mio. dollars, en stigning på 16 pct. i forhold til 2017
• Overskud på 4,8 mio. dollars før skat sammenlignet med 1,5 mio. dollars før skat i 2017
• Omsætning i desktop-markedet stiger med 18 pct. til 63,0 mio. dollars i 2018
• Omsætning i datacenter-markedet falder fra 5,0 mio. dollars til 4,3 mio. dollars i 2018
• Dækningsgraden øges til 39 pct. fra 36 pct. for helåret
• EBITDA øges til 8,1 mio. dollars for 2018 mod 5,2 mio. dollars i 2017
• Likviditetsbeholdningen var stabil på 18,6 mio. dollars ved udgangen af 2018
• 1,1 mio. vandkølere leveret i 2018 mod 1,0 i 2017

*Se det fulde regnskab og uddybende artikler i vedhæftede ”Asetek Annual Report 2018”.
**Henrik Lund er professor i Energiplanlægning og leder af Innovationsfondens 4G fjernvarmeforskningscenter ved Aalborg Universitet

For yderligere oplysning og kommentarer
CEO André S. Eriksen, mobilnummer 2125 7076, email: ceo@asetek.com
CFO Peter Dam Madsen, mobilnummer 2080 7200, email: pdm@asetek.com
Læs mere på www.asetek.com